Reklama
Reklama

Archív článkov

Pri súčasných diskusiách o stave a smerovaní vysokého školstva a vedy sa takmer výlučne venujeme nedostatku finančných zdrojov, hľadaniu zdrojov a formy prerozdeľovania a neschopnosti a neochoty politických elít venovať viac zo spoločného koláča na vysoké školstvo a vedu. Zabúda sa pritom na obsah, smerovanie a víziu vzdelania a vedy. Môžeme totiž sledovať, že„vznešená veda“...

Kniha brněnského politologa a novináře Pavla Pečínky představuje v českých podmínkách průkopnický pokus o zachycení tváře dynamicky se vyvíjejícího fenoménu ekologických politických uskupení v evropském prostoru. Vzhledem k absenci téměř jakékoliv odborné literatury v českých podmínkách a to ať knižní či časopisecké, jde o mimořádně záslužný počin. Strany zelených – vzhledem...

Na podzim loňského roku vydalo nakladatelství G plus G dílo brněnského politologa Pavla Pečínky (nezaměňujte s Bohumilem, který není politologem a píše se na rozdíl od Pavla s krátkým „i“) Zelená zleva? nesoucí poměrně výstižný podtitul Historie ekologických stran v Evropě. Publikace obsahuje velmi podrobný popis formování různých politických platforem zeleného typu, jejich...

Podľa spomienok pamätníkov 28. október 1918 v Prahe vyzeral skôr ako nejaká slávnosť než štátny prevrat. Hrali dychovky, davy jasali a radovali sa zo znovunadobudnutej slobody. Lenže už o pár dní sa začali problémy, ktoré naznačovali budúce osudy Československa. Vzbúrili sa sudetskí Nemci v pohraničí a túto vzburu bolo nutné potlačiť silou. Hoci sa k novovzniknutému štátu...

Jana Pácalová je poetka a literárna kritička. Silvester Lavrík je režisér a spisovateľ. Peter Macsovszky sa venuje písaniu. Peter Glocko ml. pracuje v Literárnej redakcii Slovenského rozhlasu Jana Belišová je etnomuzikologička, venuje sa rómskej hudbe. Damas Gruska je informatik, zaoberá sa teoretickými aspektmi bezpečnosti počítačových systémov. Maxim E. Matkin je...

Davida Lodgea možno nazvať spisovateľom akademickým: „väčšinu dospelosti“ pôsobil ako univerzitný učiteľ a striedavo publikoval „jeden román a jedno literárno-kritické pojednanie“, vo väčšine jeho beletristických prác vystupujú akademici, tým dokonca rád vkladá do úst svoje vlastné akademické názory (napr. často opakované „každé dekódovanie je nové zakódovanie“ s príslušnou...

Na tomto mieste by som sa asi mal popriznávať s množstvom intelektuálne náročnej literatúry, aby som vám dokázal, že nie som povrchný autor braku útočiaceho na najnižšie pudy čitateľov a že vy si nenadarmo kazíte oči čítaním týchto riadkov. Sklamem vás. Pokojne prestaňte svišťať zrakom po písmenách, odložte noviny, pozrite von, aké je počasie, a urobte si kávu. Čítal som knihy...

Od začiatku svojho formovania nesie informačná spoločnosť v sebe latentný konflikt. Na jednej strane sú obrovské benefity plynúce zo sprístupňovania informácií (najrozmanitejšej podoby – od bankových kont až po hudbu a film) a na druhej strane je nebezpečenstvo ich neoprávneného používania. Konflikt neprepukol naplno, pokiaľ škody spôsobené narušením informačnej bezpečnosti...

Jana Belišová píše o rómskej kultúre, ako nám ju sprostredkúvajú práce Mileny Hübschmannovej a jej vlastné.

„Kultura je způsob, jak člověk ráno vstáva, co je jeho první myšlenka, které je jeho první slovo, z čeho vstává, kdy vstává, jak se jeho vstávání liší podle toho, je-li muž, dítě, mladý, starý, závislý, nezávislý, bohatý, chudý, jak pozdraví své...

Kressmann Taylor: Adresát neznámý (Academia, Praha 2003) Kniha Adresát neznámý je výnimočná hneď z niekoľkých dôvodov. Predovšetkým za menom autora sa skrýva žena, Kathrine Taylorová, pre ktorú vymyslel vydavateľ mužský pseudonym (Kressmann bolo autorkino dievčenské meno), pretože sa mu príbeh zdal na ženu priveľmi drastický. Autorka Adresáta neznámého je svojím spôsobom tiež...

Vaša knižka Slovenské strašidlá od „A“ po „Ž“, ktorú vydalo Vydavateľstvo Štúdio humoru a satiry, dokazuje, že takmer všade na Slovensku straší. Naozaj je teda naša krajina taká bohatá na príbehy o nadprirodzených bytostiach? Myslím, že áno, pretože aj Slovenské strašidlá sú od A po Ž a nie, ako je zvyčajné, po Zet. A to kniha určite celkom nevyčerpala túto tému, hoci sme...

Mila Haugová stále píše o tom istom. Stále píše to isté. Stále píše to. Je to jej to, robí si s ním, čo chce. Tak, ako všetci ostatní. Aj Balla píše stále to isté. Aj Johanides. Aj Beckett písal stále to isté. Niežeby iné nebolo. Iné vždy je (naporúdzi), len to nie je ich to. Tomu, čo napísali, rozumie len málokto. Asi málokomu je to ich to určené. Dôležitejšie ako kvantita je...

Nedávno som prečítal román Itala Calvina Stromový barón, ktorý vydalo Drewo a srd Bratislava. Vskutku čarovná knižka skvelého spisovateľa. Fajnová fiktívna fantaskná memoárová próza, živená reáliami a dobovými konvenciami osemnásteho storočia, troška moralitka. Balansuje na hrane alegórie, ale s postupujúcim textom všetky manieristické kudrlinky strácajú svoju nápadnosť a z...

Čo (a aká) je to poézia po roku 2000? Sú to zbierky finalistov Rubata (Marián Grupač a spol.), zbierky talentov, umelo vytiahnutých zo šedého pozadia prispievateľov do Literárneho týždenníka (Jana Roig), verše Ich Eminencií Starej gardy (pozri ľubovoľný diel dejín slovenskej literatúry po roku 1945) a Ich Text-eminencií (Andrej Hablák, Michal Habaj...), vy/pre-zreté zbierky...

Quentin Tarantino dosiaľ režíroval štyri riadne celovečerné filmy (Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brownová a Kill Bill, samozrejme, ak Kill Bill chápeme ako jeden film rozdelený do dvoch častí), jednu poviedku z filmu Four Rooms a jednu epizódu z TV seriálu Pohotovosť. Okrem toho napísal osem realizovaných scenárov (Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brownová, Kill Bill...

Argentína a Brazília vytvárajú svoju „vlastnú agendu“. Nielen v bilaterálnych vzťahoch či otázkach týkajúcich sa Mercosuru, ale vytyčujú aj nový spoločný postoj k európskym krajinám a Spojeným štátom, predovšetkým v súvislosti s Dohodou o americkej zóne voľného obchodu, presadzovanou Washingtonom. Cieľom je brániť obchodné záujmy Latinskej Ameriky. Návšteva brazílskeho...

Obchod so zbraňami sa ocitol mimo kontroly. Na svete je okolo 600 miliónov strelných zbraní – jedna pre každého desiateho na svete. Každú minútu zomrie na svete jeden človek následkom použitia strelných zbraní. Chýbajúca kontrola na medzinárodnej úrovni pre vývoz a dovoz zbraní a chýbajúca kontrola výroby, predaja a používania zbraní na národnej úrovni má katastrofálne následky...

Darcovská konferencia pre Irak, ktorá sa koncom minulého týždňa konala v Madride, mohla vyvolať vyhranené postoje. Bolo by pomerne ľahké označiť ju s nezúčastneným skepticizmom za figový list legitimizujúci americkú okupáciu krajiny alebo pomoc Spojeným štátom, ktorým sa okupačná správa vymyká z rúk. Priebeh invázie i nasledovný vývoj na to dávajú dosť dôvodov. Veď práve v...

Austrália sa tlačí na pozíciu regionálnej mocnosti. S tým prichádza presadzovanie moci a paternalizmu v zahraničnej politike. Na novú úlohu si Canberra nezvyká ľahko. Po mnoho desaťročí Austrália svoju rozvojovú pomoc neviazala na žiadne podmienky. Jej najväčší príspevok, 300 miliónov dolárov ročne, ide pre Papuu–Novú Guineu. Od získania nezávislosti v roku 1974 si mohla táto...

Najťažší krok býva vždy ten prvý. A ten v utorok 14. októbra urobili. Štyri roky po skončení vojny sa pri jednom stole zišli Srbi a kosovskí Albánci. Témou ich prvého oficiálneho stretnutia boli konkrétne problémy v oblasti energetiky, dopravy a telekomunikácií, ale aj návrat utečencov a osud nezvestných a unesených. Dialóg, ako stretnutie nazvali organizátori, to nebol....

Francúzsky postoj k Európskej únii dnes vyzerá veľmi dvojznačne. Krajina, ktorá sa rada vidí ako jadro európskej integrácie, nerešpektuje pravidlá, na ktorých stojí spoločná mena. Možno je však problém aj s pravidlami samotnými. Vlnu kritiky vyvolalo nedávne oznámenie Paríža, že ani v nasledujúcom roku nedodrží rozpočtové pravidlá viažuce členov EÚ, ktorí prijali spoločnú menu...

Aký je zmysel tohto relatívne mladého podujatia? - Zámerom bolo nejakým netradičným spôsobom sústrediť pozornosť všetkých Francúzov na oblasť kultúry. Navyše, všetky kultúrne podujatia, ktoré sa v rámci tohto podujatia organizujú, sú zadarmo. Takže aspoň jeden deň a jednu noc platí, že možnosť kultúrne sa vyžiť tu má každý. Vzrastá aj počet turistov, ktorí v tento deň...

Biela noc – toto slovné spojenie sa najčastejšie používa v súvislosti s Petrohradom. Svoju Bielu noc, síce iba jednu jedinú v roku, však má aj Paríž. Nejde pritom o meteorologický jav daný zemepisnou polohou, ale o svojráznu kultúrnu akciu v réžii parížskej radnice. Vždy v prvú októbrovú sobotu umožnia otcovia mesta svojim občanom stráviť noc netradičným spôsobom. Múzeá Louvre...

Čo sa stane, ak sa spoja konštruktéri dvoch mocností, ktoré boli kedysi úhlavnými nepriateľmi? Odpoveď na túto otázku dali francúzski a britskí konštruktéri, keď v 60. rokoch 20. storočia začali pracovať na spoločnom projekte lietadla, ktoré by dokázalo dopravovať ľudí rýchlosťou vyššou ako zvuk. Zrodil sa Concorde, prvé nadzvukové lietadlo, ktoré v roku 1969 slávilo svoj debut...

Počas poslednej irackej vojny sa Francúzsko povznieslo do pozície národa, ktorý vzdoroval všemocným Spojeným štátom americkým. Náš prezident Chirac bol videný ako jeden z najväčších bojovníkov proti imperializmu. Jeho pozície na medzinárodnej scéne mu doma zabezpečili silnú podporu – nech už to boli pravičiari či ľavičiari, mnohí schvaľovali jeho kroky a prejavy v OSN. Počas...

Stránky

Autor