Reklama
Reklama

Archív článkov

Pred štrnástimi rokmi sme prvý raz po dlhom čase počúvali iný novoročný prezidentský príhovor. „Naše krajina nevzkvétá,“ bolo jedno z posolstiev Václava Havla. A všetci sme sa s ním poľahky stotožnili. Onedlho budeme počúvať ďalší novoročný prejav a asi ani tento nebude voči stavu krajiny priaznivý. No s jeho prijatím to už také jednoznačné nebude. A nielen preto, že terajšieho...

Od začiatku svojho formovania nesie informačná spoločnosť v sebe latentný konflikt. Na jednej strane sú obrovské benefity plynúce zo sprístupňovania informácií (najrozmanitejšej podoby – od bankových kont až po hudbu a film) a na druhej strane je nebezpečenstvo ich neoprávneného používania. Konflikt neprepukol naplno, pokiaľ škody spôsobené narušením informačnej bezpečnosti...

Keby sme si v Európe osvojili severoamerický zvyk dávať štátom prezývky, Slovensku by asi prischlo označenie Krajina univerzít. Nielen vďaka počtu univerzít a ich fakúlt, ale aj vďaka ich expanzii – pomaly už ťažko nájsť mestečko, ktoré by nehostilo nejakú vysokú školu. Veľký dôvod na pýchu to však nie je. Šlamastika, do ktorej sa dostalo naše vysokoškolské vzdelanie, má...

Minulý týždeň vláda navrhla zrušiť limit 12 miliónov, ktoré môžu minúť politické strany na predvolebnú kampaň. Vyhovela tak predstave ministra financií Ivana Mikloša, ktorý túto požiadavku už dlhší čas avizoval. Oficiálne argumenty boli zhruba dva. Jednak to bola všeobecná (a práve z úst pána ministra veľmi účelovo používaná) inšpirácia z vyspelého zahraničia. Škoda len, že si...

Ponosy na bruselský moloch počúvame s rôznych strán a s rôznou intenzitou už dlhý čas. Niekomu sa nepozdáva liberálnosť Európskej únie, ktorá by mohla ohroziť tradičné domáce „hodnoty“, druhí v nej zasa vidia v súčasnosti najväčšieho vývozcu socializmu a tretí staršia prebujnenou a ambicióznou byrokraciou, ktorá strká prsty všade, kde sa len dá. Každý si nájde svoje argumenty...

Ani rok nepotrebovala stredo-pravá vládna koalícia, aby naplno predviedla všetky svoje slabiny. Zostra začaté reformy sa rýchlo ukázali ako chaotické, nedomyslené, nekoordinované vnútorne a ani s prostredím, do ktorého sa chystáme vstúpiť. Svet sa už nezdá byť gombičkou, akou sa javil na stránkach predvolebných manifestov. Na niektoré sľuby sa hneď zabudlo (za reformu volebného...

„Zmyslom daní je získať prostriedky pre potreby štátu,“ vyhlásil nedávno Václav Klaus, svojho času stelesnenie ponovembrových ekonomických reforiem. Nemalo by zmysel rozberať toto ďalšie zo série „hlbokých nedorozumení“, keby sa u nás neschyľovalo k daňovej reforme a keby jej tvorcovia svojou makroekonomickou jednorozmernosťou, ale i mediálnym obrazom radikálnych „reformátorov...

Matematika má medzi vedami v mnohých smeroch výnimočné postavenie. Stačí si len napríklad uvedomiť, že akokoľvek dlho sa ju v škole učíme, po maturitu sa v podstate nedostaneme ďalej, než kam sa matematika dostala pred 250 rokmi. Nie že by sa odvtedy v tomto odbore nič nedialo, naopak, ťažkosť je skôr v tom, že pokročila tak ďaleko, že nie je v silách (a ani potrebe)...

V krátkom čase po sebe prebehli v hlavných mestách nástupníckych štátov ČSFR dve výstavy venované socialistickému realizmu. Rozdiely medzi nimi vypovedajú prekvapivo veľa o stave oboch spoločností desať rokov po rozdelení. Pražskú výstavu hostili honosné výstavné sály Rudolfína. Hoci samy osebe majú ďaleko od architektúry socialistického realizmu, ich veľkoryso riešené až...

Otázka školného sa dostala do neproduktívnej polohy. Čím väčšmi sa politizuje, tým väčšmi sa vzďaľujeme riešeniu, ktoré by bolo prospešné pre všetkých aktérov: študentov, univerzity i daňových poplatníkov.

V prvom rade si treba uvedomiť, že jedným z výsledkov vysokoškolskej reformy, či presnejšie reformy financovania vysokých škôl je to, že sa konečne...

Štát je najhorší vlastník. Štátne vlastníctvo je zdrojom korupcie a klientelizmu. Paternalizmus je metlou ľudstva. Čím „menší“ štát, tým lepšie pre nás všetkých. Tieto a podobné slogany počúvame z každej strany. Súčasní reformátori si nimi dodávajú na presvedčivosti, usilovne ich (re)cituje poter konzervatívnej pravice, dokonca ich horlivo opakujú i manažéri štátnych firiem. A...

Hybnou silou rozvoja každej spoločnosti je zápas medzi tradicionalistami a modernistami. Nielen výsledok, ale i spôsob ich súťaženia o priazeň publika predznamenáva jej vývoj či stagnáciu. Kvalita ich vzájomného dialógu určuje, či spoločnosť nenapreduje v skokoch, ktoré sú pre ňu samotnú nestráviteľné a po ktorých pri prvej príležitosti rýchlo zacúva späť alebo ustrnie na tak...