Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Archív článkov

Andrzej Stasiuk (roč. 1960) patrí spolu s Marcinom Świetlickým, Olgou Tokarczuk a Jackom Podsiadłom ku skupine poľských autorov mladšej strednej generácie, ktorú v deväťdesiatych rokoch volali „generácia tridsiatnikov“. Okrem zostreného videnia ruptúr v spoločenskom i duchovnom živote po roku 1989 ich spája to, že začínali v literárnom časopise bruLion, no vedomie literárnej...

Časopis Kritika & kontext, vychádzajúci na pôde Výberového vzdelávacieho spolku (VVS), vstúpil v týchto dňoch svojím prvým tohtoročným číslom do siedmeho ročníka. Neľahká situácia na trhu s periodikami a problémy s financovaním prinútili tvorcov časopisu za tých niekoľko rokov zredukovať jeho periodicitu: pôvodne vychádzal štyrikrát do roka, a vlani vyšiel len dvakrát (to...

K upravenému, novému vydaniu publikácie Karla Benyovszkého a Josefa Grünsfelda juniora Obrázky z prešporského geta, uverejnenej prvý raz roku 1932, napísal bratislavský humorista Tomáš Janovic dve básničky. V jednej z nich, ktorú nazval príznačne Smutná anekdota o hlúposti, píše: „Cudzie nechceme a svoje si nedáme / povedal hlupák / múdry človek naopak / chce cudzie a svoje...

Kategória