Reklama
Reklama

Archív článkov

Paradoxný živočíšny druh, ktorý sám seba s príznačnou skromnosťou označil názvom homo sapiens sapiens (Človek dvojnásobne múdry), dokáže obdivuhodne dômyselne využívať prostredie, v ktorom žije, vo svoj prospech a zároveň ho hekticky devastovať. Zázrak zvaný poľnohospodárstvo začal už pred desaťtisíc rokmi sýtiť synov Zeme a súčasne meniť nádherné sviežozelené krajiny na stepi...

Slovensko patrí medzi krajiny s najnižšou príjmovou diferenciáciou v Európe, a napriek tomu si 80 percent jeho obyvateľov myslí, že rozdiely v príjmoch sú priveľké. Naznačuje to, že nie sú ochotní redukovať vzťahy medzi ľuďmi na výmenno-obchodné. Ich ideálom nie je okyptený homo economicus. Napokon ani téza, že s výraznejšou príjmovou diferenciáciou narastá výkon pracovníkov,...

Autor