Reklama
Reklama

Archív článkov

Jan Králik, vedúci bratislavského strediska URBION-u

Narodil sa 7. júla 1944 v Morkoviciach (neďaleko Kroměříža). Vysokoškolské štúdium absolvoval v roku 1969 na Lesníckej fakulte VŠZ v Brne. V územnom plánovaní pracuje od roku 1976 ako špecialista pre životné prostredie a ekológiu krajiny, spolupracoval na štúdiách ekologickej optimalizácie SVD...

Kategória