Reklama
Reklama

Archív článkov

Rozmanité okolnosti zapríčinia, že sa človek ocitne v pozícii outsidera. Protagonistu tretej knižky brnianskeho autora Zdeňka Grmolca (roč. 1947) hendikepuje už krstné meno Adolf. Hoci sa mu ušlo len a len s ohľadom na rodinnú tradíciu, vyvoláva nežiaduce asociácie, a to nielen na juhomoravskej dedine, kde sa príbeh odohráva. Šance jeho nositeľa limituje navyše pôvod kdesi na...

V modernej literatúre jestvuje niekoľko ženských postáv, ktoré sa stali mýtmi: takou je Flaubertova pani Bovaryová, Dostojevského Soňa Marmeladovova, Zolova Nana, pani Chauchat z Čarovného vrchu Thomasa Manna, Bretonova Nadja, alebo hoci v slovenskej literatúre Tatarkova Panna Zázračnica. Málokto vie, že práve tie dve posledné, ktoré zaujímajú navyše pevné miesto v rade...

Vzdelávanie a s ním spojené problémy sú v súčasnosti v centre pozornosti na celom svete. Existujúce hospodárske, politické, kultúrne a duchovné rozdiely však spôsobujú veľkú variabilitu školských systémov a úloh, ktoré pred nimi stoja. V rovnakej situácii sa nachádza aj školstvo európskych krajín, kde z tendencií zjednocovania Európy vzniká potreba a nutnosť vzájomného...

Rukopis bol ešte celkom „horúci“ a už bolo jasné, že barcelonská Literárna agentúra Carmen Balcellsovej, zastupujúca popredných latinskoamerických spisovateľov, opäť nebude mať núdzu o finančne zaujímavé ponuky z významných svetových vydavateľstiev. Ba čo viac, očakávalo sa, že tentoraz sa hodnota práv vyšplhá na niekoľko miliónov, veď išlo vari o najočakávanejšiu knihu...

S napätým očakávaním berie človek do rúk knihu Martina Kučeru Blískaní nad Tatrou, lebo nie je až také bežné, aby vyšla rozsiahla antológia slovenskej poézie, navyše v Čechách, kde sa dá aspoň teoreticky predpokladať, že ak už existuje nejaký milovník básnického umenia (vymierajúci druh čitateľa), môže siahnuť za originálmi. Ale tu by sme sa dostali k dávnejšej otázke, či...

V poslednom čase tých, ktorí kritizovali konanie vlády USA (vrátane mňa), označujú za antiamerických. Antiamerikanizmus je postupným vysväcovaním premieňaný na ideológiu. Tento pojem zvyčajne používa americký establishment na diskreditáciu a, nie neprávom, ale, povedzme, nepresne, na definovanie jeho kritikov. Keď niekoho označia za antiamerického, s veľkou pravdepodobnosťou ho...