Reklama
Reklama

Archív článkov

Henrik Ibsen bol určite znalcom ženského šarmu a mysle, keď dokázal stvoriť takú ženskú postavu, ako je Rebeka Westová. Dal jej dušu a počaril ňou všetkým mužom. Vzala im vlastnú tvár a schopnosť samostatne konať tak nebadane, že by si to ani jeden nedokázal uvedomiť, keby to nahlas nevyslovila svojimi ústami.

Divadlo P. O. Hviezdoslava siahlo k náročnej...

Analýza izraelskej pravice: konanie a protikonanie Izraelská pravica tento vzorec však nikdy neakceptovala. Bola nekompromisná, pretože vychádzala z nekompromisnosti druhej strany. Kľúčovým bodom výmeny názorov nebol v jej očiach rok 1967, dátum šesťdňovej vojny a začiatok obsadenia území, ale rok 1948 – založenie štátu. Alebo ešte jasnejšie – samotná židovská existencia. Keď...

(Ralf Dahrendorf: Ponad hranice. Životné spomienky. Mníchov 2002)

Skutoční liberáli to majú ťažké. Ich spoločenský angažmán sa orientuje na obhajobu individuálnej slobody a spoločenskej zodpovednosti. Liberáli nedisponujú nijakými pevnými receptami na vieru, podľa ktorých sa dá načrtnúť obraz „ideálnej“ alebo prinajmenšom „spravodlivej“ spoločnosti....

(Lauwrence W. Harrrison & Samuel P. Huntington, Spor o hodnoty. Europa Verlag 2002)

Sú mená, ktoré pôsobia ako červené súkno, a sú mená, ktoré sa dobre predávajú. Na Samuela P. Huntingtona sedia obidve charakteristiky. Najneskôr uverejnením Zrážky civilizácií sa harvardský profesor v očiach liberálnejších čitateľov premenil na heretického pokušiteľa...

(Thomas Frank, Falošný sľub New Economy, Frankfurt/ New York 2002)

New Economy patrila ešte donedávna k zázračným formulkám našich čias, ktorou sa sľuboval nový hospodársky raj na Zemi. Thomas Frank sa zaoberá duchovnými produktmi tejto „revolúcie“ a odhaľuje pritom ideologické pasce, do ktorých sa pôvodne chytili aj ľavicoví politici. Trhovým...

úvod

„Rozumnejšie by bolo, ak by silnejší pochopil bezvýchodiskovosť násilia,“ píše Natan Sznaider vo svojej eseji, venovanej apóriám liberalizmu a peripetiám vývoja identity izraelského štátu. Nie, Sznaider nie je ďalší z príkladov moralizovania v politike. Kde ide o morálku, ide aj o zmysel konania. Práve otázku zmyslu v politike, známu pod pojmom...

Dovolte mi říci úvodem několik slov o naší současné situaci, a to ve vztahu k několika klíčovým tématům této konference. Jde o téma udržitelného vývoje, dále o téma sjednocování Evropy a dnes pochopitelně na prvém místě o téma války a míru. Všechna tato zdánlivě různorodá témata mají přece jen společného jmenovatele – je jím proces globalizace. Tento proces stále více ovlivňuje...

tak dnes nastala, podľa Vás, „chvíľa pravdy“, deň, „keď Francúzsko a zvyšok sveta budú musieť vyložiť karty na stôl“. Som rád, keď od Vás môžem počuť, že ten deň konečne prišiel. Pretože, a to vám musím povedať, po 440 dňoch klamstiev a intríg, by som ich už asi viac nezniesol. Som rád, že nastal deň pravdy, pretože je niekoľko právd, o ktoré by som sa s Vami rád podelil. 1....

„Len zriedka dostáva tak málo ľudí tak veľa od takého množstva ľudí.“ Tak by mohlo znieť motto návrhu prezidenta Busha na zníženie daní.

Pri vstupe do nového milénia krajina čelila trom problémom. Po prvé, ekonomika sa pomaly dostávala do recesie a burzovná bublina takmer praskla. Po druhé, narastala nerovnosť. Kým v deväťdesiatych rokoch sa znižovanie...