Reklama
Reklama

Archív článkov

Uplynulo viac ako štyristopäťdesiat rokov, odkedy sa prvý lekár odvážil vystaviť ľudskú kostru na verejnosti. Prvý, kto tak urobil, bol renesančný vedec Andreas Vesalius. Jeho súčasník Leonardo da Vinci skúmal už v 15. storočí stavbu ľudského tela tajnými súkromnými pitvami. Krátko po ňom nasledovala známa Jeseniova pitva, ktorú predviedol cisárovi Rudolfovi II.

...