Reklama
Reklama

Archív článkov

Raní skinheadi, pôvodne nazývaní tiež Boot Boys, sa vyznačovali hrdosťou na svoj robotnícky pôvod, patriotizmom, puritánstvom, dištancovali sa od hippies, drog a intelektualizmu. Obľúbenou hudbou bolo ska a reggae. Svojou módou, šovinizmom, zápalom pre pivo, box a futbal sa skinheadi podľa niektorých pokúsili znovu vytvoriť tradičnú anglickú robotnícku komunitu. Skinheadské...

Michal Ľach, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

Zákonník práce, zákony o štátnej a verejnej službe boli výsledkom päťročných rokovaní tripartity. Prečo zrazu AZZZ SR zmenila svoje stanovisko? - Rokovanie o novom zákonníku trvalo niekoľko rokov, no viackrát sa prerušilo, čím sa strácala kontinuita. K jeho návrhu mali...

Po našom vstupe do Európskej únie vraj zdražie víno a pivo, pričom to spôsobí spotrebná daň, ktorej výšku budeme musieť prispôsobiť krajinám únie. No neviem, ale ak nechceme náš vstup do EÚ ohroziť, veľmi nahlas by sme túto skutočnosť pred našimi občanmi zdôrazňovať nemali. Predseda HZDS-ĽS Vladimír Mečiar reagoval na nedávne výroky amerického veľvyslanca pri NATO slovami, že „...

Od konca šesťdesiatych rokov existujú v spoločnosti permanentné tlaky na zmenu. Revolta voči byrokracii, autokracii a systému kontroly pozvoľna prerástla do sformovania principiálneho politického štýlu, ktorý energicky presadzovali nové sociálne hnutia. Tie vniesli do politiky také témy ako požiadavka väčšej autonómie, spontánnosti, mobility, ničím nespútanej kreativity. Boli...

Krátko pred polnocou z minulého pondelka na utorok na svojej poslednej schôdzi Národná rada SR 82 hlasmi podľa očakávania odvolala Milana Materáka z funkcie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie. Od novembra 1989 bol už dvanástym - podľa všetkého neúspešným - šéfom tejto ostro sledovanej inštitúcie. Priemerne teda vláda, neskôr podľa nového zákona parlament sťahoval z obehu...

Sylvia Ondrisová, Marianna Šípošová, Ivana Červenková, Paula Jójart, Gabriel Bianchi Neviditeľná menšina Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii Kniha objasňuje otázky týkajúce sa sexuálnej orientácie a sústreďuje sa na viaceré aspekty života ľudí zo sexuálnych minorít. Ponúka tiež pohľad do histórie prístupov k homosexualite a bisexualite, venuje pozornosť právnym aspektom...

Marcus Meckel, podpredseda Parlamentného zhromaždenia NATO

Minulý týždeň navštívil Bratislavu Marcus Meckel, vedúci delegácie nemeckého Bundestagu v Parlamentnom zhromaždení NATO, ktorý zároveň zastáva funkciu podpredsedu PZ NATO. Narodil sa 18. augusta 1952 v Münchenbergu (Brandenbursko). V rokoch 1971 až 1978 študoval protestantskú teológiu v Naumburgu...

Je veľa miest, kde sa môžeme stať náhodnými svedkami zaujímavých rozhovorov – v krčme pri pive, v električke ráno cestou do roboty alebo aj vo vlaku domov. Taký Bohumil Hrabal vlastne prežil celý svoj život v krčme a to, čo si zapamätal, spracoval do literárnej podoby. Poviete si: je tam toho hodiť nejaké opilecké hlúposti na papier. Ako však priznal jeho priateľ a vydavateľ...

V regióne Kaspického mora sa 15. augusta skončilo vojenské cvičenie, na ktorom sa zúčastnili vojenské námorné sily Ruskej federácie, Kazachstanu a Azerbajdžanu. Akciu iniciovala ruská strana. Ako pozorovateľ sa zúčastnil aj predstaviteľ Iránu. Oficiálnym cieľom bolo demonštrovať pripravenosť na boj s terorizmom a schopnosť čeliť kriminálnym živlom v regióne. Pytliactvo,...

Leto roku 1992 bolo mimoriadne bohaté na spoločenské udalosti. Do slovenskej histórie sa zapísalo ako obdobie, v ktorom sa formovali politické a legislatívne predpoklady na konštituovanie samostatnej republiky. V ústavnej rovine vyvrcholil tento proces 1. septembra, keď SNR schválila ústavný zákon č. 460/1992 Zb. – Ústavu SR. Aj keď je dnes text ústavy podstatne novelizovaný,...

Zvyky a spôsob života Bosniaci nepredstavujú natoľko uzavretú, špecifickú, tradíciami a zvykmi vydelenú národnostnú skupinu ako napríklad Albánci, vo väčšine ohľadov sa od Čechov výraznejšie nelíšia. Aj medzi Bosniakmi navzájom sú výrazné rozdiely, jednak krajové, veľký môže byť i rozdiel medzi mestom a vidiekom. Zatiaľ čo vidiek môže byť z nášho pohľadu zaostalejší, je tu...

Stránky

Autor