Reklama
Reklama

Archív článkov

Štefan Šlachta, architektProf. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD sa narodil v roku 1939. Fakultu architektúry

STU absolvoval v roku 1962. V období 1962 až 1975 pôsobil na spomínanej fakulte ako odborný asistent. V rokoch 1975 - 1987 pracoval ako hlavný architekt Dopravoprojektu v Bratislave. Neskôr pôsobil v Štátnom ústave pamiatkovej starostlivosti. Od...

Kategória

Autor