Reklama
Reklama

Archív článkov

Analýza izraelskej pravice: konanie a protikonanie Izraelská pravica tento vzorec však nikdy neakceptovala. Bola nekompromisná, pretože vychádzala z nekompromisnosti druhej strany. Kľúčovým bodom výmeny názorov nebol v jej očiach rok 1967, dátum šesťdňovej vojny a začiatok obsadenia území, ale rok 1948 – založenie štátu. Alebo ešte jasnejšie – samotná židovská existencia. Keď...

úvod

„Rozumnejšie by bolo, ak by silnejší pochopil bezvýchodiskovosť násilia,“ píše Natan Sznaider vo svojej eseji, venovanej apóriám liberalizmu a peripetiám vývoja identity izraelského štátu. Nie, Sznaider nie je ďalší z príkladov moralizovania v politike. Kde ide o morálku, ide aj o zmysel konania. Práve otázku zmyslu v politike, známu pod pojmom...

Autor