Reklama
Reklama

Archív článkov

Kultúrni antropológovia chápu kultúru ako súbor stratégií, ktoré umožňujú človeku adaptovať sa na podmienky prostredia, v ktorom žije. Oddelenie časti etnického spoločenstva od jadra materského etnika však narúša takto ustálený kultúrny systém.

Etnologické výskumy v prostredí slovenských minorít v strednej a južnej Európe jasne ukazujú, že možnosti...

Kultúrni antropológovia chápu kultúru ako súbor stratégií, ktoré umožňujú človeku adaptovať sa na podmienky prostredia, v ktorom žije. Oddelenie časti etnického spoločenstva od jadra materského etnika však narúša takto ustálený kultúrny systém. Ako dokázali enklávy slovenských menšín zvládnuť napätie medzi ich enkulturáciou a akulturáciou i modernizačnými trendmi v novom...

Autor