Reklama
Reklama

Archív článkov

Výzva, uverejnená v Slove č. 39, aby sa čitatelia vyjadrili k názorom „jedného z najväčších Európanov“, ma zaujala ani nie tak témou, ako svojou nadčasovosťou, ktorá však v slovenských podmienkach, preplnených podstatne dôležitejšími spoločenskými a politickými problémami, pôsobí až absurdne. Ale aj niektoré názory Marka Edelmana pôsobia šokujúco. K tomu prispieva aj to, že sú...

Samotný autor si v článku odpovedal záporne a mal plnú pravdu. Už totiž uplynulo viac ako trinásť rokov od zmeny režimu a do aktívneho ekonomického a spoločenského života nastupuje čoraz viac generácií, ktoré nezažili život pred rokom 1989 a o socializme majú iba antikomunisticky zideologizovanú predstavu. Zato o súčasnom živote a realite spoločenských a ekonomických vzťahov...

Keď sa v septembri minulého roka objavili výsledky parlamentných volieb, bolo jasné, že na Slovensku bude po prvýkrát od konca druhej svetovej vojny vládnuť nekompromisne pravicová vláda. Ba čo viac, päťpercentný prah na vstup do parlamentu prekročila iba jediná strana otvorene sa hlásiaca k ľavici – KSS so ziskom 6,3 percenta. Západní investori a budovatelia impéria sa...

V polovici júna som sa zúčastnil na diskusii architektov s verejnosťou v Klube nového Slova ako jeden z prítomnej, neveľmi početnej, verejnosti. Cítim potrebu vrátiť sa k nej, pretože mám záujem pozitívne usmerniť tak obsah prerokovávaných problémov, ako aj spôsob ich prerokovávania. V úvode by som konštatoval, že na škodu veci bola verejnosť odtláčaná do polohy opytujúceho sa...

V uplynulom týždni parlament napriek prezidentovmu nesúhlasu definitívne schválil zvýšenie spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a zákon o DPH. Zákony o spotrebnej dani z piva a tabakových výrobkov boli schválené už skôr. Čo viedlo vládu a vládne strany k takémuto razantnému kroku? Nedostatok financií, ktoré vďaka neschopnosti ministra Ivana Mikloša reálne odhadnúť príjmovú...

Odborná verejnosť i politické subjekty si uvedomujú nutnosť dôchodkovej reformy. SDĽ na návrh ministra Magvašiho už v minulom volebnom období predložila najskôr koncepciu a po nej aj zákon o sociálnom zabezpečení, ktoré vychádzali z princípov solidarity, zabezpečovali zodpovedajúci rast dôchodkov a ich pravidelné zvyšovanie, odchod do dôchodku v 60 rokoch a posúvali vekovú...

Keď predseda KDH a slovenskej vlády Ján Čarnogurský navrhoval v roku 1991 odložiť rozhodnutie o osude Československa na referendum v období vstupu do Európskej únie, odmietli to rovnako české aj slovenské politické elity. Pritom šlo o korektný a rozumný návrh. Obrusoval totiž hrany vtedajších zdvihnutých emócií a ponechával rozhodnutie o osude štátu na vôľu občanov. Rozdelenie...

Keď sa bývalý disident a politický väzeň Anton Selecký (známy z procesu s tzv. bratislavskou päťkou) pridával k našej iniciatíve za referendum o vstupe Slovenska do NATO, napísal mi dlhý mail, v ktorom označil toto úsilie za najvýznamnejšiu občiansku aktivitu od vzniku Hnutia za občianske slobody roku 1988. Základný dokument iniciatívy, výzvu Nech rozhodnú občania, dokonca...

Iniciátori petície za referendum o vstupe do NATO vravia, že verejnosť má právo sa vyjadriť k závažným otázkam štátu. Môžeme s nimi len súhlasiť. Na rozdiel od niektorých predstaviteľov vlády si myslíme, že ak sú za vstup do NATO dostatočné argumenty, referenda sa báť netreba – a to ani v čase sporu o riešenie irackej krízy, keď hrozí, že to nebude referendum o najlepšej možnej...

Pri posudzovaní krízy SDĽ nemožno obísť špecifikum Slovenska. Slovenská spoločnosť ako jediná z krajín tzv. V-4 nemala na začiatku systémovej zmeny vyriešenú otázku suverénnej štátnosti, pričom treba podotknúť, že Česi sa s federáciou identifikovali ako s vlastným štátom. To vytvorilo neopakovateľnú historickú objednávku, v ktorej sa sformovala politická sila schopná na ňu...