Reklama
Reklama

Archív článkov

Po demonopolizácii zákonného poistenia motorových vozidiel prišlo v tejto oblasti k ďalšej zmene – k deregulácii trhu s týmto produktom. Poslanci tak rozhodli po schválení novely zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla. Keď pri demonopolizácii zákonného poistenia stratila Slovenská poisťovňa svoj monopol na trhu, prevádzkovatelia...

V októbri minulého roka Ukrajina odmietla vstúpiť do Euroázijského hospodárskeho zväzu, ktorého vznik presadzoval ruský prezident Vladimir Putin, čím celý projekt pochovala. Jeho kolega sponad Dnepra Leonid Kučma vtedy vyhlásil, že vstup Ukrajiny do podobného zoskupenia nezodpovedá jej ekonomickým záujmom. Netrvalo dlho a Putin vo februári 2003 prezentoval nový projekt...

Začiatkom roka sa okolo tridsať ľudí slovenského politického, občianskeho a kultúrneho života rozhodlo iniciovať petíciu na vypísanie referenda o našom vstupe do NATO. Mnoho politikov sa zľaklo a najmä niektoré strany vládnej koalície spustili mediálnu hystériu. Povrchní a otrepaní analytici denno-denne spovedaní ešte povrchnejšími spravodajcami opakovali, ako môže táto...

Toto občianske združenie pomáha riešiťproblematiku rómskej národnostnej menšiny na Slovensku v rámci Európskej únie a vzájomnej komunikácie mimovládnych organizácii, politických strán, úradu vlády a európskych organizácií zaoberajúcich sa týmito otázkami. Hlavným cieľom združenia je zriadenie sídla Celoštátneho rómskeho centra a školenia pre zástupcov rómskych mimovládnych...

Maulid Tento sviatok, ktorý je v moslimskom kalendári ako 12. deň mesiaca rabí al-avval, je dňom narodenín Proroka. Moslimovia ho začali svätiť v 10. storočí. Jeho význam vzrástol, keď sa častejšie stretávajú s kresťanstvom a jeho zvláštnym dôrazom na narodenie Ježiša Krista. Moslimovia slávia tento deň zhromaždeniami, na nich počúvajú chválospevy na Proroka a rozprávanie o...

Ashley Montagu Race & IQ Autor v knihe ponúka zbierku esejí viacerých uznávaných autorov, ktorí sa usilujú nájsť nejaké spojivo medzi inteligenciou ľudí a ich príslušnosťou k rôznym rasám. Eseje sa zaoberajú touto problematikou z pohľadu rozličných vedných disciplín, ako sú biológia, genetika, psychológia, antropológia či sociológia. Podstatnou skutočnosťou, ktorá sa v...

Tento hudobník, vlastným menom Robert Allen Zimmermann, sa narodil 24. mája 1941 v židovskej rodine v malom meste Duluth v štáte Minnesota. Počas strednej školy začal hrať na gitare a harmonike. Keď nastúpil na Univerzitu v Minnesote, hrával v popri štúdiu v kaviarni folk. Neskôr sa presťahoval do New Yorku a začal používať umelecké meno Bob Dylan podľa svojho obľúbeného...

Všetci ľudia by sa mali snažit, aby vo svojom okolí šírili toleranciu. Vzhľadom na to, že vôkol nás sú ľudia inej farby pleti, národnosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie a podobne, mali by sme ich spoznať bližšie, aby sme odbúrali predsudky, a naučiť to aj svojich kamarátov a známych. Jednou z možností je aj čítanie novín či časopisov, ktoré vychádzajú pre menšiny. Nájdete...

Vážená organizácia ĽPR, nikdy som si nemyslela, že boj proti rasizmu bude aktuálny v 21. storočí. Každodenná skutočnosť nás presviedča o opaku. Prejavy rasizmu, neznášanlivosti a intolerancie si našli miesto, žiaľ, aj v našom meste a na našej škole. Ako učiteľka spoločenských predmetov sa s tým, aj keď nie často, ale predsa stretávam. Spolu s kolegami sa vo svojej práci so...

Základné práva občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, farbu pleti, národnosť, náboženské vyznanie, sociálny status zaručuje Ústava SR prijatá v septembri 1992, ktorá zakazuje ich zvýhodňovanie alebo znevýhodňovanie z týchto dôvodov. Rovnako boli ustanovené práva pre členov všetkých národnostných a etnických menšín – na rozvíjanie vlastnej kultúry,...

René Lužica etnológ, dokumentarista Podieľali ste sa na tvorbe mnohých dokumentárnych filmov s problematikou menšín, boli ste aj programovým riaditeľom festivalu Jeden svet. Ako podľa vás práve film dokáže človeka zmeniť a naučiť ho tolerancii? - Tak ako vojna neurobí z chlapcov chlapov, tak ani filmy ľudí nezmenia. Môžu ich však osloviť, ovplyvniť, môžu sa s nimi stotožniť....

Aj židovský rabín Baruch Myers sa raz stal obeťou útoku neonacistov. Ešte v septembri 1993 šiel odovzdať balík do hotela Devín. Domov sa vracal peši po Vajanského nábreží a Dostojevského rade, kým neprišiel na Ulicu 29. augusta, kde býval. Keď prechádzal po Starom moste, začul z neďalekej krčmy Umelka pokriky „Juden raus!“. Nebolo to prvýkrát, tak tomu nevenoval veľkú pozornosť...

> Vo Viedni sa začala konferencia OBSE o boji proti rasizmu Vo Viedni sa 4. – 5. septembra uskutočnila dvojdňová konferencia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe o xenofóbii a diskriminácii. Zúčastnilo sa na nej takmer 400 delegátov z 55 členských krajín OBSE a reprezentanti viac ako 50 mimovládnych organizácií. Organizáciu Ľudia proti rasizmu zastupoval na...

Svet, v ktorom žijeme, rád zdôrazňuje bipolaritu: muži/ženy, bieli/čierni, bohatí/chudobní, heterosexuáli/homosexuáli… Prvý z pólov predstavuje „slnečnú stranu“, uznanie, úspech… Ale čo s potrebou prezentovať humanizmus?! V takom prípade sa narýchlo dodá niečo o tolerancii. Tých na plusovom póle voči tým na póle mínusu. Tolerancia ako prúdenie od privilegovaných k zatrateným....

Nadácia Solidarita a zástupcovia židovskej obce spolu s veľvyslancami si pripomenuli obete holokaustu pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Ôsmeho septembra položili vence k Pamätníku holokaustu v Bratislave a nadácia udelila spolu s prezidentom Rudolfom Schusterom, ktorý si pripomenul pri pamätníku obete presne v pamätný deň, aj tri medaily. Prvú...

Globalizácia predstavuje vo svojej podstate rozsiahlu privatizáciu verejných záležitostí. Tento proces súvisí so stratou významu práve tých politických strán, ktoré využívajú inštrumentárium verejného sektora vo vzťahu k spoločenským reformám. Z tohto dôvodu treba jasne definovať sily, ktoré ženú proces privatizácie v prepojení na úpadok spoločenských reforiem nestále dopredu....

Čitatelia Slova sa s menom Egona Matznera, profesora finančných vied na Viedenskej technickej univerzite, vedúceho viacerých tvorivých zoskupení, stretávali už niekoľko rokov. Egon Matzner bol stelesnením tých najlepších rakúskych a sociálno-demokratických intelektuálnych tradícií. Analytická precíznosť spojená s humorom a vecnou iróniou mu umožňovala bez zjednodušovania...

Rozhovor, který vyšel ve 33. čísle krakovského Tygodniku Powszechného 17. srpna, vyvolal neobyčejný ohlas v Polsku i v zahraničí, mezi pamětníky i nejvyššími politiky. Velmi bychom uvítali ohlasy slovenských i českých intelektuálů a politiků. Názor – jak jsme přesvědčeni – jednoho z největších Evropanů si nezaslouží zůstat bez odezvy, ať už s ním souhlasíme, nebo ne.

...

Tento príbeh sa naozaj stal a pokračuje. Práve preto sú mená hlavných aktérov a niektoré reálie zmenené či symbolické. Všetky ostatné fakty v ňom sú však identické so skutočnosťou. Ten deň, keď sa mi na ulici podlomili nohy, až som sa musela oprieť o múr, sa podobal na všetky ostatné v tohtoročnom horúcom lete. Tak ako inokedy v posledných rokoch aj v ten deň sa na nás zo...

Benjamin Škreko, novinár, autor rozhlasových hier a víťaz EuroTel poviedky 2002. Peter Macsovszky, slovenský básnik, prekladateľ a esejista Balla, slovenský prozaik, venujúci sa najmä poviedkam Anna Grusková, teatrologička a publicistka, zaoberá sa estetickými presahmi divadelného umenia. Napísala a zostavila viaceré publikácie o divadle v období moderny a v súčasnosti....

Jozef Masarik Okrem hrania sa s rovnicami a počítačom je náplňou mojej práce aj čítanie. Čítam rád, všade a veľa. Skoro vždy, keď nespím, nepočúvam alebo nerozprávam. Mám rozčítaných viac kníh, niektoré z nich nikdy nedočítam, k niektorým sa vraciam. Počas leta som čítal knihu Veneti od Šavliho, Bora a Tomažiča. Nebolo to motivované nedostatkom informácií o Európe, do ktorej...

Populárno-náučná edícia Aliter vydavateľstva Dokořán je koncipovaná ako „edícia moderných myšlienok“, a to čo do výberu tém, tak i ich spracovaním. Historická štúdia amerického bádateľa Boriu Saxa poukazuje na dôležité a doteraz nepreskúmané väzby medzi tým, ako zaobchádzali nacisti so zvieratami a ako zaobchádzali s ľuďmi, ktorých považovali za biologicky menejcenných, najmä...

„Dandy nepozná lásku k žene. Váži si ju niekedy ako virtuóz svoj nástroj. Je mu však ľahostajná a opovrhuje jej inštinktívnosťou. Pozerá sa na ňu zvrchu, ako herec veľkého formátu na epizodistu. Celkovo ju oceňuje iba zrakom. Priznáva jej iba jedného génia: génia zovňajšku. A vie s ňou dokonca sympatizovať, ak je jej krása dosť elegantná a distingvovaná a ak sa vie graciózne...

Albert Marenčin sa zamýšľa nad spomienkami troch svojich generačných súputníkov, ktorých životné osudy priamo či nepriamo ovplyvnila atmosféra jedinečného fenoménu, ktorý sa dnes označuje ako „pražská jar“.

Zdá sa, že mináčovské dúchanie do pahrieb sa čoskoro stane jednou z aktuálnych úloh spisovateľov, historikov a najmä publicistov, ktorí sa v zmysle načatej...

Nad knihou o diele Ivana Matušíka sa Martin Mašek zamýšľa nad peripetiami práce slovenského architekta a jej vnímania odbornou i laickou verejnosťou. Príjemne zostavená a graficky príťažlivá publikácia Život s architektúrou poskytuje podrobný prehľad Matušíkovho diela a svojím spôsobom je jeho oslavou. Zhrnutie päťdesiatich rokov architektovej práce do jedinej knihy je v...

Stránky

Autor