Reklama
Reklama

Archív článkov

Uvažovanie o politike sa u nás tradične spája s nevyslovenými, ale zato rozhodujúcimi predpokladmi. Za všetky menujme ten prvý - geopolitický protiklad Východ - Západ - ako kategóriu, ktorou identifikujeme ich ako „ich“ a nás ako „nás“. Ďalším, pre tradičnú ľavicovú agendu dôležitým párom pojmov je vzťah kresťanskej viery a ľavicového presvedčenia, za ktorým mnohí ešte cítia...

Marcus Meckel, podpredseda Parlamentného zhromaždenia NATO

Minulý týždeň navštívil Bratislavu Marcus Meckel, vedúci delegácie nemeckého Bundestagu v Parlamentnom zhromaždení NATO, ktorý zároveň zastáva funkciu podpredsedu PZ NATO. Narodil sa 18. augusta 1952 v Münchenbergu (Brandenbursko). V rokoch 1971 až 1978 študoval protestantskú teológiu v Naumburgu...

Michal Ľach, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

Zákonník práce, zákony o štátnej a verejnej službe boli výsledkom päťročných rokovaní tripartity. Prečo zrazu AZZZ SR zmenila svoje stanovisko? - Rokovanie o novom zákonníku trvalo niekoľko rokov, no viackrát sa prerušilo, čím sa strácala kontinuita. K jeho návrhu mali...

Ivan Saktor, prezident Konfederácie odborových zväzov SR

Aké sú vaše hlavné argumenty proti zámerom novelizovať Zákonník práce ešte pred tým, ako vstúpi 1. apríla 2002 do platnosti? - Podľa nás je zákonník vyvážený. Z našej strany i zo strany zamestnávateľov sa pripravoval päť rokov. Uskutočnili sa diskusie, odborné semináre, hľadali sme kompromisy. V...

- prehlbuje sa zásada rovnakého zaobchádzania so zamestnancami - rozširuje sa zákaz priamej a nepriamej diskriminácie, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, funkčný postup a pracovné podmienky vrátane odmeňovania - zakotvujú sa rôzne právne nástroje pri ochrane dôstojnosti zamestnancov v práci vrátane odškodnenia - zabezpečuje sa uspokojenie nárokov zamestnancov pri platobnej...

Súvislosti s kauzou „gastrolístky“ hrmelo, ale poriadne nezapršalo. Všetko ide po starom, stravné lístky sa budú používať. Dnes už nik nežiada novelizáciu ustanovení o stravovaní zamestnancov, hoci „teplé jedlo“ v Zákonníku práce (ZP), ktorý platí v súčasnosti, i v tom, čo bude platiť od 1. apríla 2002, svieti jedna radosť. Tí, čo mali takú starosť o pokles životnej úrovne...

Verejná súťaž vypísaná vládou na predaj podielu v Slovenskom plynárenskom priemysle (SPP) sa tento týždeň skončí. Vláda má dve možnosti. Buď predaj schváli, alebo nie. O predaji prirodzených monopolov sa diskutuje posledné volebné obdobie. O predaji podielu v Slovenskom plynárenskom priemysle možno o niečo menej, ale o to intenzívnejšie. Prvá etapa diskusie sa skončila tým, že...

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vypisuje jej predseda. Po oznámení výsledkov volieb má prezident republiky zvolať prvú schôdzu novozvoleného parlamentu. Ak tak neurobí, parlament sa má po 30 dňoch od oznámenia výsledkov volieb zísť sám. Po ustanovujúcej schôdzi parlamentu musí vláda podať demisiu do rúk prezidenta, svoju funkciu však vykonáva až do utvorenia novej...

V júni tohto roku sa predpokladá uzavretie kapitoly Právo a spravodlivosť v rámci predvstupových procesov SR. Dodnes však nie je schválený zákon o Súdnej rade SR, o ktorom sa hovorí už v novele ústavy. Predpokladá sa, že neschválenie tohto zákona by mohlo ešte väčšmi prehĺbiť už aj tak dosť kolapsový stav súdnictva. Doterajšie neschválenie zákona o Súdnej rade doslova...

Európska únia sa vonkoncom nemôže sťažovať na nudu. Rozbehnuté diskusie a práce na reforme jej vlastnej podstaty a podoby doplňuje ďalšia ambícia - reforma ekonomického a sociálneho modelu. Ako sme sa už v našom týždenníku zmienili (SLOVO 4/2002) barcelonský summit bude aj o liberalizácii nových sfér hospodárstva. Blížiace sa voľby v niektorých členských krajinách EÚ však môžu...

Rigoróznu definíciu ľavice sotva nájdete v moderných slovníkoch. Ide skôr o časť politického spektra, ktorá sa stotožňuje s určitými záujmami nižších a stredných vrstiev, obhajuje potreby ľudí práce a ochraňuje sociálne slabšie obyvateľstvo bez ohľadu na pohlavie, národnú, či rasovú príslušnosť. V programoch demokratických ľavicových strán sa skloňujú najmä myšlienky solidarity...

Stránky

Autor