Reklama
Reklama

Archív článkov

Keď španielski dobyvatelia pristáli pri ústí jednej z početných riek na západnom pobreží Južnej Ameriky, chytili domorodca. Chceli zistiť meno krajiny, kde pristáli. Otázku Indiánovi položili po španielsky a nepochybovali, že im bude rozumieť. Indián povedal slovo, ktoré znelo ako Peru. Nebol to názov krajiny, ale jeho vlastné meno. Krajina, ktorú neskôr Španieli dobyli, sa...

Barónka Margaret Thatcherová patrí nepochybne k najvýznamnejším osobnostiam v dejinách britského konzervativizmu. Možno ju porovnávať s takými osobnosťami, ako bol Benjamin Disraeli alebo Winston Churchill. S Disraelim ju spája schopnosť prispôsobiť konzervativizmus zmenám, ktoré prebehli vo svetovom vývoji, s Churchillom zasa schopnosť vyviesť krajinu z krízy hroziacej...

Rok 2003 je rokom stého výročia narodenia a šesťdesiateho výročia úmrtia Júliusa Fučíka. Podarilo sa mu to, čo málokomu. V gestapáckom väzení napísal knihu, ktorá sa na dlhý čas stala jeho pomníkom, ale aj východiskom mýtu. Reportáž spod šibenice natoľko vyhovovala dobovým kritériám, že boli vyslovené pochybnosti o jej autentickosti. Fučík sám sa stal ikonou. V skutočnosti bol...

Traduje sa jedna legenda: Keď upaľovali v Kostnici Jána Husa, jedna stará žena priložila k jeho hranici polienko. Hus vraj zašepkal: „Sancta simplicitatis!“ (Svätá prostota). Vedela vari koho upaľujú? Iba sa dopočula, že ide o zlého kacíra z ďalekého Česka. Určite nemala ani potuchy, že Hus miloval práve takých ľudí, ako bola ona, a preto jej dokázal odpustiť. Koncil rozhodol,...

Krátko pred stým výročím narodenia Erica Arthura Blaira, známeho pod pseudonymom Orwell, uverejnila britská tlač dokumenty, ktoré naňho vrhajú zvláštne svetlo. Ku koncu života zostavil George Orwell pre britskú vládu zoznam údajných sympatizantov s komunizmom. V zozname Orwell uviedol také mená ako Charlie Chaplin, J. B. Priestley, Michael Redgrave, E. H. Carr, Isaac Deutscher...

Svojho času sa pripomínalo, že tvorcami prvých koncentračných táborov boli Angličania, a to už počas búrskej vojny v južnej Afrike na začiatku minulého storočia. Kubánci však vedia svoje. Koncentračné tábory äpostavili ešte skôr na Kube Američania a Kubánci si to pamätajú dodnes. Hoci sa Kuba od iných latinskoamerických krajín odlišuje svojou zemepisnou blízkosťou k USA,...

Spomenul si niekto, keď sme si v tomto roku vo východoeurópskych krajinách odhlasovali súhlas so vstupom do EÚ, že procesy vedúce k tomuto záveru sa odštartovali v roku 1973 v Helsinkách? V knižnici som našiel malú knižočku českého publicistu Milana Syručka Evropa zítřka, ktorá vyšla v roku 1977. Jej autor, zahraničnopolitický komentátor denníka Mladá fronta, ktorý sa zúčastnil...

Kategória