Reklama
Reklama

Archív článkov

Po demonopolizácii zákonného poistenia motorových vozidiel prišlo v tejto oblasti k ďalšej zmene – k deregulácii trhu s týmto produktom. Poslanci tak rozhodli po schválení novely zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla. Keď pri demonopolizácii zákonného poistenia stratila Slovenská poisťovňa svoj monopol na trhu, prevádzkovatelia...

V októbri minulého roka Ukrajina odmietla vstúpiť do Euroázijského hospodárskeho zväzu, ktorého vznik presadzoval ruský prezident Vladimir Putin, čím celý projekt pochovala. Jeho kolega sponad Dnepra Leonid Kučma vtedy vyhlásil, že vstup Ukrajiny do podobného zoskupenia nezodpovedá jej ekonomickým záujmom. Netrvalo dlho a Putin vo februári 2003 prezentoval nový projekt...

Toto občianske združenie pomáha riešiťproblematiku rómskej národnostnej menšiny na Slovensku v rámci Európskej únie a vzájomnej komunikácie mimovládnych organizácii, politických strán, úradu vlády a európskych organizácií zaoberajúcich sa týmito otázkami. Hlavným cieľom združenia je zriadenie sídla Celoštátneho rómskeho centra a školenia pre zástupcov rómskych mimovládnych...

Maulid Tento sviatok, ktorý je v moslimskom kalendári ako 12. deň mesiaca rabí al-avval, je dňom narodenín Proroka. Moslimovia ho začali svätiť v 10. storočí. Jeho význam vzrástol, keď sa častejšie stretávajú s kresťanstvom a jeho zvláštnym dôrazom na narodenie Ježiša Krista. Moslimovia slávia tento deň zhromaždeniami, na nich počúvajú chválospevy na Proroka a rozprávanie o...

Ashley Montagu Race & IQ Autor v knihe ponúka zbierku esejí viacerých uznávaných autorov, ktorí sa usilujú nájsť nejaké spojivo medzi inteligenciou ľudí a ich príslušnosťou k rôznym rasám. Eseje sa zaoberajú touto problematikou z pohľadu rozličných vedných disciplín, ako sú biológia, genetika, psychológia, antropológia či sociológia. Podstatnou skutočnosťou, ktorá sa v...

Tento hudobník, vlastným menom Robert Allen Zimmermann, sa narodil 24. mája 1941 v židovskej rodine v malom meste Duluth v štáte Minnesota. Počas strednej školy začal hrať na gitare a harmonike. Keď nastúpil na Univerzitu v Minnesote, hrával v popri štúdiu v kaviarni folk. Neskôr sa presťahoval do New Yorku a začal používať umelecké meno Bob Dylan podľa svojho obľúbeného...

Všetci ľudia by sa mali snažit, aby vo svojom okolí šírili toleranciu. Vzhľadom na to, že vôkol nás sú ľudia inej farby pleti, národnosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie a podobne, mali by sme ich spoznať bližšie, aby sme odbúrali predsudky, a naučiť to aj svojich kamarátov a známych. Jednou z možností je aj čítanie novín či časopisov, ktoré vychádzajú pre menšiny. Nájdete...

Vážená organizácia ĽPR, nikdy som si nemyslela, že boj proti rasizmu bude aktuálny v 21. storočí. Každodenná skutočnosť nás presviedča o opaku. Prejavy rasizmu, neznášanlivosti a intolerancie si našli miesto, žiaľ, aj v našom meste a na našej škole. Ako učiteľka spoločenských predmetov sa s tým, aj keď nie často, ale predsa stretávam. Spolu s kolegami sa vo svojej práci so...

Základné práva občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, farbu pleti, národnosť, náboženské vyznanie, sociálny status zaručuje Ústava SR prijatá v septembri 1992, ktorá zakazuje ich zvýhodňovanie alebo znevýhodňovanie z týchto dôvodov. Rovnako boli ustanovené práva pre členov všetkých národnostných a etnických menšín – na rozvíjanie vlastnej kultúry,...

René Lužica etnológ, dokumentarista Podieľali ste sa na tvorbe mnohých dokumentárnych filmov s problematikou menšín, boli ste aj programovým riaditeľom festivalu Jeden svet. Ako podľa vás práve film dokáže človeka zmeniť a naučiť ho tolerancii? - Tak ako vojna neurobí z chlapcov chlapov, tak ani filmy ľudí nezmenia. Môžu ich však osloviť, ovplyvniť, môžu sa s nimi stotožniť....

Aj židovský rabín Baruch Myers sa raz stal obeťou útoku neonacistov. Ešte v septembri 1993 šiel odovzdať balík do hotela Devín. Domov sa vracal peši po Vajanského nábreží a Dostojevského rade, kým neprišiel na Ulicu 29. augusta, kde býval. Keď prechádzal po Starom moste, začul z neďalekej krčmy Umelka pokriky „Juden raus!“. Nebolo to prvýkrát, tak tomu nevenoval veľkú pozornosť...

> Vo Viedni sa začala konferencia OBSE o boji proti rasizmu Vo Viedni sa 4. – 5. septembra uskutočnila dvojdňová konferencia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe o xenofóbii a diskriminácii. Zúčastnilo sa na nej takmer 400 delegátov z 55 členských krajín OBSE a reprezentanti viac ako 50 mimovládnych organizácií. Organizáciu Ľudia proti rasizmu zastupoval na...

Svet, v ktorom žijeme, rád zdôrazňuje bipolaritu: muži/ženy, bieli/čierni, bohatí/chudobní, heterosexuáli/homosexuáli… Prvý z pólov predstavuje „slnečnú stranu“, uznanie, úspech… Ale čo s potrebou prezentovať humanizmus?! V takom prípade sa narýchlo dodá niečo o tolerancii. Tých na plusovom póle voči tým na póle mínusu. Tolerancia ako prúdenie od privilegovaných k zatrateným....

Nadácia Solidarita a zástupcovia židovskej obce spolu s veľvyslancami si pripomenuli obete holokaustu pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Ôsmeho septembra položili vence k Pamätníku holokaustu v Bratislave a nadácia udelila spolu s prezidentom Rudolfom Schusterom, ktorý si pripomenul pri pamätníku obete presne v pamätný deň, aj tri medaily. Prvú...

Tento príbeh sa naozaj stal a pokračuje. Práve preto sú mená hlavných aktérov a niektoré reálie zmenené či symbolické. Všetky ostatné fakty v ňom sú však identické so skutočnosťou. Ten deň, keď sa mi na ulici podlomili nohy, až som sa musela oprieť o múr, sa podobal na všetky ostatné v tohtoročnom horúcom lete. Tak ako inokedy v posledných rokoch aj v ten deň sa na nás zo...

Už som písal o tom, že za najlepší vyhľadávač na internete považujem Google. Pred pár dňami sa mi namiesto jedného písmenka v jeho názve zjavila číslica 5. Tento vyhľadávač oslávil prvé výročie. Hneď po jeho spustení objavíte prvú výhodu – jazyk jeho tlačidiel sa automaticky nastaví podľa jazyka krajiny, na ktorú ste si nastavili svoj systém. Prostredníctvom Google môžete...

Vírusy sú medzi nami už dvadsať rokov, hoci ich história siaha ešte ďalej. Už v šesťdesiatych rokoch sa objavovali prvé zmienky o počítačových vírusoch v sci-fi literatúre. Zlom nastal v 80. rokoch. V roku 1983 vznikol prvý skutočný vírus. Za jeho otca možno označiť dr. Fredericka Cohena z Pennsylvánskej univerzity. Tomu sa podarilo uskutočniť experiment, v ktorom vytvoril...

Týždenník Domino fórum má podtitul „kritický týždenník“. K internetovým diskusiám pristúpil naozaj kriticky – na svojich internetových stránkach ich zrušil. Rovnaký krok už zvažovala väčšina slovenských serverov. Budeme na Slovensku skutočne bez internetových diskusií? Podľa článku Františka Šebeja, ktorý odvôvodňoval toto rozhodnutie, zrušenie internetovej diskusie k článkom...

Doterajšie „reformné“ kroky v zdravotníctve sa opierali o pochybnú stratégiu ministra Zajaca, ktorú ešte pred voľbami prezentoval vo volebnom programe ANO. Za trištvrte roka súčasnej vlády Mikuláša Dzurindu je ministerstvo zdravotníctva stále pri jej podkapitole – zavedenie marginálnych nákladov. Nič iné z dielne ministerstva nevzišlo. Chýba reálna koncepcia transformácie...

V sobotu 27. septembra 2003 o 13:00 sa na Námestí SNP v Bratislave bude konať verejné zhromaždenie. Jeho hlavným cieľom je vyjadriť nesúhlas s nátlakom cirkví a nadnárodných korporácií na spoločnosť a vyvolať na túto tému diskusiu. Akciu organizuje komukoľvek otvorený, nehierarchický kolektív Street Party, ktorý sa chce viditeľne vyjadrovať k aktuálnym problémom. V súčasnosti...

Ak dnes pre niekým z KDH spomeniete antidiskriminačný zákon, hneď na vás zaútočí, ako napríklad na Pavla Ruska v nedávnej diskusnej relácii Pavol Hrušovský, či chcete dovoliť homosexuálne zväzky. KDH ho jednoducho naďalej pokladá za zbytočný. A to aj napriek tomu, že podpredseda vlády Pál Csáky už dokonca spustil kampaň za jeho prijatie. Tá zatiaľ prebieha len formou...

Prívrženci jednotnej európskej meny sa v týchto dňoch musia vyrovnávať s dvoma nepríjemnými správami. Prvá je o všeľudovom švédskom „nie“, druhá o ostentatívnej nechuti francúzskej vlády podvoliť sa kritériám Paktu stability. Na prípade Švédska je zaujímavé, že tento škandinávsky štát sociálnodemokratického blahobytu na rozdiel od Spojeného kráľovstva a Dánska nemá udelený...

Jedným z charakteristických znakov systému mediálnej demokracie je, že z človeka, ktorý sa ešte dnes slní v priazni médií a verejnosti, môže byť už o niekoľko dní zosobnením spoločenského zla a úpadku. Z politika, ktorý bol dlhé roky pozitívnym symbolom zmeny, sa môže za pár dní stať symbol úpadku politickej kultúry. Dnes túto tvrdú realitu politickej kultúry 21. storočia na...

V súvislosti s nachádzajúcimi voľbami 2004 do Európskeho parlamentu (EP) sa postupne začínajú mobilizovať politické strany v celej Európe, ale aj na Slovensku. Strana európskych socialistov si dala za cieľ prekonať traumatizujúcu stratu z roku 1999, keď prišla o svoje dvadsaťročné väčšinové postavenie. Európski socialisti sa po tejto ujme prirodzene snažia zmeniť politické...

Medzi rokom 1979 a 1999 bola Strana európskych socialistov (PES) vždy najsilnejšou frakciou v Európskom parlamente. Dnes musí hľadať stratégie, ako sa na túto pozíciu opäť dostať. Rozšírenie únie a vstup nových členov ponúkajú nové šance, zároveň sú však aj veľkou výzvou. Dvadsať rokov dominancie politiky na celoeurópskej úrovni nespôsobil len úspech sociálnodemokratickej či...

Stránky

Kategória

Autor