Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

Takmer 80 mimovládnych organizácií a obcí privítalo zákon o obaloch v podobe, akej ho schválila Národná rada SR 25. júna tohto roku. Táto nová právna norma obsahuje viaceré pozitívne opatrenia pre ochranu spotrebiteľov a svojím prínosom pre životné prostredie sa radí medzi najlepšie v Európe. Vznik a schvaľovanie tejto právnej normy však museli prejsť zložitou cestou....

Väčšina poslancov Národnej rady SR 20. marca odhlasovala zrušenie zákazu výroby, dovozu a vývozu polyvinylchloridu (PVC) a výrobkov z tohto materiálu v nesúvisiacom zákone o prevencii závažných priemyselných havárií. Odhlasovali vypustenie spomínaného ustanovenia len desať mesiacov po jeho prijatí. Pritom k tomuto rozhodnutiu prišlo na základe skreslených i nepravdivých...

V posledných rokoch sme svedkami zvyšovania množstva odpadov z obalov. Súvisí to najmä s expanziou jednorazových nápojových obalov na úkor vratných a s nadmerným balením tovaru. Poškodení sú spotrebitelia (nápoje v nevratných fľašiach sú drahšie, strácajú právo výberu), obce (pre zvýšené náklady na odpady) a naše prostredie. V súčasnosti sa v Slovenskej republike pripravuje...

PVC - slovo, ktoré na Slovensku niektorí mylne chápu ako pojem označujúci plasty. V skutočnosti však ide o skratku názvu iba jedného z nich - polyvinylchloridu. Iné, používanejšie druhy plastov sú napr. polyetylén (PE) a polypropylén (PP). Čím sa však PVC vyznačuje, sú veľmi negatívne dopady na životné prostredie a zdravie ľudí.

Od výroby cez používanie až po...

Kategória

Autor