Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Archív článkov

Traduje sa jedna legenda: Keď upaľovali v Kostnici Jána Husa, jedna stará žena priložila k jeho hranici polienko. Hus vraj zašepkal: „Sancta simplicitatis!“ (Svätá prostota). Vedela vari koho upaľujú? Iba sa dopočula, že ide o zlého kacíra z ďalekého Česka. Určite nemala ani potuchy, že Hus miloval práve takých ľudí, ako bola ona, a preto jej dokázal odpustiť. Koncil rozhodol,...

Svojho času sa pripomínalo, že tvorcami prvých koncentračných táborov boli Angličania, a to už počas búrskej vojny v južnej Afrike na začiatku minulého storočia. Kubánci však vedia svoje. Koncentračné tábory äpostavili ešte skôr na Kube Američania a Kubánci si to pamätajú dodnes. Hoci sa Kuba od iných latinskoamerických krajín odlišuje svojou zemepisnou blízkosťou k USA,...