Reklama
Reklama
www.svetla.sk

Archív článkov

Pavol Kárász, prognostik

Narodil sa 11. marca 1948 v Bratislave. Po absolvovaní štúdia matematiky a ekonometrie na Univerzite Komenského v roku 1971 pokračoval v ašpirantskom štúdiu ekonómie (1973 - 1978) na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Od roku 1971 až dodnes pôsobí ako vedecký pracovník v oblasti ekonómie. Pracoval vo viacerých vedeckých...

Šestnásteho apríla sa v Slovenskom rozhlase uskutočnila debata so slovenskými spisovateľmi, ktorú usporiadal Klub nového Slova v spolupráci s týždenníkom SLOVO a jeho pravidelnou prílohou Literatúra & spoločnosť. Popudom k tejto azda na súčasné slovenské pomery exkluzívnej diskusii boli na jednej strane reakcie viacerých domácich médií na aktuálne vojnové dianie, ktorými...

úvod

Bezvýznamný štrajk?

Od štrajku na železnici uplynuli už viac ako dva mesiace. Po trinásťročnom „večnom sociálnom zmieri“ rozvíril pokojné vody verejnej mienky. Na chvíľu však predsa bola verejnosť na strane štrajkujúcich. Štrajkujúci mohli byť nepretržite v médiách. Po troch dňoch sa vyplo svetlo aj zvuk. Koniec, opona padla....

Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Narodil sa 18. januára 1948. Absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Doktorát získal za prácu o východno-západných ekonomických vzťahoch. V rokoch 1971 - 1978 pracoval ako úradník Československej obchodnej komory. V rokoch 1978 - 1982 pôsobil vo funkcii obchodného radcu na...

Robert Kaliňák, predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť

Narodil sa 11. mája 1971. V rokoch 1989 – 1995 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní postgraduálneho štúdia vykonal v roku 1999 rigoróznu skúšku (JUDr.) v odbore obchodné právo. Popri štúdiu na VŠ pracoval ako manažér vo vydavateľstve právnickej...

Oskar Krejčí, politológ

Narodil sa 13. júla 1948 v Prahe. Po maturite pracoval rok ako baník v Ostrave a rok ako strojník vo Vresovej. V rokoch 1969 až 1974 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, do roku 1989 pôsobil v Ústave pre filozofiu a sociológiu ČSAV. Od februára 1989 do novembra 1990 pracoval ako poradca pre dvoch predsedov...