Reklama
Reklama

Archív článkov

Svojho času som písal o pokuse Václava Hanku, ktorý sa usiloval Národnému múzeu podstrčiť falzifikáty mincí, ktoré vydával za veľkomoravské platidlá. Hoci patril medzi medzinárodne uznávaných odborníkov, nemal v Čechách dobrú povesť. Týkalo sa to najmä niektorých jeho charakterových vlastností. Jeho meno sa spája predovšetkým s rukopismi Královodvorským a Zelenohorským. Po...

V roku 2000 pribudla medzi svätcov ruskej pravoslávnej cirkvi naozaj kontroverzná osobnosť – posledný ruský cár Mikuláš II. Niekoľko rokov sa hovorí i o tom, že blahoslaveným v katolíckej cirkvi by sa mal stať aj posledný rakúsko-uhorský cisár Karol. Oboch zvrhli revolúcie, ktoré boli zavŕšením prvej svetovej vojny. Na jej rozpútaní mal svoj podiel najmä ruský cár. Posledný...

Traduje sa jedna legenda: Keď upaľovali v Kostnici Jána Husa, jedna stará žena priložila k jeho hranici polienko. Hus vraj zašepkal: „Sancta simplicitatis!“ (Svätá prostota). Vedela vari koho upaľujú? Iba sa dopočula, že ide o zlého kacíra z ďalekého Česka. Určite nemala ani potuchy, že Hus miloval práve takých ľudí, ako bola ona, a preto jej dokázal odpustiť. Koncil rozhodol,...

Svojho času sa pripomínalo, že tvorcami prvých koncentračných táborov boli Angličania, a to už počas búrskej vojny v južnej Afrike na začiatku minulého storočia. Kubánci však vedia svoje. Koncentračné tábory äpostavili ešte skôr na Kube Američania a Kubánci si to pamätajú dodnes. Hoci sa Kuba od iných latinskoamerických krajín odlišuje svojou zemepisnou blízkosťou k USA,...

Na jeseň roku 1953, presnejšie 26. septembra, podpísali Spojené štáty americké s predstaviteľmi frankistického režimu v Španielsku dohodu, ktorá prelomila diplomatickú izoláciu, v ktorej sa krajina ako Hitlerov spojenec ocitla po druhej svetovej vojne. Oficiálne išlo o to, že Španielsko prenajímalo USA na desať rokov námorné základne. Američania tvrdili, že tieto základne majú...

Rok 1953 bol nielen rokom smrti J. V. Stalina, ale aj rokom, keď sa jednoznačne začali prejavovať krízové javy ekonomického a politického systému, ktorý ZSSR vnútil krajinám východnej Európy. Stalin v povojnovom období uverejnil dve rozsiahlejšie štúdie. Prvá sa týkala jazykovedy a s jej uverejnením súvisia niektoré zaujímavé momenty. Druhá práca sa týkala ekonomických...

Alexander F. Zvrškovec uverejnil 6. februára je história Slovanov?, ktorý možno charakterizovať ako veľmi zaujímavý, no napriek tomu treba vysloviť niekoľko poznámok. Osvietenskí myslitelia v 18. storočí vytvorili teóriu spoločenského pokroku, ktorá bola zásadne spochybnená až v našej postmodernej dobe. Lenže už v onej dobe vystúpili myslitelia J. J. Rousseau a J. G. Herder s...

Existuje jedna zaujímavá historická analógia: koniec Napoleonovho panstva nad Európou sa nezačal porážkou v Rusku, ale o niečo skôr. Francúzsky cisár ešte pred útokom na Rusko uskutočnil iné chybné rozhodnutie. Hoci bol španielsky monarcha poslušný voči jeho požiadavkám, rozhodol sa do pomerov v krajine zasiahnuť. Španielsky trón chcel obsadiť ďalším príslušníkom svojej...

V minulom storočí sa antisemitský mýtus, že Židia nechcú a nevedia ani bojovať, ukázal ako lživý výmysel. Existuje viacero prípadov, keď sa ľudia, ktorým nacisti predurčili smrť, postavili na ozbrojený odpor, aby aspoň zomreli so cťou, s vedomím, že sa dokázali vzoprieť zlu. Existuje niekoľko príkladov takýchto povstaní. Ozbrojení Židia napríklad zničili vyhladzovací...

Jules Verne nebol prvým spisovateľom, ktorý popísal cestu pozemšťanov smerom na Mesiac. Niektorí publicisti mu vyčítali, že už súčasník d´Artangnana Cyrano z Bergeracu napísal, že na cestu na náš súputník sa použije raketový pohon, no Verne nechal na Mesiac vystreliť len veľký náboj z dela.

Slávny autor uhádol však iné veci, ktoré sa potom udiali. Jednak...

Nedávno zaznel názor, že anglo-americká okupácia Iraku nastolí v krajine demokraciu podobným spôsobom, ako to urobila spojenecká okupácia Nemecka po druhej svetovej vojne. Spojenci vtedy ciele, ktoré chceli po víťazstve nad nacistickým Nemeckom dosiahnuť, vyjadrili ako politiku „štyroch de“: demilitarizácie, dekartelizácie, denacifikácie a demokratizácie krajiny.

...

Hrôzovláda Červených Khmérov patrí nepochybne k najtemnejším obdobiam minulého storočia. Khmérske kráľovstvo bolo od roku 1863 francúzskym protektorátom. Napriek tomu, že sa kambodžským politikom podarilo nezatiahnuť krajinu do prvej indočínskej vojny v rokoch 1946-1954, situácia počas druhej svetovej vojny bola už omnoho horšia.

Princ Norodom Sihanuk sa...

V súčasnosti sme svedkami poklesu obľúbenosti žánru, ktorý dosiahol svoj zenit v minulom storočí. Hoci prvým spisovateľom, ktorý dal tomuto žánru aj sociálny rozmer, bol H. G. Wells, v jednom prípade sa takáto prognóza podarila aj Julovi Vernovi. V románe Dobrodružstvá Barsacovej výpravy zobrazil belošský režim, ktorý zotročil černošské obyvateľstvo v Afrike a obyvateľstvo...