Reklama
Reklama

Archív článkov

Voľby sú pred dverami, a tak politické strany a hnutia bombardujú voliča tými najskvelejšími a výnimočnými víziami. Čo na tom, že zväčša netušia, ako v prípade volebného víťazstva premeniť tieto sľuby na realitu. Krátke dejiny samostatného Slovenska sú v tomto smere viac ako výrečné. Medzi najsilnejšie predvolebné kalibre celkom určite patria dane. Koľko sa už o nich...

Azda nič tak v poslednom čase nerozbúrilo hladinu verejného záujmu ako situácia okolo slovenských nebankových subjektov. Vyslovujú sa rôzne názory a stanoviská, odznelo nejedno silné slovo. Už niekoľko dní sa slovenskí politici a ekonómovia sporia o tom, v čom je hlavná príčina súčasnej krízy. Kto zavinil, že po niektorých bankách sa ako domček z karát rúcajú aj spoločnosti,...

Diskusia okolo daní je vždy veľmi emotívna. Dane sú totiž mimoriadne účinnou politickou zbraňou, najmä ak protagonisti požadujú ich absolútne zníženie. A tak daňové zákony patria k najčastejšie sa meniacej legislatíve.

Inak to nebude ani v tomto roku. Od prvého januára sa zmenila nielen daň z príjmov, ale aj spotrebné dane. Ku zmene malo dôjsť aj pri tzv. trojdani...

Máme to my Slováci zložité. Kauza za kauzou sa valí na občana krajiny, v ktorej prekvitá korupcia, neznášanlivosť a šarvátky. Keď raz bude dobový kronikár mapovať našu súčasnosť, celkom isto osobité miesto v historickom almanachu vyčlení kauze zvanej štátna pokladnica. ezaškodí na úvod pripomenúť, čo všetko prináša zákon o štátnej pokladnici. Tak teda predovšetkým:...

Kategória

Autor