Reklama
Reklama

Archív článkov

Kvalita fungovania štátnych orgánov, kvalitné plnenie funkcií štátu a v konečnom dôsledku spokojnosť občanov pri uspokojovaní ich potrieb a oprávnených nárokov v mnohom závisí od úrovne odborných i osobnostných predpokladov štátnych úradníkov. Každý štát by mal vo vlastnom záujme a v záujme všetkých občanov vytvoriť také legislatívne prostredie, ktoré motivuje kvalitných a...

Leto roku 1992 bolo mimoriadne bohaté na spoločenské udalosti. Do slovenskej histórie sa zapísalo ako obdobie, v ktorom sa formovali politické a legislatívne predpoklady na konštituovanie samostatnej republiky. V ústavnej rovine vyvrcholil tento proces 1. septembra, keď SNR schválila ústavný zákon č. 460/1992 Zb. – Ústavu SR. Aj keď je dnes text ústavy podstatne novelizovaný,...

Kategória

Autor