Reklama
Reklama

Archív článkov

Združenie sa zaoberá oblasťami, ako sú ľudské práva, umenie a kultúra, voľnočasové aktivity, sociálne služby a charita, výchova a vzdelávanie, zdravotnícke služby a životné prostredie. Rómom poskytuje informačný servis, poradenstvo a konzultácie a organizuje konferencie a prednášky na rôzne aktuálne témy. Zapojiť sa môžu aj do krúžkov a klubov, ktoré pracujú v rámci združenia a...

Lajlat al-kadr Kadr znamená česť a dôstojnosť. Lajlat al-kadr znamená noc cti a práve počas tejto noci prišlo Božské zjavenie k Prorokovi, keď sa práve modlil v jaskyni Hira. Táto noc sa preto z úcty k tomuto zjaveniu pomenovala ako lajlat al-kadr. Pre moslimov je to je jedna z najsvätejších a najpožehnanejších nocí, ktorá sa pravdepodobne stane v jednej z nepárnych nocí...

Racism and administration of justice Táto kniha poukazuje na to, ako rasová diskriminácia v súdnej sieni systematicky odopierajú niektorým ľuďom ich ľudské práva pre ich farbu, rasu, etnickú príslušnosť, pôvod (vrátane kást) alebo národnosť. Príkladom je zabíjanie ľudí v Rwande. Správu uzatvára odporúčanie vládam, aby skoncovali s rasizmom v súdnej praxi. Amensty...

Táto mladá a úspešná novinárka sa narodila 5. januára 1972 v Brne, kde vyštudovala gymnázium. Ako 17-ročná sa počas nežnej revolúcie nadchla existenciou Rómskej iniciatívy a toho, že na vysokých školách študujú aj rómski študenti. Ovplyvnilo ju to natoľko, že sa rozhodla vydávať cyklostylovaný bulletin Rómovia dnes. Počas jeho vydávania sa zoznámila s pánom, ktorý jej pomáhal s...

V médiách sa objavujú správy, ktorými novinári podávajú obraz menšín, ktoré žijú na Slovensku v negatívnom svetle. Ide najmä o informácie o Rómoch. Médiá majú jednostranný pohľad majority a ovplyvňujú tým verejnú mienku čitateľov, poslucháčov a divákov. Šíria tak intoleranciu a predsudky vo vzťahu k Rómom, pričom si to vôbec neuvedomujú. Pri kriminálnych činoch často zámerne...

Dobrý deň, mám niekoľko pripomienok k článku Slovenské právo a rasizmus z čísla 20. Čl. 12 Ústavy SR hovorí, že „ľudia“ sú slobodní a rovní v dôstojnosti a právach, a základné práva sa zaručujú všetkým bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, farbu pleti... alebo iné postavenie. Odkiaľ čerpáte informáciu, že ústava zaručuje základné práva „občanom“? Veď ústava predsa zreteľne hovorí...

V oblasti legislatívy týkajúcej sa problematiky extrémizmu bolo významným krokom zo strany rezortu Ministerstva vnútra SR vypracovanie a následné schválenie nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 27/2001 o postupe v oblasti boja s extrémizmom a o zriadení Monitorovacieho strediska rasizmu a xenofóbie, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1. apríla 2001. Toto nariadenie ako nosná interná...

Mohamed Safwan Hasna, správca Islamskej nadácie na Slovensku Koľko moslimov žije na Slovensku a ako sa tu organizujete? Aké aktivity rozvíjate? - Na Slovensku žije približne päťtisíc moslimov rôznych národností - Slováci, Maďari, Arabi, Albánci, Bosniaci... Moslimovia sú združení v niekoľkých organizáciach, ako napríklad Islamská nádacia a Všeobecný zväz moslimských študentov...

> Trestné oznámenie na štát za porušovanie práv dieťaťa Rómska asociácia detí a mládeže v SR chce podať trestné oznámenie na štát, ktorý je zodpovedný za stav rómskej komunity na Slovensku a predovšetkým za porušovanie práva dieťaťa na dôstojný život. Asosiácia pripravuje aj podanie na Ústavný súd SR, aby zistil, či nedošlo zároveň k porušeniu našej ústavy a Európsky súd...

Vďaka organizácii Ľudia proti rasizmu, ktorá nám ponúkla účasť na medzinárodnom turnaji proti rasizmu vo Viedni, sa nám podarilo dokázať, že slovenskí Rómovia dokážu reprezentovať svoju krajinu a priniesť jej úžitok. Mnohí kamaráti a známi nemohli nášmu víťazstvu uveriť, ale keď som im ukázal niekoľko novín s našou fotkou, hneď na nás boli hrdí a tešili sa spolu s nami z toho...

Kroky a výroky predstaviteľov Kresťanskodemokratického hnutia, ktorými diskriminujú homosexuálov, sa dajú považovať už za nehoráznu homofóbiu! Ich snaha, aby Slovensko nechránilo zástupcov tejto menšiny antidiskriminačným zákonom a aby sa z ústavy Európskej únie vyhodila Charta ľudských práv, poburuje celú Európu! Ak nebudeme mať včas antidiskriminačnú legislatívu, Slovensko sa...

Globalizácia zvyšuje konkurenciu na trhu produktov, služieb, investícií. Domáci producenti sú vystavení súťaži z dovozu z trhov, kde je nízka mzda, nijaké, resp. nízke odvody do sociálneho a zdravotného poistenia, nijaká, resp. nízka ochrana zamestnanca, atď. Zahraniční investori radšej investujú tam, kde dosiahnu nižšie náklady – i na zamestnanca – a väčší zisk a kde odvedú...

V súvislosti so zákonom o interrupciách prebehla v slovenskej tlači polemika medzi odborníkmi z odboru biológie a politológie, ktorí sa usilovali dopátrať, kto je to „každý“ (jedinec, na ktorého sa vzťahujú práva podľa zákona). Prvý tvrdil, že „keď vznikne zygota druhu Homo sapiens a začne sa proces delenia buniek, je to jedinec“. Druhý mu oponoval tvrdením, že „plod sa stáva...

Vďaka zvukovej karte a špeciálnej klávesnici môžu počítač používať aj nevidomí či slabozrakí. Na maďarskom internete sa zjavila novinka – internetové služby pre nevidomých na adrese www.vakinfo.hu. Žiaľ, neovládam natoľko maďarský jazyk, aby som o tomto sajte mohol podať podrobnejšie informácie, podarilo sa mi však zistiť, že na tejto internetovej stránke sa prevádzajú texty do...

Bývate na vidieku a nemáte v blízkej budúcnosti šancu na internet cez káblovku, ADSL alebo rýchle mikrovlnné pripojenie? Máte po krk pomalého dial-upu? Prinášame vám recept ako na to priamo z anglického Somersetu. Verte alebo nie, ale problémy s prístupom k širokopásmovému internetu mávajú aj obyvatelia technologicky oveľa vyspelejších krajín ako Slovensko. Do anglickej obce...

Ak bude na Slovensku taký nezáujem o informatizáciu verejnej správy ako doteraz, reálne hrozí, že nedokážeme vyčerpať všetky prostriedky určené na budovanie lokálnej info-infraštruktúry z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Len v roku 2004 ide o 90 miliónov korún. Presne do 15. októbra 2003 musí vláda Slovenskej republiky na základe zákona o štátnom rozpočte predložiť návrh...

Správca národnej domény, spoločnosť Euroweb, sa rozhodol presunúť dátum deaktivácie domén o ďalší mesiac. Od 1. októbra teda ostávajú nepremigrované domény naďalej funkčné. Už druhá zmena termínu tak vzbudzuje obavy o dôveryhodnosť súčasného správcu národnej domény. Komunikácia s verejnosťou mala tiež vážne medzery. Informácia o zmene termínu bola dostupná iba na stránke...

Súčasný taliansky premiér sa stáva povestným svojimi výrokmi, ktoré vyvolávajú medzinárodné škandály. V jednom z posledných tvrdil, že taliansky fašizmus bol humánnejší než nemecký nacizmus a že Mussolini nemá na svedomí, v porovnaní s Hitlerom, takmer nijaké ľudské životy. Na Berlusconiho výroku je zaujímavá okolnosť, že analogický argument sa používa v prípade vojnového...

Obraz Nemecka po druhej svetovej vojne je dnes takmer nepredstaviteľný. Spojenecké bombardovanie premenilo značnú časť nemeckých miest na ruiny. Navyše krajinu zaplavili milióny utečencov a Nemcov vysídlených z východnej Európy. V krajine panoval nedostatok základných životných potrieb a hrozil hladomor. Nik však netušil, že výsledkom menovej reformy v roku 1948 a neskôr...

Zuzana Belková, pracuje v Literárnej redakcii Slovenského rozhlasu Silvester Lavrík, spisovateľ a divadelný režisér Karol Chmel, básnik a prekladateľ Ján Rybár, filozof a psychológ, prednáša na Univerzite Komenského. Publikoval monografiu Úvod do epistemológie Jeana Piageta (Iris 1997), bol editorom publikácie Filozofia a kognitívne vedy (Iris 2002) a jedným z editorov...

Čítam väčšinou viac kníh naraz. Jednou z posledných bola kniha básní Olega Pastiera Možno. Básne mám rád, najmä Olegove, krátke a krásne. V tej istej edícii vyšla tento rok aj knižka mladého básnika Ivana Štrpku 25 básní, všetkých dvadsaťpäť je na skákanie radostných. Cez leto som si čítal básne Františka Listopada Milostná stěhování, mal som z nich dobré pocity a mám doteraz....

Prostredníctvom knihy Petr Kubíka Rudé stíny (vydala Mladá fronta) sa dostáva k čitateľom dlho tabuizovaná téma. Množstvo zločinov, ktorých sa dopustila Červená armáda na frontoch, sa predtým pripisovalo Wehrmachtu. Vari najznámejším omylom je masaker v katynskom lese, spáchaný komandom NKVD, ktorý sa dlhé desaťročia pripisoval nemeckej nacistickej armáde. Kubík ako jeden z...

Už niekoľko desaťročí sa v západných demokraciách vedie spor o to, aký význam má deliť politickú scénu na ľavicovú a pravicovú časť s viac či menej expandujúcim politickým stredom. Tradičná demokratická pravica prenechala po vojnových skúsenostiach so svojimi extrémistickými derivátmi (fašizmom a nacizmom) toto označenie rôznym prejavom povojnového pravicového extrémizmu a sama...

Ján Rybár sa zamýšľa nad kognitívnymi pravidlami osvojovania si jazyka, jeho genetickou podmienenosťou a biologickou determináciu, ako ich sprostredkúva S. Pinker. V súčasnosti vedy o poznávacích procesoch (predovšetkým neuroveda, molekulárna genetika, umelá inteligencia, psychológia, lingvistika a kognitívna antropológia) dosahujú značnú dynamiku. Tento rozmach sa niekedy...

Milorad Pavić: Chazarský slovník. Slovart, Bratislava 2003. Preklad: Jarmila Samcová. Chazarský slovník je kniha absolútne unikátna nielen svojou formou, ale aj obsahom, navyše mimoriadne dobre a citlivo preložená Jarmilou Samcovou. Formou knihy, ako už vyplýva z názvu, je slovník – a nielen jeden, ale hneď tri. Heslá vo všetkých troch sú si podobné, už len preto, lebo sa...

Stránky