Reklama
Reklama

Archív článkov

Miloš Zeman, bývalý premiér vlády ČR

Možno vás označiť za tzv. vyslúžilého politika alebo sa ešte vrátite do politiky? - Určite sa nevrátim. Cítim sa ako šťastný a spokojný dôchodca, pretože ľudský život má tri základné fázy. V prvej sa učíte, aby ste niečo vedeli, v druhej pracujete, aby ste predviedli, že to skutočne viete a máte nejaké výsledky, a v...

Od 12. do 14. decembra sa v Bratislave konala Programová konferencia Mladých sociálnych demokratov. Okrem predsedov mimoparlamentných ľavicových strán či bývalého Dubčekovho spolupracovníka Ivana Laluhu bol medzi pozvanými hosťami aj bývalý český premiér a predseda ČSSD Miloš Zeman. Nečudo, že vystúpenia niekdajšieho prvého muža českej sociálnej demokracie vzbudili medzi...

Vlado Polák, predajca pouličného časopisu Nota bene

Kultúra a prežitie sa väčšinou stavajú do protikladu. Kde ide o život, nejde o kultúru. Kde ide o kultúru, väčšinou nejde o život. Dnešným hosťom týždenníka SLOVO je človek, ktorého dôstojnosť a prežite závisia doslova a do písmena od kultúry. Dvadsaťštyriročný Vlado, človek z bratislavskej ulice, sa...

Rudolf Chmel, minister kultúry SR

Uspokojuje vás účasť v tejto vláde? - Nedá sa povedať, že by som bol sklamaný, ale ani nadšený. Vo vláde ide vcelku o kooperáciu, aspoň väčšinou, ale vyskytli sa aj ojedinelé krízovejšie situácie. Vládnutie je vec pragmatická aj praktická, budovanie štátu je vec vízie, nielen technológie moci. Keď po deväťdesiatom ôsmom...

Ľudské práva a slobody sú pevne spojené so životom každého človeka. Každý človek sa s nimi rodí a s nimi aj umiera. V teórii existuje viacero rozdielnych názorov na problematiku ich definovania - všeobecne je za ľudské práva považovaný súbor zákonov, princípov a požiadaviek, ktoré vyjadrujú postavenie človeka v spoločnosti. Ich rozsah je samozrejme vymedzený stupňom vývoja v...

Viera Dubačová, umelecká riaditeľka Divadla z Pasáže

Narodila sa v roku 1962. Pôvodne pôsobila ako bábkoherečka v Divadle na Rázcestí, neskôr ako autorka a režisérka vlastných hier. V roku 1995 založila v Banskej Bystrici Divadlo z Pasáže, v ktorom hrajú ľudia s mentálnym postihnutím, a dodnes je jeho riaditeľkou. V Bábkovom divadle v Žiline a v Banskej...

František Mikloško, kandidát na prezidenta SR

Ako ste si pripomínali 17. november? Vyjadrili ste sa totiž, že ho už dnes nevnímate ako sviatok. - Zažil som také malé vnútorné prekvapenie. Ešte do minulého roku som si naň vždy spomínal tak akosi fyzicky – keď prichádzala jeseň, znovu som prežíval tú atmosféru, v ktorej ste sa mohli už vo vzduchu dotknúť...

Poslanci Národnej rady SR v týchto dňoch dostávajú poriadne hrubý fascikel. Ide o zákon zákonov, okolo ktorého sa bude budúci rok krútiť podstatná časť fungovania našej spoločnosti. Ide o vládny návrh štátneho rozpočtu na rok 2004, o ktorom budú v najbližších týždňoch rokovať výbory a vzápätí plénum slovenského parlamentu. Pri tejto príležitosti pozval Klub Nového slova na...

Ziba Mir-Hooseini, antropologička orientujúca sa na islamskú spoločnosť

Hlavnou témou festivalu Jeden svet sú ľudské práva – a medzi ne patria aj práva žien. Ak sa v západnej spoločnosti spomenie diskriminácia žien, väčšine z nás automaticky napadnú moslimské krajiny. Mnohoženstvo, obmedzený pohyb na verejnosti, zahalená tvár – to všetko sú naše predstavy...

Agneša Kalinová, publicistka

Narodila sa 15. júla 1924 v Košiciach. Vyrastala v Prešove, kde chodila do gymnázia, kým roku 1940 židovskej mládeži nezakázali návštevu stredných škôl. V rokoch 1940 – 1942 bola krajčírskou učnicou. V rokoch 1942 – 1945 sa ukrývala v Budapešti v kláštore rádu Dobrého pastiera. Po návrate na Slovensko sa vo februári 1946...

Emiľ Abramovič Pain, generálny riaditeľ Centra etnopolitických a regionálnych štúdií (CEPRI) nadácie INDEN

Narodil sa 6. decembra 1948 v Kyjeve. Vyštudoval Fakultu histórie Voronežskej štátnej univerzity a v roku 1983 získal na Moskovskej štátnej univerzite (MGU) titul kandidáta historických vied. Od roku 1976 sa venuje výskumu sociológie. V rokoch 1991...

Ľubo Roman, predseda Bratislavského samosprávneho kraja a nominant ANO na prezidenta

Narodil sa 12. apríla 1944 v Malackách. Je absolventom herectva na VŠMU. Od roku 1966 až dodnes pôsobí ako sólista Novej scény v Bratislave, kde bol v rokoch 1991 – 1996 aj riaditeľom. V roku 1994 sa stal ministrom kultúry, do roku 1998 pôsobil v NR SR ako nezávislý...

Robert Fico, predseda Smeru

Pri čakaní na rozhovor s Robertom Ficom sme si uvedomili, že SLOVO pravidelne venuje priestor monitorovaniu otázky, kam smeruje Smer. Po turbulenciách vládnej koalície, ktoré ju stáli stratu popularity a stabilných vnútrokoaličných vzťahov, sa opätovne hovorí o Smere v hlavných správach. Ich ústrednou témou nie je nijaká...

Peter Lieskovský, generálny riaditeľ Krajskej rozvojovej agentúry v Prešove

Narodil sa v roku 1942 v Prešove, kde aj býva. VŠE Bratislava ukončil v roku 1964. Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove učil v rokoch 1965 - 1972 ekonomické a politické teórie. Počas normalizácie pôsobil v rôznych technicko-hospodárskych funkciách. Od roku 1993 sa zaoberá...

Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen

Narodil sa 19. septembra1959. Je absolventom Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Bratislave. Svoje vzdelanie si doplnil štúdiom finančného manažmentu, marketingu a riadenia ľudských zdrojov na Open univerzity. Absolvoval manažérsku stáž v USA a na Federálnom ministerstve HSE v ČR. Pracoval v riadiacich funkciách...

Egon Bondy, básnik, filozof a guru československého undergroundu

Urobiť rozhovor s Bondym nie je jednoduché už len z dôvodu, že nemá e-mail ani telefón. A aby sa to niekomu nezdalo málo, Egon Bondy, vlastným menom Zbyněk Fišer, býva na cudzej adrese ženského mena. Aj keď mi pri prvom náhodnom stretnutí v kaviarni U Anjelov tvrdil, že jeho prehľad je veľmi...

Vladimír Palko, minister vnútra

Narodil sa v roku 1957. V roku 1981 ukončil štúdium matematiky na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Do roku 1990 pôsobil ako odborný asistent na Katedre matematiky na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a neskôr ako vedecký pracovník v Ústave technickej...

Olga Smetanová, riaditeľka Hudobného centra

Narodila sa v roku 1962. Po Konzervatóriu v Košiciach absolvovala VŠMU v Bratislave odbor hudobná teória. Je doktorandkou Hudobnovedného ústavu pri SAV. Od roku 1992 pôsobila v Hudobnom informačnom stredisku pri Hudobnom fonde, od roku 1994 ako jeho vedúca. V roku 1999 sa stala riaditeľkou Hudobného centra. Od...

Ján Bunčák, sociológ

Narodil sa 19. februára 1946 v Bratislave. Po absolvovaní Strednej priemyselnej školy strojníckej začal v roku 1965 študovať sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1966 - 1969 pokračoval na Jagellovskej univerzite v Krakove a štúdium ukončil v roku 1971 na Varšavskej univerzite. Potom pôsobil v Sociologickom...

Oľga Gáfriková, tlačová tajomníčka a hovorkyňa ZMOS

Narodila sa 29. septembra 1958. V roku 1981 ukončila Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, odbor žurnalistika. Na tej istej fakulte absolvovala aj rigorózne štúdium. V rokoch 1981 - 1990 bola redaktorkou týždenníka Nové slovo, kde sa venovala najmä oblasti pamiatkovej starostlivosti, miestnej...

Koloman Vida, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Akými zmenami prešiel SZPB po roku 1989? - Dosť podstatnými. Prijali sme totiž koncepciu, podľa ktorej sa má SZPB pretransformovať zo stavovskej organizácie na organizáciu všeobecno-občiansku. Čiže okrem odbojárov by do nej mal možnosť vstúpiť každý občan SR, ktorý súhlasí s jej...

Jozef Hrdlička, historik a poslanec NR SR za Komunstickú stranu Slovenska

Slovenské národné povstanie má aj dejiny svojho zobrazovania v historiografii. Až do roku 1964 môžeme hovoriť o veľmi hrubých deformáciách a falzifikáciách. Čo bolo ich príčinou? - Naša krajina má takpovediac „šťastie“ na deformovanie dejín Slovenska a Slovákov už od prvopočiatkov...

Michel de Maulne, riaditeľ Domu poézie Moliérovho divadla v Paríži a riaditeľ európskeho festivalu poézie,

Absolvoval súkromný herecký kurz u Dullina a v Acteur Studio pod vedením Andreasa Voutsinasa. V roku 1974 založil divadelnú spoločnosť L` Athanor, ktorá realizovala produkcie zamerané na divadlo, hudbu a poéziu. Pod hlavičkou spoločnosti režíroval...

William J. Baumol, ekonóm

Narodil sa v roku 1922 v New Yorku, kde aj vyštudoval ekonómiu. V rokoch 1943 - 1945 slúžil v americkej armáde vo Francúzsku. V rokoch 1946 až 1949 bol docentom na London School of Economics, kde sa zaoberal otázkami zdrojov rastu ekonomickej dynamiky. Od polovice pädesiatych rokov až do svojej emeritácie v roku 1992 pôsobil ako...

Adam Daniel Rotfeld, štátny tajomník Ministrestva zahraničných vecí Poľskej republiky

Profesor Adam Daniel Rotfeld (Poľsko) je riaditeľom Štockholmského výskumného inštitútu pre mier a vedúcim projektu tvorby spoločného bezpečnostného systému v Európe. Ako diplomat sa zúčastnil na mnohých multilaterálnych rokovaniach. V roku 2001 ho prezident Poľskej...

Stránky

Kategória

Autor