Reklama
Reklama

Archív článkov

Tradície Bosnianske kultúrne tradície vychádzajú v mnohom z islamského kultúrneho okruhu. Len menšina obyvateľov je však založená nábožensky, vyznávajú ho predovšetkým starí ľudí a inak skôr jednotlivci, viac vidiek ako mesto. Od vojny sa môžeme stretnúť s mladými ženami a dievčatmi, oblečenými do dlhého kabáta a šatky. Ide o ideový import z Blízkeho východu, ktorý do Bosny...

Zvyky a spôsob života Bosniaci nepredstavujú natoľko uzavretú, špecifickú, tradíciami a zvykmi vydelenú národnostnú skupinu ako napríklad Albánci, vo väčšine ohľadov sa od Čechov výraznejšie nelíšia. Aj medzi Bosniakmi navzájom sú výrazné rozdiely, jednak krajové, veľký môže byť i rozdiel medzi mestom a vidiekom. Zatiaľ čo vidiek môže byť z nášho pohľadu zaostalejší, je tu...

Kategória