Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Narodil sa 18. januára 1948. Absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Doktorát získal za prácu o východno-západných ekonomických vzťahoch. V rokoch 1971 - 1978 pracoval ako úradník Československej obchodnej komory. V rokoch 1978 - 1982 pôsobil vo funkcii obchodného radcu na...

Aj keď sú niektorí Rómovia presvedčení, že ich korene siahajú do Egypta, najpresvedčivejšia je hypotéza, že ich domovinou bola India (rómčina má korene v sanskrte), z ktorej odchádzali Rómovia v rozličných obdobiach počas prvých storočí nášho letopočtu. V 5. storočí n. l. sa usadzovali v Perzii a Sýrii, okolo roku 1300 v juhovýchodnej Európe (Grécko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko...

Toto občianske združenie sa usiluje zakladať a budovať rómske samosprávy na celom území Slovenska, ktoré sú napojené na vajdovské systémy organizovania Rómov. Ako prvá rómska organizácia na Slovensku začala monitorovať skinheadské hnutie. Členovia sa snažia sprostredkovať Rómom aj zamestnanie a organizujú pre nich prednášky a besedy, ktoré ich pomáhajú orientovať sa pri hľadaní práce....

OMER

Čas, ktorý plynie od sviatku Pesach po sviatok Šavuot, je obdobím počítania omeru. Omer znamená doslovne snop jačmeňa. Bola to objemová miera prvých plodov z úrody jačmeňa, ktorá bola prinášaná do chrámu ako obeť. Až po obetovaní omeru sa smelo jesť z novej žatvy. Dátumom pre prinesenie omeru bol 16. nisan, druhý deň Pesachu. Od tohto dňa sa malo...

MICHAL VAŠEČKA editor

Čačipen pal o Roma Súhrnná správa o Rómoch

Publikácia, na ktorej spolupracovalo 48 autorov, prináša analýzu politiky štátu voči rómskej menšine, pričom zachytáva súčasný stav, jeho príčiny a v závere dáva návrhy na riešenie problémov slovenských Rómov. Zaoberá sa aj rómskou kultúrou a vzťahom Rómov k väčšinovej spoločnosti, ich sociálnou situáciou,...

> viete, že?

Vzhľadom na vekovú štruktúru skinheadov sú práve školy miestom, kde sa väčšina z nich prvý raz stretne s myšlienkami nenávisti k iným rasám, neonacizmom, ideológiami vyzdvihujúcimi bielu rasu nad ostatné. Nejaký spolužiak prinesie do školy časopis, CD-čko, tričko a stane sa stredom záujmu ostatných. Postupne sa vytvorí skupinka a...

Určite má každý z vás svoj obľúbený klub, kde s kamarátmi trávi spoločné chvíle v priateľskej atmosfére. Skúste jeden večer v ňom zameniť za antirasistický. Pripravte počas neho akciu, ktorá bude výnimočná tým, že sa ľudia na nej nielen zabavia, ale dostanú aj zaujímavé informácie o probléme rasizmu. Prvým krokom je určite dohoda s majiteľom klubu. Porozprávajte sa s ním o...

Zdravím ľudí,

ktorí vymysleli niečo také, ako je táto stránka Mám síce len 15 rokov, no z duše nenávidím rasizmus, a o to viac ľudí, ktorí ho vyznávajú. Ja som biela, moji kamaráti sú väčšinou punkáči a veľakrát som sa stretla s problémom nazvaným RASIZMUS. Milujem vyznanie punk a obdivujem ľudí, ktorí sú za toto hnutie. No, ale dosť toho bolo o mne, ja som len chcela...

Aj keď sú niektorí Rómovia presvedčení, že ich korene siahajú do Egypta, najpresvedčivejšia je hypotéza, že ich domovinou bola India (rómčina má korene v sanskrte), z ktorej odchádzali Rómovia v rozličných obdobiach počas prvých storočí nášho letopočtu. V 5. storočí n. l. sa usadzovali v Perzii a Sýrii, okolo roku 1300 v juhovýchodnej Európe (Grécko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko...

OĽGA PIETRUCHOVÁ predsedníčka občianskeho združenia Možnosť voľby

Aké sú vaše osobné skúsenosti, ako ženy, s diskrimináciou? - Diskriminácia žien je hlboko zakorenená v našej patriarchálnej spoločnosti a v prístupe k ženám a je realitou v každodennej praxi. Najhoršie sú pritom tie skryté formy. Je bežné, že rovnako vzdelané ženy zarábajú na rovnakých...

Mladý študent z Kórey sedel 9. novembra 1999 na schodoch pred Ústavom jazykovej prípravy zahraničných študentov na Šoltésovej ulici v Bratislave. Práve vtedy prechádzali okolo traja neonacistickí skinheadi, ktorí naňho začali vykrikovať o „bielom Slovensku a čiernych, ktorí tu nemajú čo robiť, a treba ich všetkých poslať preč“. Keďže sa študent bál ich agresivity, vošiel do...

> Neonacisti hajlovali

Štrnásteho marca 2003 sa po Bratislave pohybovalo veľké množstvo neonacistov, z ktorých mnohí propagovali fašizmus alebo sa dopustili rasovo motivovaných trestných činov v neprítomnosti polície. Jeden takýto prípad sa stal na zástavke MHD v bratislavskej Petržalke. Dve Rómky, ktoré čakali na autobus, si všimli dvaja opití...

Na Slovensku často dochádza k útokom na ľudí inej rasy. Keď dôjde k rasisticky motivovanému trestnému činu, tak sa to „ututlá“ a akože neexistujú žiadne dôkazy. Žijem tu už niekoľko rokov a okrem iného si všímam aj intoleranciu voči Rómom. V zahraničí hovoria Rómovia o našom štáte negatívne a i z toho dôvodu má Európska únia voči Slovensku výhrady. Zlá mienka o nás sa preto...

Tohtoročný Európsky týždeň boja proti rasizmu máme úspešne za sebou. Odštartovali sme ho 14. marca, keď niektorí oslavovali fašistický slovenský štát, krstom nášho billboardu so sloganom kampane „Skoro každý na Slovensku je rasista. A čo ty?“. Za prítomnosti médií ho pokrstil spevák skupiny Vidiek Janko Kuric. Spolu s ním sa na krste zúčastnila aj pracovníčka Osvetového...

Ak si už vo vyššom dôchodkovom veku, takých desať – pätnásť rokov, je už najvyšší čas, aby si sa pobral na druhú stranu, kde už nebudeš ukrajovať z deficitného štátneho rozpočtu na svoju starobu. Alebo si na svoj dôchodok zarobil viac v tom socializme? Dnes je to jedno, my starodôchodkári totiž nejako dožijeme s troj- alebo päťvalorizačnými percentami. Vo vedení štátu si iste...

Nikaragua bola posledné desaťročia krajinou dynamických zmien, zapĺňajúcich titulky novín celého sveta. Nezáleží však na tom, koľko ste o tejto krajine počuli. Navštíviť Nikaraguu je fascinujúci zážitok, lebo, ako píšu v bedekri, „byť tam, je garancia toho, že sa naučíte veci, ktoré ste doposiaľ nepoznali“. Prechádzka ranným trhom so zastávkou na tej najlepšej káve, akú som si...

Hoci svalovec, mierne povedané, s nie veľmi inteligentným výrazom v tvári je pôvodom Rakúšan, podľa môjho názoru patrí medzi symboly súčasnej Ameriky. Nech má Európa voči nej hocaké výhrady, väčšina jej obyvateľstva pochádza z nášho svetadielu. Aj symbol americkej sily si však uvedomil, že čo nie je na internete, akoby neexistovalo. Jeho vlastnú internetovú stránku nájdete na...

Dovolte mi říci úvodem několik slov o naší současné situaci, a to ve vztahu k několika klíčovým tématům této konference. Jde o téma udržitelného vývoje, dále o téma sjednocování Evropy a dnes pochopitelně na prvém místě o téma války a míru. Všechna tato zdánlivě různorodá témata mají přece jen společného jmenovatele – je jím proces globalizace. Tento proces stále více ovlivňuje...

Neboli to elity, kto skazil „tretiu Poľskú republiku“. Je to oveľa horšie. Dobehla nás zlá minulosť. Demoralizácia, v ktorej poľská spoločnosť uviazla na niekoľko generácií, prekvitá a nadobudla nové formy.

Nemáme radi „tretiu republiku“, nikto už o nej nepovie dobrého slova. Módne je hodnotiť ju čo najhoršie. Samotné roztrpčenie a frustrácia prirodzene...

Hrôzovláda Červených Khmérov patrí nepochybne k najtemnejším obdobiam minulého storočia. Khmérske kráľovstvo bolo od roku 1863 francúzskym protektorátom. Napriek tomu, že sa kambodžským politikom podarilo nezatiahnuť krajinu do prvej indočínskej vojny v rokoch 1946-1954, situácia počas druhej svetovej vojny bola už omnoho horšia.

Princ Norodom Sihanuk sa...

Väčšina podôb rasizmu odôvodňovala údajnú nadradenosť bielej rasy. „Farební“ neboli kladení na tú istú úroveň. „Žltá“ rasa bola považovaná za „vyššiu“ než „čierna“. Kontakty medzi Európou a Afrikou sa začali pred viac ako pol tisícročím. V rokoch prvých objaviteľských ciest sa Európania domnievali, že v Afričanoch našli rovnocenných partnerov. O niekoľko storočí neskôr boli...

Hybnou silou rozvoja každej spoločnosti je zápas medzi tradicionalistami a modernistami. Nielen výsledok, ale i spôsob ich súťaženia o priazeň publika predznamenáva jej vývoj či stagnáciu. Kvalita ich vzájomného dialógu určuje, či spoločnosť nenapreduje v skokoch, ktoré sú pre ňu samotnú nestráviteľné a po ktorých pri prvej príležitosti rýchlo zacúva späť alebo ustrnie na tak...

Člověk je do života zatažen. Nikdo se ho na to neptá. Narodí se a umře. Je to nevyhnutelnost a člověk mezi tím žít svůj život musí. A když už žije, tak zjistí, že i žít chce.

„Já se někdy nad životem tak divím, že se mi to zdá jako zázrak,“ říkala mi jednou dopoledne Klárka. To jí byly čtyři. Byli jsme doma sami, oknem svítilo slunce, holčička si sedla...

Šestnásty apríl určite nebude dňom, na ktorý krajiny strednej a východnej Európy postupne zabudnú. Ich zástupcovia ho spoločne s najvyššími predstaviteľmi členských krajín Európskej únie strávia v aténskej Akropole skutočne príjemne – po mesiacoch predvstupových rokovaní, vyjednávania a lobovania konečne budú smieť podpísať zmluvy o vstupe do únie.

Zdalo...

„Lavína sa dala do pohybu. Nikto nevie, kde sa skončí a čo všetko vezme so sebou. Isté je len to, že sa zmení podoba poľskej politickej scény. Že buď odíde premiér, alebo sa skončí čas silného Kwasniewského.“ Takto si zaprorokoval varšavský týždenník Newsweek vo svojom poslednom čísle.

Poľsko už dlhé týždne prežíva politické zemetrasenie. Na vine je zlá...

Stránky