Reklama
Reklama

Archív článkov

Napísať niekoľko riadkov o problematike rasizmu a tolerancie je na prvý pohľad jednoduché. Nad počítačom to však už nebolo také jasné. V spomienkach sa mi nástojčivo vynárali rodičia. Keď som sa narodil, boli obaja už zrelí ľudia. Prežili holokaust, boli v pracovnom tábore Sereď, kde sa aj zoznámili, potom v horách. Zažili hlad, strach, ponižovanie. Možno práve preto videli...

Asimilovaná rodina Asimilované rodiny sa po prvý raz objavujú na prelome storočia a postupne (najmä po holokauste) získavajú v židovskej komunite čoraz väčšiu prevahu. V praxi preberajú jednoznačne formy kultúry a spôsobu života majority vrátane výberu manželských partnerov. Z judaizmu ostáva len povedomie príslušnosti (niekedy vynútené necitlivými reakciami okolia), prípadne...

Adaptovaná židovská rodina Adaptovaná rodina sa rozšírila najskôr v mestskom a neskôr aj vo vidieckom prostredí najmä v druhej polovici 19. storočia. Znamenala určitý kompromis vo vzťahu k majoritnej spoločnosti. Hoci v tomto prostredí deklarovala príslušnosť k judaizmu a dodržiavala základné sviatočné príležitosti, v každodennej kultúre a spôsobe života sa stále viac...

Východiskom pre pochopenie židovskej komunity v minulosti aj súčasnosti je rodina. Ovplyvňuje tradície i procesy asimilácie. V dlhodobom časovom vývoji prešla rodina zložitým vývojom. Od biblických čias predstavuje prirodzené centrum židovskej komunity, nenahraditeľné pre fungovanie jednotlivcov, ale aj celku. Biblickú rodinu charakterizovalo šesť základných znakov: bola...

Kategória