Reklama
Refundo.sk
Reklama

Archív článkov

Jana Kršáková je literárna kritička. Peter Macsovszky sa živí písaním. Balla je spisovateľ. Mila Haugová je poetka a prekladateľka. Juraj Mojžiš je výtvarný kritik. Vladimír Petrík je literárny kritik. Ján Ťapák je sochár.

Druhé tohtoročné číslo časopisu Kritika & Kontext otvára téma „Mesto“. Popri piatich esejach prináša rozhovor s významným srbským (posledných desať rokov však žije vo Viedni) „filozofujúcim architektom“ Bogdanom Bogdanovićom (slovenský výber z jeho prác pod názvom Mesto a démoni vyšiel vlani vo Vydavateľstve Ivan Štefánik). Druhú časť čísla tvorí portrét i u nás hodne...

Jens Bjőrneboe: Dějiny bestiality (Academia, Praha 2003. Preklad: Veronika Dudková) Dejiny beštiality sú voľnou trilógiou jedného z najvýznamnejších nórskych spisovateľov dvadsiateho storočia Jensa Bjőrneboa (1920 – 1976) a sú zároveň pokladané za jeho vrcholné dielo. Prvú časť trilógie tvorí román Okamih slobody. Celou trilógiou sa prepletá ponurá atmosféra, typická pre...

Centrum pre európsku politiku (CEP)

Vás pozýva na diskusné stretnutie

Ústavná zmluva EÚ - áno či nie?

Diskutujú Martin Hanus, Domino fórum, a Ivan Štefunko, Slovo. Diskusiu vedie Peter Zsapka, Centrum pre európsku politiku.

Stretnutie sa koná

v stredu 19....

Nora Ružičková je poetka a výtvarníčka. Peter Macsovszky sa venuje písaniu. Viktor Suchý učí literatúru na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Jana Pácalová je poetka a literárna kritička. Zbyněk Kubáček je vysokoškolský učiteľ, matematik, zaoberá sa teóriou obyčajných diferenciálnych rovníc. Vo voľnom čase si občas oblečie starú uniformu a diriguje C. a k. dychový...

Slávny román Gabriela Garcíu Márqueza Láska v čase cholery učaroval mnohým a zdá sa, že i Petrovi Michalovičovi. Ten sa najprv pokúšal so svojím čitateľským zážitkom podeliť (či vyrovnať) spolu so svojimi študentmi. A keď ho to nie celkom uspokojilo, rozhodol sa napísať vlastnú knihu o knihe. Dal segno al Fine (Od znaku do konca, termín hudobného pojmoslovia) s podtitulom...

Allesandro Baricco: Bez krvi (Slovart, Bratislava 2003. Prekad: Mária Štefánková) Krehký a dramatický príbeh z bližšie neurčenej krajiny pozostáva z dvoch kapitol. Prvá sa odohráva krátko po vojne, keď ešte nenávistné vášne nevyprchali; štyria muži s puškami prichádzajú na statok zabiť majiteľa. Pri krvavej akcii príde o život aj jeho syn. Zachráni sa však dcérka, malé...

„Ano, bolelo to,“ řekla Jessica Lynchová. „Bolelo to, protože bylo zjevné, že lidi si jsou ochotni ohledně mě vymýšlet historky. Ostatní čtyři lidé z mého vozidla tu už nejsou, aby mohli svědčit o tom, co se stalo. Takže já jsem jediná, která mohla říct, že jsem bojovala až do poslední chvíle, že jsem střílela. Ale já jsem nestřílela. Nebudu si přisvojovat zásluhy za někoho...

Jaroslav Šrank je pedagóg a literárny kritik. Balla je spisovateľ. Peter Macsovszky sa venuje písaniu. Peter Glocko ml. je redaktorom literárnej redakcie Slovenského rozhlasu. Albert Marenčin je vydavateľ. Martina Nemethová je etnologička, venuje sa problematike elít a feministickým otázkam. Ľubomír Tomáška je docentom genetiky na Prírodovedeckej fakulty UK. Spolu s...

Na jesenný knižný trh prináša vydavateľstvo RAK ďalší diel zo série nazvanej Stopy dávnej minulosti, tentoraz Slovensko v staroveku. Literárna paralela rovnomenného televízneho cyklu nadväzuje na staršie knihy popularizátora histórie Pavla Dvořáka. Rozpráva o území Slovenska od najstarších čias až po príchod prvých Slovanov, príbehy zo života Keltov, Rimanov, Germánov, Hunov....