Reklama
Reklama

Archív článkov

Tibor Hrozáň, psychológ

Tibor Hrozáň (1955) študoval psychológiu na FFUK v Bratislave. Pôsobil na viacerých miestach, napríklad v psychiatrických liečebniach v Kroměříži, v Pezinku a na Dorastovej poliklinike v Bratislave. Absolvoval osemročný výcvik zameraný na psychoanalyticky orientovanú psychoterapiu. Je členom Komory psychológov a Komory...

Zuzana Štefániková, výkonná riaditeľka Academie Istropolitana Nova

Zuzana Štefániková sa narodila v roku 1955, vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, odbor etnografia. V rokoch 1979 – 1990 pracovala v Slovenskej národnej galérii ako kurátorka a administrátorka na oddelení ľudového naivného umenia. V rokoch 1991 – 1997 pôsobila v Academii...

Anton Eliáš, dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Anton Eliáš sa narodil v roku 1950 v Pezinku. Po ukončení Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, odbory ruský a anglický jazyk v kombinácii s literatúrou, v roku 1973 pôsobil ako asistent a odborný asistent na Katedre ruského jazyka a literatúry FiF UK, kde po habilitácii na...

Jan Kavan, predseda Valného zhromaždenia OSN

Napriek všeobecnému rozruchu okolo jeho osoby je stretnutie s Janom Kavanom ľudsky príjemným zážitkom. Keď prichádzal, jeden známy povedal: „Blíži sa prezident zemegule.“ Predchádzajúci rozhovor s ním sme v týždenníku Slovo priniesli minulý rok v septembri, keď na poste predsedu Valného zhromaždenia OSN práve...