Reklama
Reklama

Archív článkov

Keď sa v roku 1992 v Maastrichte prijala dohoda o Európskej únii, ktosi poznamenal, že ide o prvú dohodu na európskej úrovni, ktorú Španielsko podpísalo od Westfálskej dohody. Znamenalo to ukončenie tridsaťročnej vojny, ako aj vytvorenie pilierov moderného systému medzinárodnej spolupráce. Tento úvod mal pripomenúť politickú izoláciu, ktorá bola charakteristická pre Španielsko...

Pulp Fiction je kultové dielo svetovej pop-kultúry. Film amerického režiséra Quentina Tarantina je zároveň živým dôkazom, že ani v tejto na prvý pohľad zábavnej podobe kultúry sa nevytratil zmysel pre dôležité, večné, otázky. Pritom táto snímka je všetko iné, len nie hĺbková meditácia v obraze na spôsob Bergmanových opusov. Nie je ani ukážkou bizarnosti surrealisticky ladeného...

Z pozostalosti pruského generála Karla von Clausewitza (1780-1831) vznikla krátko po jeho smrti kniha pod názvom O vojne. Generál sa v nej preslávil definíciou, že ,,vojna je politika uskutočňovaná inými prostriedkami“. Dovolím si ešte raz zdôrazniť, že von Clausewitz zomrel v roku 1831 a dokázal naozaj veľmi presne charakterizovať vtedajšie vojnové konflikty a ich príčiny....

Fráza informačná spoločnosť sa v slovníku politických garnitúr začína vyskytovať rovnako často ako slová trhový, sociálny, národný, kresťanský či ekologický. Dá sa však úspešne pochybovať o tom, že si tí, čo ňou mávajú na voličov, uvedomujú celý jej obsah, benefity, ale i problémy, ktoré prináša. Pre rozvoj informačnej spoločnosti a internetu ako jej hlavného média sa u nás...

Skeptik by možno zdôraznil, že obrovský nárast výšky odmien výkonných šéfov podnikov akoby voľne súvisel so skutočným výkonom. Jack Welch bol v roku 2000 jedným z desiatich najlepšie platených podnikových bossov v USA. Mohli by ste tvrdiť, že si to zaslúžil. No zaslúžil si to aj Dennis Kozlowski z Tyco alebo Gerald Levin z Time Warner, ktorí sa tiež ocitli v hornej desiatke?...

V takej či onakej širšie metodologickej alebo úzko odbornej segmentácii spoločnosti ako predmetu vedeckého skúmania sa často stráca diachrónny – časovo-priestorový zreteľ skúmaného stavu. Synchrónna - lineárna analýza má potom atribúty bodového či plošného rezu problematikou, akejsi štruktúrnej stázy. Ide o termín, ktorý si Jean-Paul Sartre roku 1967 vypožičal z patologickej...

Niekedy po novembri 1989 sa objavilo osobitne v masmédiách akoby nové chápanie významu slova filozofia. K jeho rozšíreniu výrazne prispel predseda vtedajšej vlády ČSFR Marián Čalfa, ktorý objasňoval zámery svojho kabinetu slovami „vláda vychádza z filozofických ťahov“. Tento slovný obrat používal najmä vtedy, keď nedisponoval konkrétnym odborným riešením problémov a...

Ulrich Beck patrí medzi najznámejších nemeckých sociológov. Pripomeňme, že Sloboda alebo kapitalizmus patrí medzi jeho najnovšie knihy. Vo svojom aktuálnom príspevku o medzinárodnom poriadku zaujme kritického čitateľa perspektívou, do ktorej situuje svoj výklad. Konflikt s Irakom nie je ani prvým, ani posledným bojom o spásu nášho sveta. Naopak, z tejto sterilnej roviny stavia...

Medzinárodná obchodná organizácia, Medzinárodný menový fond, Svetová banka… Medzinárodné finančné organizmy predstavujú svojou činnosťou strategické srdce liberálnej globalizácie. S pichľavou iróniou nám Jean Ziegler predvádza, ako ich dirigenti – v tomto prípade riaditelia Svetovej banky – napriek neúspechom a často doslova pohromám pre tretí svet vedia vždy vynájsť teóriu na...

Už v minulom čísle sme avizovali štúdiu Roberta V. Danielsa Sami doma, uverejnenú v americkom časopise Dissent vo februári roku 2000 Nebýva zvykom, aby redakcia uverejnila úmyselne príspevok, pretože je staršieho dáta. V tomto prípade výnimka potvrdzuje pravidlo. Čas tu nie je prekážkou, ale naopak výhodou – napriek faktu, že ide o analýzu zahraničnopolitickej doktríny USA....

Ak budete pozorne počúvať, zistíte, že všetky tie triumfálne reči o americkom superveľmocenskom monopole od konca studenej vojny majú dutý zvuk. Je pravda, že je to bezprecedentné postavenie pre ktorúkoľvek vládu od dní Rímskej ríše, ale politické vedenie amerického národa sa nedokáže zhodnúť na tom, čo s touto mocou urobiť, a americká verejnosť o to možno nestojí, alebo nie...

Bushova administratíva hrozí už niekoľko mesiacov útokom proti Iraku. A predsa nie je jednoduché rozpoznať zmysel tejto hrozby. Možno v sebe skrýva úmysel odstrašiť Iračanov a zastaviť v tejto krajine vývoj zbraní hromadného ničenia. Pravdepodobne však bude viesť k jeho urýchleniu – to platí predovšetkým od chvíle, keď George W. Bush opakovane trval na tom, že jeho cieľom nie...

Po odchode „mečiarizmu“ z metafyzickej scény rozvírila stojace vody nášho politického uvažovania diskusia o vojne v Iraku a o transatlantických vzťahoch. Vlastne na začiatku nebolo ani o čom poriadne diskutovať. Kto mal charakter a nezrelativizoval ho nejakými teóriami, cítil, že tu ide o konflikt dobra a zla – preto aj o jeho áno alebo vyhýbavé nie k útoku na prvú z ríš zla...

Uvádzaná štúdia profesora Egona Matznera sa opiera o jeho recenziu práce Nicholasa Barra The Welfare State as Piggy Bank. Information, Risk, Uncertainty, and the Role of the State (Oxford University Press, Oxford 2001). Autor v nej pripomína a nastoľuje otázky, ktorým ani dnešná slovenská politická elita nevenovala primeranú vážnosť, aká im prináleží. Kľúčové miesto v...

O sociálnych nerovnostiach, nespravodlivej distribúcii bohatstva a chudoby sa zvyčajne hovorí v súvislosti s európskou sociálnou agendou. V zbytočne vyostrenej atmosfére zdôrazňovaných odlišností medzi európskou a americkou civilizáciou zanikajú mnohé spoločné témy. Esej Paula Krugmana právom poukazuje na nebezpečné dôsledky prehlbujúcej sa nerovnosti v distribúcii vplyvu,...

Pred rokom sa ma pýtali, kedy sa začne tretia svetová vojna. Vtedy som odpovedal: Globálny konflikt sa už začal. Pravda, našinec musí byť nevyhnutne „sklamaný“, keď nevidí fronty, barikády či vojenské oddiely pochodujúce ulicami. A pravdepodobne ani neuvidí, pretože podoby vojny sa vyvíjajú rovnako ako spoločnosť. V roku 1991 zažil svet po prvýkrát v dejinách vojnu v priamom...

„Spoločné hodnoty“ a „globalizácia“ sú dva kľúčové pojmy, ktorými sa od určitého času robí politika vo svete a rozpráva o nej ako takej. Ten, kto s týmto svetom aspoň čiastočne vychádza, alebo kto prináleží ku kultúrnemu a politickému establishmentu, toho oslovia tieto výrazy. Ten, kto obidva termíny vo všeobecnosti odmieta alebo ich dnešnú formu kriticky vyhodnocuje, nachádza...

Tridsiata štvrtá výročná správa Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (Stockholm International Peace Research Institute) SIPRI YEARBOOK 2002 prináša znovu viaceré znepokojujúce informácie o trendoch vo vývoji bezpečnostnej oblasti. Správa s týmto názvom vychádza od roku 1987 a má pevnú štruktúru, ktorá obsahuje tri základné časti: Bezpečnosť a konflikty,...

Keď dve unesené lietadlá pred rokom doslova vymazali Svetové obchodné centrum z mapy, znamenalo to z ľudského hľadiska katastrofu, akej opakovanie dúfajme tak skoro nezažijeme. Katastrofu pre tritisíc ľudí, pochovaných v jeho troskách, pre ďalšie desaťtisíce ich príbuzných, pre milióny Američanov – ale aj pre každého ľudsky cítiaceho človeka na svete. Iste aj to ovplyvnilo...

Prežívame čas ,,kapitalizmu klamstva“ a obrovských krachov firiem – ako napr. Enron, WorldCom, Qwest, Tyco, Lucent, Xerox, ktoré privádzajú na mizinu desaťtisíce zamestnancov, akcionárov a penzistov. Súčasne sme svedkami nových foriem vraždenia a terorizmu. Aký je vzťah medzi bývalými šéfmi obrovských firiem, cítiacimi sa, či nazývanými ,,pánmi sveta“, ako bol napríklad vo...

Bolo samozrejmé, že podobné „akty učenia sa zodpovednosti“, ako ich bez štipky irónie pomenoval komentár, nezostali bez patričnej odozvy v pamäti ľudí. Na druhej strane netreba pochybovať o tom, že Spojené štáty a predovšetkým ich hospodársky model sa stali trvalou inšpiráciou značnej časti európskych elít, naposledy reprezentovaných sociálnou demokraciu. Aj preto zanechávajú...

Internetový časopis Britské listy nedávno monitoroval dokumentárny seriál BBC pod názvom Storočie ľudskej mysle. Program zaujímavo približuje povahu politickej a podnikateľskej manipulácie v terajších demokraciách a ukazuje, ako sa využívajú myšlienky individuálneho oslobodenia človeka, idey Sigmunda Freuda o podvedomí na kontrolu más. Freudove myšlienky sa v 50. rokoch rýchlo...

Susan Georgeová

Susan Georgeová je šesťdesiatsedemročná politologička a riaditeľka Transnacionálneho inštitútu v Amsterdame. Narodila sa v USA, ale dlhé roky žila v Paríži. Ako viceprezidentka dnes najznámejšej antiglobalistickej organizácie Association for the Taxation of Financial Transaction for the Aid of Citizians (ATTAC) patrí medzi výrazné...

Kto by to bol povedal, že politický prúd liberalizmu, resp. neoliberalizmu, ktorý sa v Európe jednoznačne spája s pravicovými názormi, môže zastrešovať i názory ľavicové? Nuž, je to tak a to nikde inde ako práve azda v ,,najpravicovejšej“ krajine sveta – v USA. Pod liberálom sa v Spojených štátoch nechápe neochvejný zástanca voľného trhu a minimálnych zásahov štátu do...

Svet sa dnes nachádza v rozhodujúcej fáze vývoja globálnych konfrontácií. Dokonca sa dá povedať, že sme priamymi svedkami ,,boja o dušu 21. storočia“. Na to, aby sme to zistili, nemuseli prísť najprv barbarské teroristické útoky z 11. septembra 2001. V týchto konfrontáciách sú hodnoty ako spravodlivosť šancí a prístupu k nim spochybňované silami, opierajúcimi sa o...

Stránky

Kategória

Autor