Reklama
Reklama

Archív článkov

Keď začiatkom roku 1998 prenikol na verejnosť tajný materiál OECD pod názvom Multilaterálna dohoda o investíciách, svetová verejnosť si po prvý raz dôslednejšie uvedomila nové nebezpečenstvo, pred ktorým stojí celé ľudstvo. Je sympatické, že ako prví zareagovali na toto vskutku sprisahanie globálneho kapitalizmu americkí občania. Vedúca osobnosť občianskeho hnutia v Spojených...

V osemdesiatych rokoch sa začal prejavovať v občianskom hnutí zaujímavý fenomén. Ako rástol vplyv nových sociálnych hnutí, tak klesal vplyv klasických sociálnych hnutí. U niektorých šlo len o prechodný výkyv z normálu, u iných o dlhodobý trend, ktorý badať dodnes. Najlepším príkladom takéhoto klasického hnutia sú odbory. Ich členská základňa a celkový vplyv na zamestnancov...

Divoké šesťdesiate Spočiatku sa zdalo, že aktivity sociálnych hnutí v šesťdesiatych rokoch sa v ničom nebudú odlišovať od tých predošlých. Napokon, Spojené štáty zažili hnutie za občianske práva už v päťdesiatych rokoch a v tom istom čase po západoeurópskych mestách pomerne často pochodovali mieroví aktivisti. A netreba zabúdať ani na to, že feminizmus sa rozvíjal už v 19....

Izraelsko-palestínsky konflikt nadobudol rozmer totálnej a finálnej konfrontácie, ktorá sa už takmer nedá zastaviť. Obe strany chápu, že tu ide o všetko. A obe sa tak aj správajú. Ten, kto v tejto otvorenej vojne riskuje najviac, však nie je palestínsky národ, ale sám Izrael. Súčasná izraelská politika paradoxne prispieva k zničeniu vlastného štátu. Ktovie, či sa v Tel Avive...

Žijeme v kľúčovej epoche dejín, ktorá čiastočne pripomína hodnotové kvasenie pred Veľkou francúzskou revolúciou. Civilizačný projekt, ktorý založilo v 18. storočí osvietenstvo, sa vyčerpáva a nezadržateľne odumiera v bolestiach svojich nezamýšľaných dôsledkov. Neoliberálna dogma, ktorá napriek svojim zjavným praktickým zlyhaniam ovláda takmer celý svet, dramatickým spôsobom...

Termín použitý v titulku pochádza od jedného z najznámejších súčasných českých filozofov profesora Václava Bělohradského, ktorý takto výstižne pomenoval ohlupujúcu, manipulujúcu a skľučujúco zväzujúcu realitu rozširujúcu sa do všetkých oblastí nášho spoločenského života. V čase, keď takmer celá informačne dezorientovaná verejnosť uverila propagandistickej floskuli, že bez...

Svet, ktorý žil v predstavách, že obrovské masové protesty pracujúcich patria minulosti, sa 16. apríla prebudil opäť do reality. Najväčší generálny štrajk za posledné štvrťstoročie ochromil celé Taliansko. Bol to mimoriadny deň, ktorý mal čo povedať nielen tejto krajine. Státisícové demonštrácie v Ríme, Florencii, Miláne, Bologni a Janove pripomínali revolučnú náladu, ktorú...

Vytvorenie Medzinárodného trestného súdu (MTS), ktorý sa po ratifikácii 66 štátmi stal minulý týždeň realitou, je historickým medzníkom vo vývine medzinárodných inštitúcií, ktorý zavádza do svetového poriadku prevratné zmeny. Ich dosah si budeme môcť v plnej miere uvedomiť až po 1. júli 2002, keď začne MTS oficiálne fungovať. Tento novovytvorený orgán sa od Medzinárodného...

Od konca šesťdesiatych rokov existujú v spoločnosti permanentné tlaky na zmenu. Revolta voči byrokracii, autokracii a systému kontroly pozvoľna prerástla do sformovania principiálneho politického štýlu, ktorý energicky presadzovali nové sociálne hnutia. Tie vniesli do politiky také témy ako požiadavka väčšej autonómie, spontánnosti, mobility, ničím nespútanej kreativity. Boli...

Kategória

Autor