Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

1. V októbri 2001 bol prijatý zákon č. 281/2001 o cestovnom ruchu. Podľa niektorých, predovšetkým zástupcov CK, môžu zájazdy (a teda aj detské tábory) organizovať iba cestovné kancelárie. Stretli ste sa už s týmto zákonom, resp. upozornil vás naň niekto? Aký je váš výklad tejto právnej normy? 2. Plánujete toto leto organizovať detské tábory? 3. V prípade, že sa horeuvedená...

V rámci deblokácií dlhu Ruskej federácie voči Slovenskej republike sme doviezli vojenskú techniku za vyše 15 miliárd korún. Dovážame techniku aj z iných krajín? Z akých? Jozef Stank (minister obrany SR): Podľa zákona číslo 241 sú centrálne dovozy zo zahraničia utajované.

Milan Ftáčnik, minister školstva SR

Ako chcete riešiť problematiku nedostatku ubytovacích kapacít pre vysokoškolských študentov? - Viacerými spôsobmi. Prvý predstavuje výstavba nových internátov. Dokončiť sa má internát v Trnave a vzhľadom na skutočnosť, že v tomto meste nejestvuje oficiálny ubytovací priestor pre vysokoškolákov, plánuje sa aj výstavba...

Kategória