Reklama
Reklama

Archív článkov

Táto mimovládna organizácia sa zameriava na výchovu a vzdelávanie rómskych detí a mládeže. Jej členovia pomáhajú rómskym deťom pri plnení školských povinností a organizujú výchovné koncerty. Zväz je zakladateľom časopisu Romano ľiľ, ako aj iniciátorom vzniku rómskeho divadla Romathan a uznania rómskej národnostnej menšiny. KONTAKT: Exnárova 8, 040 00 KOŠICE...

Isabel FonsEcová Pochovajte ma postojačky Rómovia a ich cesty Autorka približuje v knihe osobné zážitky z cesty po celej východnej Európe. Počas nej žila s Rómami a zapisovala si ich príbehy a pokusy zaradiť sa do spoločnosti. Kniha zachytáva aj príbeh Rómov od ich exodu z Indie cez obdobie zotročenia kniežatami stredovekého Rumunska, masakrovania nacistami, ich nútenú...

V martinskom Slovenskom národnom múzeu Etnografickom múzeu sprístupnili výstavu veľkoplošných obrazov od rómskych detí z Jarovníc. Ich výtvarné dielka zachytávajú úryvky z rozprávok, z rómskych piesní, ale aj z histórie, rómskej kultúry a rodinného života a sú to kombinované techniky s použitím koláže. Výstava je sprístupnená do 28. marca.

Všeobecne možno vymedziť vekové rozmedzie prevažnej väčšiny príslušníkov a sympatizantov hnutia skinheads hranicou 14 až 26 rokov. No v individuálnych prípadoch sa táto hranica posúva smerom nadol i nahor. Veková a sociálna štruktúra prívržencov extrémistických skupín sa odráža na činnosti, ktorú vykonávajú. Osoby, ktoré páchajú pouličnú násilnú trestnú činnosť, patria...

Pridajte sa aj vy k tým, ktorí si pripomenú Európsky týždeň boja proti rasizmu rozličnými aktivitami. Každý rok sa doň pripája veľké množstvo aktivistov buď v rámci školy, práce či samostatne. Ak ste od nás dostali infobalík s letákmi a plagátmi, vyveste ich vo svojom okolí. V škole či práci poproste kompetentných, aby ste mohli urobiť nástenku počas toho týždňa. Všimne si ju...

Počas Európskeho týždňa boja proti rasizmu prebiehajú každý rok vo všetkých európskych krajinách aktivity zamerané na zvyšovanie tolerancie a boj proti všetkým formám rasizmu a diskriminácie. Niekoľko rokov sa do nich zapája aj Slovensko. Naša iniciatíva prostredníctvom kampaní vyzýva všetkých, aby si uvedomili, že každý z nás je rovný. Zároveň pravidelne aktivizuje aj školy,...

Keď sa raz večer Karol chystal nastúpiť do električky, všimol si, že pri zadných dverách stojí niekoľko neonacistov. Poprosil kamaráta, nech nastúpia radšej prednými dverami, aby si ich vyholení mladí muži nevšimli, ale tí ich zazreli a usilovali sa dostať k nim. Keď električka prišla na zastávku a dvere sa otvorili, došlo k incidentu. Karol sa čoskoro ocitol na zemi a niektorí...

Vyhlásenie ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca, že násilné sterilizácie Rómok na východe Slovenska sa podľa doterajších zistení nevykonávali, je unáhlené a absurdné! Prešetrovanie sa ešte neskončilo a doterajšia kontrola bola vedená absolútne neadekvátnym spôsobom. Vyšetrovatelia Krajského úradu justičnej polície v Košiciach totiž vypočuli niekoľko sterilizovaných rómskych...

Autor