Reklama
Reklama

Archív článkov

Globalizácia zvyšuje konkurenciu na trhu produktov, služieb, investícií. Domáci producenti sú vystavení súťaži z dovozu z trhov, kde je nízka mzda, nijaké, resp. nízke odvody do sociálneho a zdravotného poistenia, nijaká, resp. nízka ochrana zamestnanca, atď. Zahraniční investori radšej investujú tam, kde dosiahnu nižšie náklady – i na zamestnanca – a väčší zisk a kde odvedú...

úvod Týždenník SLOVO uverejnil prednedávnom dva príspevky Brigity Schmögnerovej venované európskemu sociálnemu modelu. V prvom z nich Hraničné body v rozvoji sociálneho modelu v EÚ (č. 26) sa analyzujú základné termíny a problémové oblasti európskej sociálnej agendy. Možno však vôbec hovoriť o sociálnom modely EÚ? Táto sféra patrí do kompetencií jednotlivých členských štátov...

Počnúc lisabonským summitom Európska komisia začína pravidelne monitorovať sociálnu situáciu v EÚ. Ako sme uviedli, tento summit rozhodol o otvorenej koordinácii boja proti sociálnemu vylúčeniu a prvá Spoločná správa o sociálnej inklúzii bola vypracovaná v roku 2002. Podľa tejto správy v rokoch 1959 až 2000 priemerný rast HDP v EÚ predstavoval 2,6 percenta, vzniklo viac ako 2...

Existuje sociálny model EÚ? Odpoveď na otázku je zložitejšia a nedá sa na ňu odpovedať áno, respektíve nie. Prečo? Sociálna politika patrí medzi také druhy politík, za ktoré zodpovedajú členské štáty únie (tzv. národné politiky). Medzi národné politiky patrí aj školská, kultúrna, spotrebiteľská, zamestnanecká politika atď. – na rozdiel od tzv. spoločných politík (2. skupina,...

Brigita Schmögnerová, výkonná riaditeľka Hospodárskej komisie OSN pre Európu

Brigita Schmögnerová sa narodila 17. novembra 1947 v Bratislave. Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú a absolvovala postgraduálne štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde sa venovala matematickej štatistike. Absolvovala študijné pobyty na Univerzite v Aténách a na...

Autor