Reklama
Reklama

Archív článkov

Hodnotenie plnenia programového vyhlásenie vlády Mikuláša Dzurindu v tejto oblasti treba začať kritikou samotného programu. Život rozhodne nemá iba ekonomickú dimenziu a po problematických rokoch 1994-1998 sa dal očakávať väčší dôraz na rozvoj ľudských a menšinových práv. Úrad podpredsedu vlády pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj Pála Csákyho sa však pričinil o to...

Dostáva sa vám do rúk nové číslo dvojtýždenníka Tolerancia, ktorý si do vienka vložil agendu mimoriadne ťažkú a nevďačnú. Je ňou šírenie kultúry tolerancie a vzájomnej akceptácie medzi ľuďmi, ktorí sú rôzni svojou farbou pleti, sexuálnou orientáciou, svetonázorom, náboženským presvedčením, či životným štýlom. Táto agenda nepatrí medzi témy, ktoré by ľuďom chápajúcim étos...

MICHAL VAŠEČKA, SOCIOLÓG, INŠTITÚT PRE VEREJNÉ OTÁZKY

Prečo a ako konkrétne spolupracujete s iniciatívou Ľudia proti rasizmu? - Svoju spoluprácu by som charakterizoval ako extenzívnu, rozhodne nie som aktivistom iniciatívy. Iniciatíva a predovšetkým Laco Ďurkovič ma už dlhší čas oslovujú a prizývajú k spolupráci na odborných témach, kde mám možnosť...

Kategória

Autor