Reklama
Reklama

Archív článkov

Pri viacerých dedinách v okolí mesta Poprad sa nachádzajú osady obývané výlučne rómskym obyvateľstvom. Niektoré z nich boli prestavané, o iných sa hovorí, že by sa prestavať mali. Vo väčšine ľudia naďalej žijú bez základných životných potrieb.

Keď sa vyberiete do západnej časti obce Švábovce a prejdete okolo Švábovských baní, na konci prašnej cesty, asi...

Jeden z vodcov pravicových extrémistov na Slovensku Igor M. z Košíc je konečne za mrežami! Tento 25-ročný Košičan založil slovenskú pobočku medzinárodného hnutia Blood and Honour (Krv a česť) a stal sa hlavnou osobou tejto organizácie na východnom Slovensku. Polícia o jeho aktivitách vedela a tri roky ho sledovala. V pozornosti ho mala aj Slovenská informačná služba....

Doplatia znova všetci občania na homofóbiu niektorých ústavných činiteľov? Je možné, že áno. Na Slovensku, ktoré sa tak ťažko vyrovnáva s inakosťou každého druhu, už po druhýkrát hrozí, že tzv. antidiskriminačný zákon upadne do zabudnutia. A ako inak, najväčší záujem na tom má Kresťanskodemokratické hnutie. Máme ešte v živej pamäti, ako v júni minulého roku Vladimír Palko v...

Ži a nechaj žiť odmieta obvinenie PEN

Občianske združenie Ži a nechaj žiť odmieta obvinenie Slovenského centra medzinárodnej organizácie bojujúcej za slobodu slova a prejavu PEN International, že svojou mediálnou kampaňou proti rasizmu dezinformuje verejnosť. Toto tvrdenie považuje za účelové a paradoxné. Podľa Ladislava Ďurkoviča koordinátora združenia...

Nenávisť voči ľuďom inej farby pleti sa prejavuje už aj v škole medzi spolužiakmi. Jedným z takýchto príkladov je aj prípad zo Špeciálnej základnej školy na ul. L. Stárka v Trenčíne. Žiak P. N. z Nemšovej napádal svojho spolužiaka R. R. z detského domova Adamovské Kochanovce slovne aj fyzicky len preto, že je Róm. Cez prestávky ho v triede alebo v areáli školy bil po celom...

Sawkat A. Choudhury aktivista ľudskoprávnej organizácie

Aké sú tvoje skúsenosti s prejavmi netolerancie a rasizmu? - Keď som sa ako študent pohyboval medzi vysokoškolákmi a svojimi známymi, veľmi zriedkavo som sa stretol s takýmito prejavmi. To však neznamená, že sa mi počas obdobia, čo žijem na Slovensku, niečo také nestalo. Dvakrát ma napadla skupina...

Slovensko má ešte stále problémy s rešpektovaním a dodržiavaním základných ľudských práv. Možno tento fakt súvisí aj s tým, že Slovenské národné stredisko pre ľudské práva napriek niekoľkoročnej činnosti, nemá nijaké výrazné pozitívne výsledky. Už od roku 1999 sa predstavitelia viac ako päťdesiatich mimovládnych organizácií pôsobiacich v SR opakovane usilujú upozorňujú...

> Vážená iniciatíva Ľudia proti rasizmu,

pracujem v mimovládnych organizáciách, ktoré sa zaoberajú rómskou problematikou a aj ja sama som Rómka. K problému neonacistov len toľko, že v lete 1994 boli u nás v Prešove na dennom poriadku fašistické pochody, útoky na rómske štvrte, bitie našich detí. Sama som videla, ako malý skín vyhodil z autobusu ešte...

Odbúrať predsudky voči menšinám a oboznámiť sa lepšie s aktivitami neonacistov či zverstvami fašizmu sa môžete aj prostredníctvom hraných či dokumentárnych filmov. Požičať si ich môžete vo videopožičovni alebo nahrať na video z televízie. Takéto filmy by si mali pozrieť najmä vaši spolužiaci, ktorých ovplyvňujú myšlienky skinheadského hnuta alebo inklinujú k rasizmu, fašizmu,...

Na Slovensku pôsobí viacero občianskych združení, v ktorých sa zoskupujú bývalí členovia extrémnej pravice a usilujú sa pod rúškom občianskych aktivít naďalej šíriť ideológiu nenávisti a perspektívne sa dostať do politiky.

Nové Slobodné Slovensko (NSS)

Je bezpochyby v súčasnosti najaktívnejšie extrémne nacionalistické občianske...

Donna Gomien

Krátky sprievodca európskym dohovorom o ľudských právach

Táto brožúra sa zaoberá mnohými otázkami a problémami, ktoré súvisia s ľudskými právami, s ktorými sa stretli členské štáty Rady Európy. Poskytuje stručný prehľad rozhodovacej praxe týkajúcej sa dohovoru, postupov Európskej komisie a Európskeho súdu pri...

ŠAVOUT

Sviatok týždňov nasleduje sedem týždňov po Pesachu (6. a 7. deň mesiaca sivan). Druhý deň Pesachu a prvý deň Šavuot sú tie isté dni v týždni. Šavuot patrí medzi tri pútnické sviatky. Všetky majú väzby k poľnohospodárskemu cyklu. Sukot je sviatok vďaky za ovocie, Pesach súvisí s úrodou jačmeňa - prvej obilniny a Šavuot sa viaže na žatvu pšenice. Na...

Museion Prvé lesbické združenie

Toto združenie pracuje s lesbickými ženami a pomáha im vytvárať pocit dôvery a odbúravať nedôveru voči väčšinovej spoločnosti. Organizuje pre ne oddychové a vzdelávacie stretnutia, aby vytvorilo medzi nimi vzťahy, psychicky ich podporilo a naučilo ich vzájomnej komunikácii ako aj voči ostatnej spoločnosti. Členky...

V stredu 16. apríla sa v priestoroch Slovenského rozhlasu konal ďalší Klub nového SLOVA. Šéfredaktor časopisu Romboid Ivan Štrpka, redaktorka časopisu Aspekt Jana Juráňová a spisovateľ Peter Macsovzský spolu s moderátorom Adamom Bžochom diskutovali na tému Spisovatelia a násilie. Celý prepis diskusie nájdete na našej internetovej stránke www.noveslovo.sk, skrátenú verziu v najbližšom čísle SLOVA...

(Ralf Dahrendorf: Ponad hranice. Životné spomienky. Mníchov 2002)

Skutoční liberáli to majú ťažké. Ich spoločenský angažmán sa orientuje na obhajobu individuálnej slobody a spoločenskej zodpovednosti. Liberáli nedisponujú nijakými pevnými receptami na vieru, podľa ktorých sa dá načrtnúť obraz „ideálnej“ alebo prinajmenšom „spravodlivej“ spoločnosti....

(Lauwrence W. Harrrison & Samuel P. Huntington, Spor o hodnoty. Europa Verlag 2002)

Sú mená, ktoré pôsobia ako červené súkno, a sú mená, ktoré sa dobre predávajú. Na Samuela P. Huntingtona sedia obidve charakteristiky. Najneskôr uverejnením Zrážky civilizácií sa harvardský profesor v očiach liberálnejších čitateľov premenil na heretického pokušiteľa...

(Thomas Frank, Falošný sľub New Economy, Frankfurt/ New York 2002)

New Economy patrila ešte donedávna k zázračným formulkám našich čias, ktorou sa sľuboval nový hospodársky raj na Zemi. Thomas Frank sa zaoberá duchovnými produktmi tejto „revolúcie“ a odhaľuje pritom ideologické pasce, do ktorých sa pôvodne chytili aj ľavicoví politici. Trhovým...

úvod

„Rozumnejšie by bolo, ak by silnejší pochopil bezvýchodiskovosť násilia,“ píše Natan Sznaider vo svojej eseji, venovanej apóriám liberalizmu a peripetiám vývoja identity izraelského štátu. Nie, Sznaider nie je ďalší z príkladov moralizovania v politike. Kde ide o morálku, ide aj o zmysel konania. Práve otázku zmyslu v politike, známu pod pojmom...

Nedávno zaznel názor, že anglo-americká okupácia Iraku nastolí v krajine demokraciu podobným spôsobom, ako to urobila spojenecká okupácia Nemecka po druhej svetovej vojne. Spojenci vtedy ciele, ktoré chceli po víťazstve nad nacistickým Nemeckom dosiahnuť, vyjadrili ako politiku „štyroch de“: demilitarizácie, dekartelizácie, denacifikácie a demokratizácie krajiny.

...

Vojna, ktorú Američania začali v roku 1776, patrí bezpochyby medzi tie najspravodlivejšie v dejinách ľudstva. Američania takpovediac „hlasovali zbraňami“ za ideály, ktoré mali charakterizovať novú dobu, za slobodu a demokraciu.

Podobnou vojnou bola tiež občianska vojna v USA, medzi Severom a Juhom, ktorej výsledkom bolo odstránenie nepeknej škvrny na...

„Rýchlik na tretej koľaji postojí ti v pekle, že vraj i v raji, predavačka stieracích losov je špatná jak Zubatá s kosou!“ týmito slovami sa začína jeden z posledných hitov najpopulárnejšej skupiny týchto mesiacov na Slovensku. Horkýže slíže a ich posledné CD Kýže sliz azda netreba nikomu predstavovať.

Ak nie kvôli hudbe, tak si ich ľudia budú určite...

Málokto si uvedomuje, akou katastrofou pre európsku civilizáciu bol požiar slávnej knižnice v Alexandrii, v ktorej bolo zhromaždené celé bohatstvo antickej literatúry. Diela mnohých antických autorov preto môžeme poznať iba zo zlomkov a odkazov...

Často sa diskutuje o rozdieloch medzi našimi bezprostrednými predkami – kromaňoncami a neandertálcami....

Polícia v každom štáte občas klepne domácej mafii po prstoch, väčšinou ju však (ako to vidíme aj na Slovensku) do istej miery toleruje. Zabráni tak príchodu inej, horšej, tej od susedov. Srbská vláda nielenže tie prsty odsekáva, ale vyzerá to tak, že zločincom stína celé ruky, robí jedno vážne rozhodnutie za druhým, prijíma nové zákony, očisťuje štátne orgány od nežiaducich...

Cyperský prezident Tassos Papadopulos a Rauf Denktaš, vodca severnej časti ostrova (od roku 1974 okupovanej Tureckom), sa ani po úsilí OSN – trvajúcom od roku 1999 a zintenzívnenom krátko pred plánovaným vstupom do Európskej únie (EÚ) – nedokázali dohodnúť na podmienkach zmluvy zjednocujúcej rozdelenú republiku.

Situácia sa od posledného stretnutia oboch...

Zástupca štátneho tajomníka USA pre obranu Paul Wolfowitz to 6. apríla povedal celkom jasne: OSN nezohrá nijakú úlohu pri tvorbe dočasnej irackej vlády. Režim kontrolovaný Spojenými štátmi bude trvať najmenej šesť mesiacov „a možno... ešte dlhšie“.

Pokiaľ si irackí ľudia budú môcť vybrať svoju budúcu vládu, najdôležitejšie rozhodnutia o ekonomickej...

Stránky

Autor