Reklama
Reklama

Archív článkov

Delo Jürgena Habermasa sa na našom myšlienkovom horizonte objavilo vlastne trikrát: vždy ako most k súčasnému mysleniu. V šesťdesiatych rokoch ho vnímali ako most k súčasnosti tí, ktorí sa pokúšali marxizmus vymaniť z politických a priamych ideologických súvislostí, ktorí ho chceli pochopiť ako kritiku, ako reflexiu skutočnosti na úrovni súčasnosti. Prvé knihy J. Habermasa...

Jürgen Habermas, filozof

Na pozvanie Goetheho inštitútu navštívil na sklonku minulého roka Bratislavu Jürgen Habermas. V rámci programu Európa 2001 vystúpil s prednáškou venovanou problematike európskeho občianstva v kontexte úvah o multikulturalizme. Prednášku publikujeme v plnom znení. Pri tejto príležitosti poskytol profesor Habermas exkluzívne...

Občania Slovenska majú s témou, ktorou sa dnes večer budem zaoberať abstraktne, vlastné konkrétne skúsenosti. Poznajú problémy rovnoprávneho politického spolužitia rôznych kultúrnych a etnických skupín v rámci jedného štátu. Pre takéto problémy sa Slovensko pokojnou cestou odlúčilo od Česka. Ale secesiou priestorovo koncentrovane žijúcej menšiny od väčšej politickej...

Dialektika raba a pána v Heglovej Fenomenológii ducha je metaforickým pokusom odpovedať na základnú otázku európskej civilizácie, otázku pôvodu nerovnosti medzi ľuďmi ako dôsledku ľudskej slobody. Tej slobody, v ktorej Georg Wilhelm Friedrich Hegel vidí, a to je druhý základný problém, možnosti produktívneho prekonania tejto nerovnosti.

Podľa Hegla je začiatok...

Tom Darby, kanadský profesor politickej filozofie

Určenie charakteru doby, v ktorej žijeme, považujeme za jednu z hlavných úloh filozofie. G. W. F. Hegel ako prvý výslovne charakterizoval filozofiu ako „dobu zhrnutú v myšlienke“. O tom, do akej miery nám ešte aj dnes Heglova filozofia má čo povedať, hovorí profesor politickej filozofie Carletonskej...

Martin Kellenberger, výtvarník držiteľ ceny Ľudovíta Fullu

Martin Kellenberger sa narodil 11. októbra 1957 v Bratislave. Po absolvovaní gymnázia študoval na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Trnave u profesora Ľudovíta Hološku a Alexandra Vika. Pracoval ako výtvarný redaktor vo vydavateľstvách Tatran a Mladé letá. V súčasnosti pôsobí...

S hosťom SLOVA sa zhováral Miro Prochádzka

Leszek Miller

Rodák zo Żyrardówa neďaleko Varšavy (3. júla 1946), absolvent Vysokej školy spoločenských vied, magister politických vied začínal ako robotník v ľanárskych závodoch v rodnom meste. Angažoval sa v odboroch a v roku 1969 vstúpil do Poľskej zjednotenej robotníckej strany. V roku 1989 sa ako sekretár...

Štefan Moravčík, spisovateľ

Štefan Moravčík sa narodil 22. decembra 1943 v Jakubove (okres Malacky). V rokoch 1963 až 1968 absolvoval filozofiu a dejepis na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Postupne pracoval vo vydavateľstve Tatran, ako dokumentátor v Univerzitnej knižnici, referent na Zväze slovenských výtvarných umelcov, vo vydavateľstve...

Marcus Meckel, podpredseda Parlamentného zhromaždenia NATO

Minulý týždeň navštívil Bratislavu Marcus Meckel, vedúci delegácie nemeckého Bundestagu v Parlamentnom zhromaždení NATO, ktorý zároveň zastáva funkciu podpredsedu PZ NATO. Narodil sa 18. augusta 1952 v Münchenbergu (Brandenbursko). V rokoch 1971 až 1978 študoval protestantskú teológiu v Naumburgu...

Uvažovanie o politike sa u nás tradične spája s nevyslovenými, ale zato rozhodujúcimi predpokladmi. Za všetky menujme ten prvý - geopolitický protiklad Východ - Západ - ako kategóriu, ktorou identifikujeme ich ako „ich“ a nás ako „nás“. Ďalším, pre tradičnú ľavicovú agendu dôležitým párom pojmov je vzťah kresťanskej viery a ľavicového presvedčenia, za ktorým mnohí ešte cítia...

Peter Weiss, volebný líder SDA

Začneme priamou otázkou: Aký volebný výsledok očakávate? - Sociálnodemokratická alternatíva vznikla ako strana bežcov na dlhú trať. Vstup do parlamentu je iba jeden z prvých cieľov. Komunistická strana Slovenska je protisystémovou stranou a Strana demokratickej ľavice sa vrátila do minulosti a politickým štýlom, sériou afér...

Pavol Hamžík, predseda SOP, kandidát na poslanca NR SR za SDĽ

SOP v minulých parlamentných voľbách dosiahla osem percent, SDĽ takmer pätnásť, teraz vám preferencie naznačujú dokopy i s SDSS necelé štyri. Čím si vysvetľujete voľný pád ľavice na Slovensku? - Príčiny prepadu ľavice vidím najmä v tom, že sme prevzali na seba vládnu spoluzodpovednosť vo veľmi...