Reklama
Reklama

Archív článkov

Ľudstvo dodnes fascinuje katastrofa jednej z najväčších lodí sveta – Titanicu. Lenže kým pri tejto katastrofe zohrali, popri ľudskej nedbalosti, najväčšiu úlohu prírodné sily, katastrofa Lusitanie bola súčasťou inej kataklizmy, za ktorú výlučne niesli vinu ľudia – prvej svetovej vojny. Nad touto tragédiou stále visí niekoľko otáznikov. Ekonomika oboch hlavných protivníkov,...

Bola som hlboko dojatá, keď som počúvala v Slovenskom rozhlase 9. septembra 2002 drámu Petra Štrelingera Hádička o tragickom vyústení vzťahu Vladimíra Clementisa a jeho manželky Lídy. Tým viac na mňa zapôsobil žiaľ, lebo doktora Clementisa som poznala osobne a v hre uvádzané fakty mi evokovali spomienky na prácu v jeho kabinete v Prahe v rokoch 1948 až 1950, keď sa po...

V čase, keď si ofukujeme staré rany, ktoré sme si tak neprezieravo spôsobili, a keď si spôsobujeme rany nové, aby tí po nás mali čo ofukovať v budúcnosti, pripomíname si 50. výročie tragickej smrti muža, ktorý veľa vykonal a veľa by bol vykonal. Osud k schopným v našej zemepisnej šírke však nikdy nebol milosrdný. Vladimír Clementis „bol veľký človek, nesmierne vzdelaný,...

Tretieho septembra 1949, teda dva mesiace po zatknutí maďarského ministra zahraničných vecí Lászlóa Rajka, píše najvyšší stranícky činiteľ Mátyás Rákosi prezidentovi ČSR Klementovi Gottwaldovi list, v ktorom mu oznamuje, že sa v súdnom procese s Rajkom uverejnia „tucty československých mien, ktoré poznáte“. K listu pripojil Rákosi zoznam, na ktorom nechýbal ani Vladimír...

Nedávno sme si pripomenuli sté výročie udelenia prvej Nobelovej ceny za mier Jeanovi Henrymu Dunantovi, švajčiarskemu občanovi, zakladateľovi Červeného kríža. V deň, keď sa v Ženeve narodil (8. mája 1828), ešte nik netušil, že raz bude zástava s červeným krížom na bielom poli viať na všetkých kontinentoch práve vďaka nemu. Dunant sa pre svoje odhodlanie zachraňovať ohrozené...

Britský historik Paul Johnson v knihe Dejiny XX. storočia tvrdí, že prezident Eisenhower americkú vnútornú i zahraničnú politiku osobne viedol a riadil. Prenášanie právomocí iba predstieral. Všetci si napríklad mysleli, že o vnútroštátnej politike rozhoduje šéf jeho štábu Sherman Adams a podľa Johnsona vraj tejto ilúzii podliehal aj sám Sherman. Rovnakú ilúziu vraj vytváral i...

Prezidentské voľby v roku 1952 ukončili v Spojených štátoch dvadsaťročnú éru vlády Demokratickej strany. Charizmatický Franklin Delano Roosevelt dokázal štyri razy za sebou vyhrať prezidentské voľby. V roku 1948 však už demokratom hrozila porážka, keď minister obchodu Henry A. Wallace vystúpil s ostrou kritikou protisovietskeho kurzu prezidenta Trumana. Wallace založil...

Mohli by sme napísať siahodlhý zoznam významných činiteľov svetovej kultúry, ktorí v prvej polovici minulého storočia vyjadrili sympatie k Sovietskemu zväzu. Dnes ich často odsudzujú a ironizujú, bezpochyby však títo ľudia nevideli či nechceli vidieť viaceré znepokojujúce skutočnosti. Stáli pred dilemou, či ich majú považovať za „ťažkosti rastu“ alebo „detské choroby“, ktoré...

Od tragickej Dubčekovej smrti uplynulo desať rokov. Na tento okamih si spomínam, akoby sa stal len včera. Prvého septembra 1992 televízne i rozhlasové stanice priniesli v popoludňajších hodinách správu, že auto s Alexandrom Dubčekom havarovalo blízko českého Humpolca. Politik utrpel viaceré zranenia a previezli ho do pražskej nemocnice Na Homolke. V tom čase som pôsobila ako...

Na strane nacistov bojovalo počas druhej svetovej vojny prinajmenšom okolo dvoch miliónov vojakov. Väčšinu z nich tvorili dobrovoľníci, z donútenia ich bolo pomerne málo, zväčša išlo o zajatých príslušníkov Červenej armády, ktorí nedokázali zniesť neľudské pomery v nacistických lágroch. U nás sú známi predovšetkým vlasovovci (tzv. vojská Výboru oslobodenia národov Ruska), no z...

Prvý sa stal najdôležitejším pápežom 20. storočia – pred štyridsiatimi rokmi otvoril Druhý vatikánsky koncil. Druhý bol dobrodružný rytier šťastia a vymazali ho z dejín cirkvi. Aj to je katolícka história. Prišiel muž, Bohom poslaný, a jeho meno bolo Ján. Pre Ježiša bol Ján Krstiteľ najväčší na svete. A Ján bol aj učeník, ktorý mu bol spomedzi učeníkov najmilší, neskorší...

Keď som v roku 1969 ako študent žurnalistiky končil diplomovú prácu na tému Novinár Milan Hodža, natrafil som na zaujímavú charakteristiku tohto slovenského politika. Vyslovil ju kedysi na konci tridsiatych rokov 20. storočia mladý študent a neskôr novinár a profesor Mieroslav Hysko: Hodža je politik tvrdej reality. Nebola náhoda, že mi tento výrok utkvel v pamäti. Tridsať...

Americký prezident J. F. Kennedy patrí nepochybne medzi symboly 60. rokov, ako boli napríklad Beatles, hippies či študentské revolty. Atentát v Dallase sa spája s viacerými otáznikmi. Nielenže dodnes neboli odhalení jeho páchatelia a tí, čo za nimi stáli, ale Kennedy zahynul v záverečnom období svojho prezidentského úradu, takže sa nikdy nedozvieme, čo by bol urobil v roku...

Mníchov 1938 predstavuje podstatnú zahraničnopolitickú, ale prekvapujúco aj vnútropolitickú cezúru v dejinách Československa. Druhá, už Česko-Slovenská republika sa stala prostredníctvom rýchlych vnútropolitických zmien iným politickým režimom. Od parlamentnej demokracie sa dostávame postupne v Čechách k riadenej demokracii s dvoma politickými stranami, v II.Č-SR k...

Po napadnutí Sovietskeho zväzu nacistickým Nemeckom a vyslaní 101. pluku Zaisťovacej divízie na východný front kapitán Ján Nálepka čoskoro nadviazal kontakty s partizánmi. Jednou z úloh, ktoré si ilegálna skupina pluku vytýčila, bola pomoc miestnemu obyvateľstvu potravinami, liekmi, muníciou a zbraňami pre partizánov, oslobodzovaním transportov, ktorými odsúvali mužov i ženy z...

Často som sa zamýšľal, čo je ľudský život. Zrejme ho človek najprv prežíva, potom, v starobe naň čoraz väčšmi spomína a napokon naňho spomínajú tí, čo ho prežili. No sú aj ľudia, ktorí sa i po smrti vracajú. Medzi nich nesporne patrí slovenský učiteľ, vlastenec, vojak hrdina Ján Nálepka. Jeho postava ma upútala ešte ako študenta. Nad našou vlasťou viseli hnedé chmáry, z...

Baníckym pozdravom ,,Zdarboh!“ som doma v Handlovej v roku 1931 úctivo pozdravil a privítal vzácneho hosťa na návšteve u svojich rodičov - uja Clementisa. Po privítaní si ma posadil na kolená a opýtal sa: „A či aj ty si sa prvého septembra zúčastnil na štrajku pred školou?“ „Pravdaže,“ odvetil som už ako prváčik ľudovej školy. Poobzeral si ma. Zahľadel na začervenané pravé oko...

Mojich vlastných spomienok na Vladimíra Clementisa nie je veľa a tie, čo sa mi podarilo v mysli pozhľadúvať, sú zahmlené odstupom dlhých desaťročí, i mojím vtedajším ešte neveľmi vnímavým vekom. No pamätám sa na roky, keď sa v bratislavskom byte mojich rodičov pravidelne schádzalo veľa ľudí. Našli sa medzi nimi i takí, čo boli u nás častými a vždy vrelo vítanými hosťami. Boli...

Strýka Vlada si vybavujem ako usmievavého člena rodiny, najčastejšie v spoločnosti starého otecka, ako v tichom porozumení fajčia neodmysliteľné fajky. Toto tiché porozumenie fajkárov rodiny je asi najcharakteristickejším obrazom celej rodiny v Tisovci. Môj otec Dušan bol Vladimírovým nevlastným bratom z prvého manželstva, narodil sa roku 1893, Vladimír až roku 1902. Vekový...

K prvému osobnému kontaktu s Vladimírom Clementisom došlo v oslobodených Košiciach, kde som pracoval v Zpravodajskej agentúre Slovenska. Tu som sa stretol na ulici s mojím blízkym priateľom z právnickej fakulty Milošom Ruppeldtom. Ruppeldt v januári 1944 odišiel do Španielska ako štipendista Zväzu vysokoškolského študentstva so zámerom dostať sa do Veľkej Británie a zapojiť sa...

Filozofia, ako matka všetkých vied, ponúka nespočetné množstvo zaujímavých a originálnych myšlienok, ale zároveň aj plejádu najpestrejších životných osudov veľkých mysliteľov. Akoby platilo, že nevšednú filozofiu musí sprevádzať i nevšedný život filozofa. Na počiatku ohromného prúdu osvietenstva, ktorý sa prevalil Európou, stál slávny francúzsky filozof Voltaire, známy nielen...

Po zaujímavej knihe Muž s dvoma srdcami Rudolfa Schustera, kde autor opisuje dramatický osud Ariena Kleina, podnikateľa v Jeruzaleme pochádzajúceho zo Slovenska, bývalého partizána v našich horách, dostala sa mi do rúk kniha z Múzea židovskej kultúry Hašomer Hacair – dejiny hnutia židovskej mládeže na Slovensku a v Čechách. Vedúci redaktor Edície Judaica Slovaca Pavol Mešťan...

Koncom augusta 1944 sa Slovensko stalo dejiskom veľkej vojnovej drámy, keď hitlerovské vojská začali obsadzovať jeho územie. Osudný september 1944 tragicky zasiahol do histórie rázovitej horehronskej dediny pod Kráľovou hoľou. V Telgárte sa po ústupe od Popradu pod velením štátneho kapitána Jána Staňka znovu zorganizovali vojenské jednotky. Telgárt horí! Nemci 5. septembra...

Na Slovensku dosiahli protagonisti ,,konečného riešenia židovskej otázky“ iba čiastkový úspech. Vláda sa síce spočiatku ochotne zúčastňovala na každom kroku Nemecka pri vyčlenení a deportácii židovského obyvateľstva v Európe, ale už v auguste 1942 sa vzoprela požiadavkám Berlína. Deportácie Židov pokračovali až po potlačení Povstania v roku 1944. Podľa rozličných výpočtov bolo...

Problematika nacistických „zázračných zbraní“ je ešte stále čitateľsky atraktívna a obec nadšencov techniky na území bývalého Česko-Slovenska má o nich pomerne slušné povedomie. Je však zvláštne, že na rozdiel od rakiet, prúdových lietadiel, vrtuľníkov, ponoriek alebo aj technológií, ktoré ostali v teoretickej rovine, či boli jednoducho nerealizovateľné, takmer nič sa u nás...

Stránky

Kategória

Autor