Reklama
Reklama

Archív článkov

Argumentovať neúspešným pokusom Alexandra Dubčeka z roku 1968, že KSS sa nedá reformovať, ako to urobil Eduard Chmelár v článku Odysea slovenskej ľavice (SLOVO č. 15/2002), je krátkozraké, zjednodušené a dnešnej ľavici na Slovensku nepomôže. Vymenúvať zmeny, ktoré sa za vyše tridsať rokov na všetkých frontoch udiali, by bolo zbytočné. Stačí dovidieť za hranice nášho štátu...

Týždenník SLOVO je určite jedným z najdôležitejších styčných bodov pre myšlienky ľavicovej politiky. Bez určitej dávky intelektuálnych súbojov a vyjasnenia si základných platforiem nebude v budúcnosti možné efektívne scelenie rozbitej ľavice. Občania i politici samotní chápu nezmyselnosť existencie viacerých malých ľavicových strán a zoskupení. Postupne sa prehlbujúca sociálna...

Sociálnodemokratické strany vznikli ako politické organizácie tých, čo nemajú nič - okrem svojho potomstva. Z latinského slova proles, čo znamená potomstvo, Karol Marx odvodil názov tých, pre ktorých tieto strany vznikli – proletariát. V revolúcii, ktorú si dali do programu, naozaj mohli stratiť len svoje okovy. Tvrdým bojom za svoje práva už v druhej polovici 19. storočia...

V troch štátoch Visegrádskej štvorky tretina až polovica voličov podporila ľavicu. Ich premiéri reprezentujú členské strany Socialistickej internacionály. Na Slovensku, ktoré dosahuje rekordnú nezamestnanosť, pojem ľavica voličom veľa nehovorí. Bežný občan sa však neobrátil k štandardnej pravici (liberálni konzervatívci sa ocitajú dlhodobo na ešte hlbšom dne), ale k subjektom...