Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

EVA TORN, Spolu do budúcnosti Prečo ste sa rozhodli spolupracovať s iniciatívou Ľudia proti rasizmu a ako vyzerá vaša spolupráca? - Spolupracujeme s iniciatívou Ľudia proti rasizmu, pretože aj my pracujeme v oblasti ľudských práv, v boji proti rasizmu. V našom prípade vytvárame jednotu - najmä s Rómami. Veríme, že spoluprácou dosiahneme viac. Naša spolupráca je neformálna a...

Rasizmus je nevedomosť. Nevieme, že jestvuje iba jedna rasa, ľudská rasa, bohatá vo svojej rozmanitosti. Jednou zo zbraní v boji proti rasizmu je vzdelávanie. Nie je to bežné vzdelávanie, ktoré ľudia získajú v škole, inak by nebolo toľko „vzdelaných“ ľudí s rasovými predsudkami. Školstvo hrá dôležitú úlohu a môže byť zdrojom prenosu predsudkov a nerovnosti v spoločnosti. Deti...

Kategória