Reklama
Reklama

Archív článkov

Počas niekoľkých týždňov mali aj čitatelia Slova možnosť byť pri našom pátraní po otázke, čo je dnes podstatou sporu zástancov a oponentov integrácie Slovenska do NATO. Je totiž viac-menej zrejmé, že NATO je v tom nevinne. Byť ,,za“ alebo ,,proti“ aliancii dnes nič neznamená. Pri bližšom skúmaní názorov majú mnohokrát odporca a zástanca vstupu do NATO k sebe bližšie, než dvaja...

Od roku 2000 realizovalo Národné osvetové centrum niekoľko zaujímavých výskumov týkajúcich sa postojov slovenskej verejnosti k NATO. Pre diskusiu o Severoatlantickej aliancii bude iste zaujímavé zhrnúť základné trendy, ktoré z týchto výskumov vyplývajú. Aká bola podpora vstupu? Všeobecne sa dá povedať, že podpora sa dlhodobo pohybuje na úrovni okolo 50 percent. Pod vplyvom...

V polovici júla zorganizovalo občianske združenie Fair Analyses v spolupráci so Slovenským rozhlasom a týždenníkom Slovo v rámci projektu podporeného Ministerstvom zahraničných vecí SR sériu diskusií o členstve Slovenska v NATO. Za rozhlasovým mikrofónom sa postupne vystriedalo päť dvojíc zástancov a kritikov členstva v NATO. My pre vás vyberáme časti z duelu analytika...

Kategória