Reklama
Reklama

Archív článkov

Ako vnímate nesúhlasné stanoviská akademických orgánov k navrhovanému zavedeniu poplatkov? - Tento problém môže väčšmi ovplyvniť atmosféru a prácu na vysokých školách, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Treba zdôrazniť, že vôbec nejde len o otázku, ako zvýšiť motiváciu študentov, zodpovednosť učiteľov, či riešenie nedostatku zdrojov pre vysoké školy. Tento spor je totižto...

Ministerstvo školstva uzavrelo verejné pripomienkovanie k novele zákona o vysokých školách, ktorá má zaviesť platené štúdium. Aj napriek tomu, že stále zostalo množstvo nezodpovedaných otázok a proti školnému v dennej forme sa vyjadrila prakticky celá akademická obec, navrhovatelia neustúpili od svojho zámeru.

Podľa tvorcov zákona má byť školné zavedené...

Rada vysokých škôl

- nesúhlasí v súčasnej ekonomickej, legislatívnej a sociálnej situácii Slovenska so zavedením poplatkov za štúdium, - žiada bezplatnosť štandardného denného štúdia, - odporúča v prípade zavedenia poplatkov za štúdium využiť získané zdroje v systéme štipendií (najmä sociálnych) a vo výchovno-vzdelávacom procese, - sociálne...