Reklama
Reklama

Archív článkov

Rudolf Chmel, minister kultúry SR

Rudolf Chmel, DrSc. sa narodil 11. februára 1939 v Plzni. Štúdium slovenskej literatúry a jazyka absolvoval v roku 1961 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1992 získal akademický titul doktora vied. Od roku 1961 pracoval v Slovenskej akadémii vied (SAV) v Bratislave. V rokoch 1972 - 1982...

Tibor Huszár, fotograf

Tibora Huszára skutočne nik neprehliadne. Mohutnou postavou a nekonvenčným správaním budí pozornosť i rešpekt svojho okolia, čiernobielymi fotografiami, zachytávajúcimi s dokumentárnou presnosťou reálny, často však úmyselne nevidený svet okolo nás, zase rešpekt umeleckej verejnosti. Absolvent umeleckej fotografie na pražskej FAMU...

„Sokol nepotrebuje Picassa na to, aby bol veľký,“ povedal na adresu slovenského výtvarníka Pablo Picasso. Matuška, keď Koloman Sokol odišiel v roku 1948 z Československa, napísal, že Slováci si svojich veľkých vážia iba ak v hrobe. V prípade rodáka z Liptovského Mikuláša, ktorý 12. decembra oslávil v ďalekom Tuscone sté narodeniny, to, našťastie, nie je pravda. Po dlhých...

Koloman Kertész Bagala, vydavateľ

Koloman Kertész Bagala sa narodil 18. apríla 1964 v Leviciach. Maturoval na SPŠ chemickej v Banskej Štiavnici a študoval na SVŠT a FFUK v Bratislave. Pracoval ako skladník a pomocný robotník v geofyzike, zámočníckej a stolárskej dielni. V roku 1991 založil Literárnu a kultúrnu agentúru L.C.A., venuje sa organizácii...

Wolfgang Schröder, popredný analytik nemeckého odborového Zväzu IG-Metall Wolfgang Schroeder sa narodil 10. júna 1960 v Mayene. Študoval teológiu a politické vedy na univerzitách v Margburgu, Viedni a Tubingene. Promoval na univerzite Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom, kde v súčasnosti prednáša politické vedy ako privátny docent. Zároveň je popredným...

Ľudovít Kaník, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Narodil sa 1. septembra 1965 v Hnúšti, kde absolvoval aj gymnázium. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Po jej skončení v roku 1988 začal pracovať ako vedúci finančného odboru na Mestskom národnom výbore v Banskej Štiavnici. V rokoch 1990 až 1991 zastával post riaditeľa odboru malej...

Anton Baláž, prozaik, esejista a autor scenárov

Narodil sa 20. septembra 1943 v Lehote pod Vtáčnikom. Po skončení štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa stal redaktorom, neskôr šéfredaktorom týždenníka Sloboda, ktorý vydávala Strana slobody. Po novembri 1989 bol šéfredaktorom Slovenského denníka. V rokoch 1993 a...

Reiner Eichenberger, profesor Katedry finančných vied Fribourskej univerzity

Narodil sa v roku 1961 v Zürichu (Švajčiarsko), kde vyštudoval hospodársku politiku. V roku 1993 sa stal asistentom profesora ekonómie Bruna S. Freya a Petra Zweifela na Zürrišskej univerzite. Po habilitácii dokončil druhú veľkú vedeckú prácu a stal sa vedúcim Katedry...

Klára Orgovánová, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Narodila sa v roku 1956. Po maturite na gymnáziu v Prešove študovala v rokoch 1979 -1983 klinickú psychológiu na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Až do roku 1990 pracovala ako klinická psychologička v prešovskej Psychiatrickej liečebni. V rokoch 1990-1991 pôsobila ako odborná asistentka na Katedre rómskej...

Klára Orgovánová, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity, Ivan Mačura, koordinátor ANO pre problematiku rómskych komunít

V médiách sa objavujú rozličné čísla, koľko peňazí ide na rómske projekty. Od Svetovej banky, ktorá vás pochválila, ste dostali 278 tisíc dolárov. Ďalej je tu 1,7 milióna eur pre rómskych asistentov. Aký je ročný rozpočet, s...

Georges Vaugier, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku

Na summite Európskej rady v Bruseli sa témou dňa opäť stala poľnohospodárska politika. Rozdielne predstavy o jej ďalšom smerovaní postavili proti sebe Francúzsko a Veľkú Britániu. Nejde však len o samotné poľnohospodárstvo. Medzi kľúčové problémy patrí spôsob financovania rozšírenia únie a...

Kim Darroch, Caroline Reesová, Damian Roderic Todd

O otázkach reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky, bezpečnostnej politiky a rozšírení Európskej únie sme sa rozprávali s predstaviteľmi britského ministerstva zahraničných vecí Kimom Darrochom, riaditeľom pre Európsku úniu, Caroline Reesovou a veľvyslancom Spojeného kráľovstva na Slovensku Damianom...

Michael Albert, ekonomický teoretik a vydavateľ alternatívneho časopisu ZMagazine

Michael Albert (8. apríl 1947) je dlhoročný radikálny aktivista, novinár, politický a ekonomický teoretik. Študoval na Massachussets Institute of Technology (MIT), kde sa v šesťdesiatych rokoch zapojil do hnutia proti vietnamskej vojne. V roku 1977 spoluzakladal radikálne...

John G. Evans, generálny tajomník Poradného odborového výboru pri OECD

Ako hodnotíte dôsledky presúvania výrob z bohatých krajín charakteristických vyššími platmi zamestnancov a vysokou mierou sociálnej ochrany do krajín s nízkymi výrobnými nákladmi? - Domnievam sa, že to nie je dlhodobo udržateľný spôsob rozvoja. Určitý čas môže síce tento jav...

Jan Kavan, predseda Valného zhromaždenia OSN

Ako hodnotíte piatkovú rezolúciu Bezpečnostnej rady (BR) OSN č. 1441? - Je to vynikajúci kompromis. Jeho význam vidieť i v obtiažnosti rokovaní v uplynulých dvoch mesiacoch. Jej vplyv budeme môcť posúdiť už o niekoľko dní podľa reakcie irackej vlády a potom, ako predpokladám, najneskôr do februára, keď by sme...

týždeník SLOVO prechádza zmenami a mení sa spolu s kultúrnopolitickou klímou, ktorá nás obklopuje. Verím, že v prospech jeho kvality. Ich súčasťou je zmenená dôležitosť priorít, o ktoré sa ako nový šéfredaktor budem osobne usilovať. Zastavme sa pri prvej z nich: SLOVO ako spoločensko-politický týždenník si bude viac všímať spoločnosť, v ktorej žijeme. Nie že by nás politika...

Daniel Lipšic, minister spravodlivosti SR

Narodil sa 8. júla 1973 v Bratislave. V rokoch 1991 - 1996 študoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1997 ukončil postgraduálne štúdium (PhD) na Právnickej fakulte UK, odbor ústavné právo. V rokoch 1998 až 2000 absolvoval postgraduálne štúdium (LL.M.) na Harvard Law School v USA. V rokoch 1996 až...

Šamsudin Tangijev, aktivista humanitnej a ľudskoprávnej organizácie Memorial

Narodil sa 18. apríla 1968 v Alma-Ate v Kazachstane, kde jeho rodičov počas druhej svetovej vojny deportovali ako príslušníkov kaukazského národa Ingušov. Keď mal rok, rodina sa rozhodla pre návrat do Grozného. V roku 1994 skončil tretí ročník právnickej fakulty. Prvý rok...

Javier de Céspedes, predseda Directorio Democratico Cubano

Narodil sa v roku 1966 v Mexiku v rodine kubánskych emigrantov, ktorá je na Kube dodnes známa. Jeho pradedo začal vojnu za nezávislosť Kuby v roku 1868. Je spoluzakladateľom a predsedom exilovej organizácie mladej generácie Kubáncov so sídlom v americkom Miami - Directorio Democratico Cubano,...

Katarina Marchelová, Michael Dauderstaedt, Thomas Fischer, Peter Weiss

Tentoraz sa Klub nového SLOVA uskutočnil na pôde banskobystrickej Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. V pondelok 7. októbra tu jej študenti a pedagógovia mali príležitosť klásť otázky a vypočuť si názory odborníkov na európsku integráciu z Nemecka a Rakúska. O...

Ján Figeľ, hlavný vyjednávač SR pre rokovania o vstupe SR do EU (1998-2002)

Narodil sa 20. januára 1960 v Čaklove, okres Vranov nad Topľou. V roku 1983 absolvoval štúdium na Technickej univerzite v Košiciach, odbor výkonová elektronika. V období rokov 1983 -1992 pracoval ako výskumný a vývojový pracovník v oblasti výkonovej elektroniky v ZPA Prešov. V...

Štefan Šlachta, architektProf. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD sa narodil v roku 1939. Fakultu architektúry

STU absolvoval v roku 1962. V období 1962 až 1975 pôsobil na spomínanej fakulte ako odborný asistent. V rokoch 1975 - 1987 pracoval ako hlavný architekt Dopravoprojektu v Bratislave. Neskôr pôsobil v Štátnom ústave pamiatkovej starostlivosti. Od...

Igor Furdík, veľvyslanec Slovenskej republiky v Ruskej federácii

Narodil sa 10. októbra 1947 v Prievidzi. V rokoch 1965 až 1971 študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave odbor teoretickej fyziky. Do roku 1976 pracoval na Fyzikálnom ústave SAV, keď nastúpil svoju diplomatickú dráhu na ministerstve zahraničných vecí. V roku 1979 pôsobil na...

Soňa Szomolányi a František Novosád, politológovia

O čo išlo v parlamentných voľbách na Slovensku? Soňa Szomolányi: Boli predovšetkým o tom, či sa vývin od roku 1998 bude odvíjať v duchu kontinuity a posilnenia politickej stability, alebo sa zase trochu zauzlí a spomalí sa smerovanie do euroatlantických štruktúr. Ale na rozdiel od tých predchádzajúcich...

Jan Kavan

Narodil sa 10. septembra 1946 v Londýne, študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. Zo štúdií ho vylúčili pre angažovanosť v radikálnom študentskom hnutí. V roku 1969 emigroval do Veľkej Británie, kde vyštudoval medzinárodné vzťahy na London School of Economics and Political Science (1974). Z Británie organizoval...

Stránky

Autor