Reklama
Reklama

Archív článkov

Pavol Kárász, prognostik

Narodil sa 11. marca 1948 v Bratislave. Po absolvovaní štúdia matematiky a ekonometrie na Univerzite Komenského v roku 1971 pokračoval v ašpirantskom štúdiu ekonómie (1973 - 1978) na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Od roku 1971 až dodnes pôsobí ako vedecký pracovník v oblasti ekonómie. Pracoval vo viacerých vedeckých...

Autor