Reklama
Reklama

Archív článkov

Záujmové združenie FENESTRA

Táto mimovládna organizácia sa usiluje zabezpečovať vzdelávanie a osvetu pre ženy a poukazuje na témy rovnoprávneho uplatnenia a postavenia žien v našej spoločnosti bez ohľadu na etnickú príslušnosť, sociálne pozadie, vek, náboženské vyznanie, či preferovaný životný štýl. Jej cieľom je aj podnecovať rozvoj sebavedomia a...

Judr. Ján Chmelík Extrémizmus a jeho právne a sociologické aspekty Autor sa v tejto knihe venuje problému extrémizmu - náboženskému i rasovo motivovanému. Približuje charakteristiku páchateľov a obetí, ako aj samotné vyšetrovanie rasovo motivovaných trestných činov. Poukazuje na prax pri objasňovaní extrémizmu a venuje sa aj symbolike, pozdravom, nápisom či zvukovým nosičom s...

Keď rakúska polícia v októbri minulého roka odhalila sprisahanie pripravujúce ozbrojený útok, medzi zbraňami, muníciou, propagandou a plánmi sa našiel zoznam kontaktov na spriatelené skupiny v Británii, Amerike, Nemecku a Českej republike. Po novembrovom bombovom útoku na gay bar v Kapskom Meste sa k útoku prihlásila skupina zvaná Bieli vlci (predtým používané u C18), ktorá vo...

Náš dvojtýždenník číta čoraz viac našich aktivistov. Keďže informácie, ktoré v ňom nájdete, by sme radi poskytli čo najväčšiemu počtu čitateľov, vytlačili sme plagáty, ktoré by sa mali distribuovať do rôznych miest Slovenska. Niekoľko kusov môžete dostať aj vy, stačí o ne požiadať prostredníctvom niektorého z našich kontaktov. Plagáty by sa mali vo vašom meste objaviť na...

V júni 1996 išiel Ivan M odprevadiť svoju priateľku na autobusovú zastávku v Banskej Bystrici. Všimli si ich traja mladí muži – medzi nimi 22-ročný Ján P. Najprv Ivana M. bezdôvodne opľuli, nadávali mu do špinavých cigánov a neskôr ho začali biť a hádzať naňho dlažbové kocky. Ivan M. sa bránil a Jána P. porezal na ruke. Obaja išli so zraneniami do Rooseveltovej nemocnice, kde...

Vyšetrovanie nelegálnych sterilizácii rómskych žien prináša búrlivú diskusiu! Lekári sa však zbytočne snažia brániť a tvrdia, že informácie zo správy Telo a duša, ktorú zverejnilo Centrum pre reprodukčné práva a Poradňa pre občianske a ľudské práva z Košíc, sú nepravdivé. Odmietajú aj obvinenia z genocídy. Autori správy okrem lekárov kritizujú aj postup polície. Polícia rómske...

Táto mimovládna organizácia sa zameriava na výchovu a vzdelávanie rómskych detí a mládeže. Jej členovia pomáhajú rómskym deťom pri plnení školských povinností a organizujú výchovné koncerty. Zväz je zakladateľom časopisu Romano ľiľ, ako aj iniciátorom vzniku rómskeho divadla Romathan a uznania rómskej národnostnej menšiny. KONTAKT: Exnárova 8, 040 00 KOŠICE...

Isabel FonsEcová Pochovajte ma postojačky Rómovia a ich cesty Autorka približuje v knihe osobné zážitky z cesty po celej východnej Európe. Počas nej žila s Rómami a zapisovala si ich príbehy a pokusy zaradiť sa do spoločnosti. Kniha zachytáva aj príbeh Rómov od ich exodu z Indie cez obdobie zotročenia kniežatami stredovekého Rumunska, masakrovania nacistami, ich nútenú...

V martinskom Slovenskom národnom múzeu Etnografickom múzeu sprístupnili výstavu veľkoplošných obrazov od rómskych detí z Jarovníc. Ich výtvarné dielka zachytávajú úryvky z rozprávok, z rómskych piesní, ale aj z histórie, rómskej kultúry a rodinného života a sú to kombinované techniky s použitím koláže. Výstava je sprístupnená do 28. marca.

Všeobecne možno vymedziť vekové rozmedzie prevažnej väčšiny príslušníkov a sympatizantov hnutia skinheads hranicou 14 až 26 rokov. No v individuálnych prípadoch sa táto hranica posúva smerom nadol i nahor. Veková a sociálna štruktúra prívržencov extrémistických skupín sa odráža na činnosti, ktorú vykonávajú. Osoby, ktoré páchajú pouličnú násilnú trestnú činnosť, patria...

Pridajte sa aj vy k tým, ktorí si pripomenú Európsky týždeň boja proti rasizmu rozličnými aktivitami. Každý rok sa doň pripája veľké množstvo aktivistov buď v rámci školy, práce či samostatne. Ak ste od nás dostali infobalík s letákmi a plagátmi, vyveste ich vo svojom okolí. V škole či práci poproste kompetentných, aby ste mohli urobiť nástenku počas toho týždňa. Všimne si ju...

Počas Európskeho týždňa boja proti rasizmu prebiehajú každý rok vo všetkých európskych krajinách aktivity zamerané na zvyšovanie tolerancie a boj proti všetkým formám rasizmu a diskriminácie. Niekoľko rokov sa do nich zapája aj Slovensko. Naša iniciatíva prostredníctvom kampaní vyzýva všetkých, aby si uvedomili, že každý z nás je rovný. Zároveň pravidelne aktivizuje aj školy,...

Keď sa raz večer Karol chystal nastúpiť do električky, všimol si, že pri zadných dverách stojí niekoľko neonacistov. Poprosil kamaráta, nech nastúpia radšej prednými dverami, aby si ich vyholení mladí muži nevšimli, ale tí ich zazreli a usilovali sa dostať k nim. Keď električka prišla na zastávku a dvere sa otvorili, došlo k incidentu. Karol sa čoskoro ocitol na zemi a niektorí...

Vyhlásenie ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca, že násilné sterilizácie Rómok na východe Slovenska sa podľa doterajších zistení nevykonávali, je unáhlené a absurdné! Prešetrovanie sa ešte neskončilo a doterajšia kontrola bola vedená absolútne neadekvátnym spôsobom. Vyšetrovatelia Krajského úradu justičnej polície v Košiciach totiž vypočuli niekoľko sterilizovaných rómskych...

Autor