Reklama
Reklama

Archív článkov

Viac ako desaťročie uplynulo od Novembra 1989, desaťročie žijeme v samostatnej Slovenskej republike. Kam sa za ten čas dostalo slovenské umenie, konkrétne filmová a televízna tvorba? Čo priniesla sloboda prejavu a slobodná tvorba v umení? Aké hodnoty vyznávame, čím žijeme a ako ich pretavujeme do tvorby? Aj o tom sme sa porozprávali s filmovým a televíznym režisérom Miloslavom...

Štrajk na železnici sa skončil. Odbory nedosiahli splnenie ani jednej zo svojich požiadaviek. Manažment Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničnej spoločnosti (ZSSK) si môže s vládou podať ruky. Podarilo sa im presadiť si svoje.

Nepomohol ani fakt, že protest podporila väčšina spoločnosti. Štátna moc, ktorá ani náhodou nekonala ako nestranný...

Na slovenských železniciach sa dlhodobo veselo tuneluje a plytvá. Zatiaľ čo z ich drahých úverov rastú nadštandardné byty prenajímané kdekomu a nejednu dodávateľskú zmluvu podpísali šéfovia železníc v rozpore so záujmami tejto štátom kontrolovanej firmy, kvalita služieb a výkonnosť slovenských železníc klesá, ich náklady rastú a plátajú sa dlhmi.

Niet...