Reklama
Reklama

Archív článkov

V minulom storočí sa antisemitský mýtus, že Židia nechcú a nevedia ani bojovať, ukázal ako lživý výmysel. Existuje viacero prípadov, keď sa ľudia, ktorým nacisti predurčili smrť, postavili na ozbrojený odpor, aby aspoň zomreli so cťou, s vedomím, že sa dokázali vzoprieť zlu. Existuje niekoľko príkladov takýchto povstaní. Ozbrojení Židia napríklad zničili vyhladzovací...

Krajiny Ďalekého východu: Čína, Kórea a Japonsko sa chceli brániť útoku európskeho kolonializmu absolútnou izoláciou svojich krajín od zvyšku sveta. Čína sa vpádu cudzincov nakoniec neubránila, ale bola priveľká a bolo priveľa záujemcov, ktorí zabránili, aby sa stala kolóniou ako napríklad India. O Kóreu javilo záujem Rusko. Lenže na Ďalekom východe sa zjavila nová mocnosť,...

Kým Theodore Roosevelt charakterizoval svoju politiku ako používanie „veľkej palice“, jeho menovec Franklin Delano Roosevelt realizoval nielen inú vnútornú politiku Nového údelu, ktorú možno charakterizovať ako súbor ekonomických a politických reforiem, ale aj inú zahraničnú politiku, ktorá bola založená na inom chápaní úlohy USA vo svetovej politike.

...

Jules Verne nebol prvým spisovateľom, ktorý popísal cestu pozemšťanov smerom na Mesiac. Niektorí publicisti mu vyčítali, že už súčasník d´Artangnana Cyrano z Bergeracu napísal, že na cestu na náš súputník sa použije raketový pohon, no Verne nechal na Mesiac vystreliť len veľký náboj z dela.

Slávny autor uhádol však iné veci, ktoré sa potom udiali. Jednak...

Nedávno zaznel názor, že anglo-americká okupácia Iraku nastolí v krajine demokraciu podobným spôsobom, ako to urobila spojenecká okupácia Nemecka po druhej svetovej vojne. Spojenci vtedy ciele, ktoré chceli po víťazstve nad nacistickým Nemeckom dosiahnuť, vyjadrili ako politiku „štyroch de“: demilitarizácie, dekartelizácie, denacifikácie a demokratizácie krajiny.

...

Vojna, ktorú Američania začali v roku 1776, patrí bezpochyby medzi tie najspravodlivejšie v dejinách ľudstva. Američania takpovediac „hlasovali zbraňami“ za ideály, ktoré mali charakterizovať novú dobu, za slobodu a demokraciu.

Podobnou vojnou bola tiež občianska vojna v USA, medzi Severom a Juhom, ktorej výsledkom bolo odstránenie nepeknej škvrny na...

Hrôzovláda Červených Khmérov patrí nepochybne k najtemnejším obdobiam minulého storočia. Khmérske kráľovstvo bolo od roku 1863 francúzskym protektorátom. Napriek tomu, že sa kambodžským politikom podarilo nezatiahnuť krajinu do prvej indočínskej vojny v rokoch 1946-1954, situácia počas druhej svetovej vojny bola už omnoho horšia.

Princ Norodom Sihanuk sa...

Väčšina podôb rasizmu odôvodňovala údajnú nadradenosť bielej rasy. „Farební“ neboli kladení na tú istú úroveň. „Žltá“ rasa bola považovaná za „vyššiu“ než „čierna“. Kontakty medzi Európou a Afrikou sa začali pred viac ako pol tisícročím. V rokoch prvých objaviteľských ciest sa Európania domnievali, že v Afričanoch našli rovnocenných partnerov. O niekoľko storočí neskôr boli...

V súčasnosti sme svedkami poklesu obľúbenosti žánru, ktorý dosiahol svoj zenit v minulom storočí. Hoci prvým spisovateľom, ktorý dal tomuto žánru aj sociálny rozmer, bol H. G. Wells, v jednom prípade sa takáto prognóza podarila aj Julovi Vernovi. V románe Dobrodružstvá Barsacovej výpravy zobrazil belošský režim, ktorý zotročil černošské obyvateľstvo v Afrike a obyvateľstvo...

Až na konci minulého storočia sa pápež Ján Pavol II. ospravedlnil za účasť cirkvi na križiackych výpravách. V Európe (hádam s výnimkou Čiech) vyvolávalo slovo „križiak“ predstavu rytiera bojujúceho za vznešené ideály. V Araboch však toto slovo aj dnes vzbudzuje také asociácie ako u Európanov slová mongolský útočník, či turecké jarmo. Lenže americký prezident Bush nazval súčasnú...