Reklama
Reklama

Archív článkov

Hodnotenie plnenia programového vyhlásenie vlády Mikuláša Dzurindu v tejto oblasti treba začať kritikou samotného programu. Život rozhodne nemá iba ekonomickú dimenziu a po problematických rokoch 1994-1998 sa dal očakávať väčší dôraz na rozvoj ľudských a menšinových práv. Úrad podpredsedu vlády pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj Pála Csákyho sa však pričinil o to...

MICHAL VAŠEČKA, SOCIOLÓG, INŠTITÚT PRE VEREJNÉ OTÁZKY

Prečo a ako konkrétne spolupracujete s iniciatívou Ľudia proti rasizmu? - Svoju spoluprácu by som charakterizoval ako extenzívnu, rozhodne nie som aktivistom iniciatívy. Iniciatíva a predovšetkým Laco Ďurkovič ma už dlhší čas oslovujú a prizývajú k spolupráci na odborných témach, kde mám možnosť...

Dostáva sa vám do rúk nové číslo dvojtýždenníka Tolerancia, ktorý si do vienka vložil agendu mimoriadne ťažkú a nevďačnú. Je ňou šírenie kultúry tolerancie a vzájomnej akceptácie medzi ľuďmi, ktorí sú rôzni svojou farbou pleti, sexuálnou orientáciou, svetonázorom, náboženským presvedčením, či životným štýlom. Táto agenda nepatrí medzi témy, ktoré by ľuďom chápajúcim étos...

Kategória

Autor