Reklama
Reklama

Archív článkov

Posledné roky sa na scéne Opery SND objavujú odvážnejšie tituly, ktoré síce možno zaradiť do zlatého fondu opernej literatúry, ale svojím nemasovým spracovaním oslovujú len užší okruh fanúšikov. Ide napríklad o tituly Očakávanie A. Schönberga (október 2002) či Káťu Kabanovú L. Janáčka (október 2003). Na jeseň tohto roku pripravila Opera a Balet SND dvojtitul Bélu Bartóka, ktorý...

Medzinárodný festival súčasnej hudby Melos-Étos, ktorého siedmy ročník máme práve za sebou (6. – 17. november), predstavuje širokú škálu hudby 20. storočia, pričom sa snaží čoraz viac reflektovať súčasnú hudbu. A ako možno vnímať hudbu 20. storočia s odstupom času? Pre hudbu 20. storočia bola typická atomizácia výrazových prostriedkov vychádzajúca z celkového trendu...

Pestrá dramaturgia, široký záber – aj tak by sa dala charakterizovať ponuka tohtoročných hudobných slávností. Trend istej netradičnosti možno badať už niekoľko rokov, minulý rok to bola napr. Majstrovská lekcia M. Callas, Victor Hugo v poézii a piesni, Tanec upírov v podaní Ivy Bittovej a Holandského dychového súboru a pod. Ide najmä o inšpirácie džezové a folklórne. Špecifikom...

Naša prvá operná scéna SND sa rozhodla v poslednej sezóne spojiť dva na prvý pohľad rozličné tituly. To, čo ich spájalo, bolo úsilie o vyjadrenie pravých pocitov: cez vonkajškový (v prípade veristického Plášťa G. Pucciniho) a cez vnútorný prejav (prostredníctvom expresionistického Očakávania A. Schönberga). V tejto súvislosti sme oslovili režiséra titulov, Rakúšana s českými...

Z iniciatívy organizátorov medzinárodného festivalu Večery novej hudby sa ešte koncom minulého roka uskutočnil Okrúhly stôl „13“. Téma bola viac ako pálčivá – financovanie hudobnej kultúry na Slovensku. Zorganizovať okrúhly stôl v rámci festivalu je jedna z možností, ako demonštrovať nespokojnosť hudobnej obce s financovaním jednotlivých podujatí, ale aj úsilím nájsť...

Autor