Reklama

Archív článkov

Potom čo sa hľadaný terorista Usáma bin Ládin stratil, stal sa stredobodom pozornosti bývalý vodca Talibanu mulla Muhammad Umar, o ktorom Američania tvrdia, že vedia, kde je, a uvedomujú si, že im nesmie ujsť ako bin Ládin. No, keď nechytili Jánošíka, postačí im zrejme aj Uhorčík.

Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška označil rok 2001 za veľmi zložitý, pretože...

Gorbačovov fond na internete sprístupnil okolo 30 000 dokumentov, ktoré si prvý a posledný prezident Sovietskeho zväzu ponechal po tom, čo v decembri 1991 podal demisiu. Doteraz boli prístupné iba bádateľom. Koho zaujíma nedávna história, môže sa pokúsiť tieto dokumenty vyhľadať na adrese www.gorby.ru.

V Maďarsku vznikla prvá internetová cirkev. Jej hlavný...

Stáva sa aj v spoločnosti inteligentných ľudí, že si odrazu povedia: dosť bolo spievania chorálov, dosť bolo plných žalúdkov, dosť bolo pokoja a poriadku, dosť bolo životných a sociálnych istôt! A práve to je mimoriadne vhodná chvíľa na prechod od takzvanej diktatúry k takzvanej demokracii. Aj v biblickom raji to už dlhší čas vrelo, zatiaľ len tak pod pokrievkou, ba vlastne...

V treskúcich mrazoch na začiatku roka našincovi sotva príde na um spomienka na vyhriate more. Avšak zamilovať sa v tejto súvislosti do Grécka, kolísky európskej kultúry, je veľmi ľahké. Pod žiarivým egejským slnkom nájdete majestátne hory a malebné dediny, čarovné pláže i starobylé chrámy. Je to krajina plná jasu, ktorej obyvatelia majú srdce na dlani.

Na juh od...

Spoločnosť Prometheus je občianske združenie sekulárnych humanistov na Slovensku. Medzi jeho ciele patrí o. i. presadzovanie ľudských práv a základných slobôd s osobitným zreteľom na slobodu myslenia, obhajoba záujmov občanov bez náboženského vyznania, presadzovanie pluralizmu, tolerancie a spolupráce medzi stúpencami rôznych myšlienkových smerov. V činnosti ich inšpirujú aj...

India je mikrosvetom rozličných kultúr, etník a náboženstiev politicky zjednoteným počas britského panstva. Jej spoločnosť však ostala rozdelená hádam všetkými spôsobmi, ktoré vývoj ľudskej civilizácie priniesol - jazykovo, etnicky, nábožensky, sociálne.

Takto rozdelenú Indiu aj po polstoročí nezávislosti nachádza 21. storočie. Deliace čiary sú definované...

Medzinárodný kongres o sexuálnom zneužívaní detí, ktorý sa nedávno konal v japonskej Jokohame, pripomenul nečakanú súvislosť medzi jednou z najbohatších a jednou z najchudobnejších krajín sveta - Spojenými štátmi a Somálskom. Práve tieto dva štáty totiž dodnes neratifikovali Medzinárodnú konvenciu práv detí z roku 1989.

Washington začal svojmu partnerovi na listine...

Vlaňajší pastiersky list biskupov Slovenska oplýval láskavosťou a toleranciou aj voči tým, ktorí síce boli pokrstení, ale už nepatria medzi veriacich. Len aby sa pri sčítaní ľudu hlásili za veriacich, a tak prispeli k zvýšeniu financií, ktoré štát poskytuje cirkvi.

Už vtedy mnohí považovali tie slová za pretvárku predpovedajúc, že sa rétorika cirkvi po sčítaní...

Nedávno sa konala v Ríme Desiata biskupská synoda a súčasne s ňou Synoda ľudí, zorganizovaná so zámerom, aby i ženy mohli byť vysväcované za kňazky. Toto podujatie malo poukázať na dlhotrvajúcu diskrimináciu žien rímskokatolíckou cirkvou. Čo k tomu viedlo?

V ranom období kresťanstva sa ženy aktívne podieľali na náboženskom živote komunity, viedli mnohé spoločenstvá...

Prezident ISOS Eduard Chmelár v článku Revolučná podstata kresťanstva (SLOVO č. 49/2001) uvádza, že už „hebrejskí proroci, revoluční myslitelia, ponúkli svojmu ľudu víziu slobody“ a podľa Maxa Webera „Ježišova reč na hore je intelektuálny projekt pre veľké povstanie otrokov“.

Rané kresťanstvo malo naozaj revolučnú víziu. Mystickou formou predpovedá skazu hriešneho...

Nedávno pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného bývalého gréckokatolíckeho biskupa prešovskej diecézy Pavla Gojdiča. Pre beatifikáciuje podľa kanonického práva predpísaný proces, počas ktorého sa hodnotia dôkazy týkajúce sa života kandidáta na svätca.

Od smrti Gojdiča uplynulo iba málo rokov a sú k dispozícii hádam ešte žijúci svedkovia i čerstvé písomné...

Napriek prísľubom a predsavzatiam súčasnej vlády si minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši a s ním celá pravo-ľavá koalícia pripíše pri odchode na svoj účet historicky najhlbšiu krízu na trhu práce v reformnom období.

Bez ohľadu na zdedené neduhy, ktoré na seba nabaľovali ďalšie, ostáva faktom nesplnenie zámeru Dzurindovho kabinetu v otázke...

Týždenník SLOVO (č. 14/2001) uverejnil článok Kto sú Rusíni, v ktorom Mikuláš Nevrlý opísal historickými faktmi podložený, dlho trvajúci zložitý proces hľadania národnostnej identity obyvateľstva, ktoré obýva územia na severných a južných stranách Karpát, nazývaného Ruthenmi, Rusínmi, Rusnakmi, neskoršie aj Ukrajincami, s dôrazom na ich národnouvedomovací proces v bývalej...

Rok narodenia nie je známy. O ňom samom sa vie málo: okolo roku 1450 uzrel svetlo sveta ako Jheronimus van Aken v holandskom `s-Hertogenboschi. Tu, v brabantskom mestečku, podľa ktorého sa pomenoval Hieronymus Bosch (výslovnosť je tam podobná ako v prípade obchodníka Huga Bossa), žil až do smrti a pracoval, tu vstúpil do laického bratstva Našej Matky Božej, tu ho 9. augusta...

Publicista, ktorý sa pripravuje na rozhovor s osobnosťou v istej profesii, nesmie byť len nahrávačom kladúcim viac či menej rutinované a zo všetkých strán obrúsené otázky alebo pritakávačom, no partnerom, ktorý vie aspoň spolovice toľko ako ten, koho sa pýta. Vtedy sa interview zmení na plodný dialóg, prinášajúci pocit naplnenosti pre obidve strany.

Keď si Eva...

Vydavateľstvo Belimex oslovilo slovenskú kúpychtivú verejnosť tráviacu sobotné (i iné) dni v super či hypermarketoch ponukou na kúpu svetovej klasiky v lacnom, tzv. paperbackovom vydaní.

Znamená to, že okrem potravín a akciového tovaru si v knižnom oddelení spomínaných obchodov môžete medzi kuchárskymi knihami od výmyslu sveta, brakovou literatúrou od thrilleru po...

Wilbert Ward, viceprezident National City Bank v New Yorku, v roku 1943 položil prorockú otázku týkajúcu sa návrhu na založenie Svetovej banky: „Keď chcete založiť banku, musíte založiť organizáciu financujúcu transakcie, ktoré sa nakoniec vzájomne vyrovnajú. Ináč by to nebola banka. (...) Kde vo svete však môžeme požičať 30 až 50 miliárd dolárov s perspektívou, že ich...

Argentínsky dôchodca Raúl Castella na čele niekoľkých stovák ďalších hladom trpiacich ľudí poprosil riaditeľa supermarketu, aby im zadarmo poskytol nejaké potraviny. Za vydieranie ho odsúdili na tri a pol roka väzenia. Mladý Emilio Ali dostal až päť a pol roka väzenia za znesvätenie kostola, kde sa zhromaždil s viacerými druhmi, aby sa vydali do ulíc žiadať o jedlo.
...

Ak Mgr. Peter Juza, CSc., PhD., držiteľ Zlatého pera SLOVA za rok 2000 (za prínos vo sfére zahraničnopolitickej publicistiky so zameraním na oblasť Ruska a krajín Spoločenstva nezávislých štátov), v predchádzajúcej práci Demokracia v Rusku - mojimi očami (PeIn 1999) ponúkol čitateľom kvalifikovanú výpoveď o aktuálnych politických zápasoch prebiehajúcich v doputinovskom Rusku...

V posledných dňoch sa vcelku prekvapujúco stal témou vnútropolitického diania u nás zákon o Maďaroch žijúcich v susedných krajinách. Prekvapujúco preto, lebo táto téma je aktuálna od polovice minulého roka, keď spomínaný zákon prijali takmer jednomyseľne, s výnimkou poslancov Zväzu slobodných demokratov, v parlamente Maďarskej republiky.

Téma takmer pol roka...

Tom Darby, kanadský profesor politickej filozofie

Určenie charakteru doby, v ktorej žijeme, považujeme za jednu z hlavných úloh filozofie. G. W. F. Hegel ako prvý výslovne charakterizoval filozofiu ako „dobu zhrnutú v myšlienke“. O tom, do akej miery nám ešte aj dnes Heglova filozofia má čo povedať, hovorí profesor politickej filozofie Carletonskej...

Dialektika raba a pána v Heglovej Fenomenológii ducha je metaforickým pokusom odpovedať na základnú otázku európskej civilizácie, otázku pôvodu nerovnosti medzi ľuďmi ako dôsledku ľudskej slobody. Tej slobody, v ktorej Georg Wilhelm Friedrich Hegel vidí, a to je druhý základný problém, možnosti produktívneho prekonania tejto nerovnosti.

Podľa Hegla je začiatok...

Ako sme sa dočítali v Lidových novinách (1. 8. 2001) úspešný lobista musí mať v prvom rade komplexnú znalosť o veci, ktorú presadzuje, a odborne pripravenú dokumentáciu, na základe ktorej môže úspešne argumentovať vo „svojej záležitosti“ pred zákonodarcami či štátnymi úradníkmi pripravujúcimi zákony. Lobisti existujú vo všetkých demokratických systémoch a ich úloha je vo...

Daniel Lipšic (podpredseda KDH): Zatiaľ sme sa stretli s tým, že rozličné lobistické skupiny presadzovali svoje záujmy spôsobom, ktorý nemal žiadnu zákonnú reguláciu. Lobing v demokratickej spoločnosti je celkom prirodzený. Lobistické skupiny legitímne reprezentujú isté spoločenské skupiny. Treba veľmi jasne vymedziť ich pôsobenie, najmä na predstaviteľov štátu, pretože majú...

Na samom počiatku prijímania nových zákonov a noriem v Európskej únii stoja lobisti, ktorí pre euroúradníkov zhromažďujú informácie k daným témam, pretože úradníci nemôžu byť vševedi. Na základe týchto informácií a argumentov môžu dospieť pri predkladaní svojich návrhov k relatívne vyváženému záveru. Aj preto sa o bruselských lobistoch hovorí ako o základnom koliesku európskej...

Stránky

Autor