Reklama
Reklama
www.svetla.sk

Archív článkov

Záujem, no i schopnosť vnímať veci bežné a každodenné, dispozície na ich precítenie a v neposlednom rade talent pre netradičnú a pútavú interpretáciu – takto by sa dalo v hrubých črtách spisovateľské umenie pražského rodáka Emila Hakla (nar. 1958, vlastným menom Jan Beneš). Do povedomia literárnej verejnosti sa zapísal básnickými zbierkami Rozpojená slova (1991), Zkušební...

Autor